Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Privanetilta tulosvaroitus: liiketulos tanakasti tappiolle, luopuu sijoitustoiminnasta oman taseensa kautta

Taseessa olevien arvopaperien arvojen merkittävät alaskirjaukset painavat sijoituspalvelukonsernin mukaan kuluvan vuoden tuloksen tappiolle. Monien myllerrysten vuoden jälkeen Privanet kuitenkin ennakoi liiketuloksensa nousevan ensi vuonna takaisin voiton puolelle.

Privanet Groupin hallitus on päättänyt merkittävistä konserniyhtiöidensä taseessa olevien arvopapereiden alaskirjauksista. Alaskirjausten vaikutus tulokseen ja sijoituspalvelutoiminnan tuottoihin on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Alaskirjausten lisäksi hallitus on päätynyt tekemään 2,4 miljoonan euron arvosta kuluvarauksia koskien yhtiön aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia.

- Tehtyjen alaskirjausten taustalla on yhtiön strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Arvopapereiden käyvän arvon määrittämisessä on käytetty viimeisintä tietoa kohdeyhtiöistä ja aiempaa varovaisempaa arvonmääritystä. Näin ollen konserniyhtiöiden omistamien arvopapereiden osalta on pyritty arvostuksiin, joilla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä. Yhtiö on myös päättänyt pääsääntöisesti luopua huomattavasti pääomia sitoneesta käytännöstä, jossa se on toiminut oman taseensa kautta ankkurisijoittajana kaikilla konserniyhtiöidensä järjestämillä rahoituskierroksilla, Privanet kertoo.

Kaikkiaan konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot jäävät toimenpiteiden seurauksena tänä vuonna 0,9 miljoonaa euroa tappiollisiksi, kun viime vuonna voittoa tuli 8,3 miljoonaa. Lisäksi liiketulos vajoaa syvemmälle tappiolle ollen nyt noin 11 miljoonaa euroa miinuksella verrattuna vuodentakaiseen 3,4 miljoonan tappioon.

Monien myllerrysten vuosi

Privanet on tämän vuoden mittaan pyrkinyt tehostamaan toimintaansa ja keventänyt kustannusrakennettaan, muuttanut hallituksensa kokoonpanoa sekä ylintä johtoaan, vahvistanut vakavaraisuuttaan ja likviditeettiään sekä selkiyttänyt strategiaansa.

- Strategiset muutokset edellyttävät vielä konsernin yhtiörakenteen yksinkertaistamista ja toimiluvallisen toiminnan keskittämistä yhteen toimilupayhtiöön. Strategiset panostukset on tarkoitus suunnata ennen kaikkea Premarket-jälkimarkkinapaikan kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin entistä suuremmille kohdeyhtiöille, joille uskotaan olevan kysyntää entistä laajemman sijoittajajoukon keskuudessa.

Konsernin mukaan vakavaraisuus pysyy riittävällä tasolla nyt ilmoitetuista mittavista alaskirjauksista huolimatta, eikä kertaluonteisilla tasejärjestelyillä ole negatiivisia vaikutuksia kassavirtaan.

- Konsernin likviditeetti on vahvistunut vuoden toisella puoliskolla, ja arvopapereiden realisoinnin edistämisellä tavoitellaan osaltaan myös sen parantamisesta entisestään.

Lisää alaskirjauksia ei Privanetin mukaan ole tulossa, vaan yhtiö katsoo, että konsernin taseeseen ei enää sisälly olennaista riskiä tulevien alaskirjaustarpeiden osalta. Privanet arvioi konsernin ensi vuoden liiketuloksen olevan positiivinen.

Markkinoilta ei reaktiota

Sijoittajat ottivat Privanetin tulosvaroituksen vastaan rauhallisesti, joskin yhtiön kurssi on monien huonojen uutisten myötä laskenut tänä vuonna jo noin 52 prosenttia.

Iltapäivällä osakkeella käytiin kauppaa eilisen tasoilla eli 0,38 euron hintaan.

Samaan aikaan Helsingin pörssin pääindeksi OMXH oli 0,8 prosentin nousussa.

Lisää aiheesta "Markkinat"