Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Talouden epävarmuudet heijastuvat osakemarkkinoille voimallisesti. Lähde: LähiTapiola.

Politiikka tärisyttää osakekursseja entistä enemmän – Ekonomisti: Poliittisten riskien merkitys kasvaa hiipuvan talouskasvun aikana

Sijoittaja voi kuitenkin LähiTapiolan mukaan suojata salkkuaan tutinoilta perinteisellä keinolla.

Kauppasota, Brexit, Hongkongin mellakat ja Italian hallitushuolet. Maailman eri kolkissa tapahtuvat poliittiset muutokset saavat aikaan yhä suurempaa hermoilua osakemarkkinoilla.

Sijoittajien hermoilun taustalla ovat huolet poliittisten päätösten vaikutuksista yritysten ja kuluttajien toimintaympäristöön ja sitä myötä talouskasvuun. Talouskasvun hiipuminen voimistaa poliittisten riskien merkitystä.

- Mitä heikommassa taloudellisessa toimintaympäristössä ollaan sitä merkityksellisemmäksi poliittiset riskit muuttuvat. Tämä näkyy myös arvopapereiden hinnoissa. Poliittisen epävarmuuden merkitys osakemarkkinoilla korostuu heikomman talouskehityksen aikana, LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen sanoo.

Hän huomauttaa, että viime vuosina osakemarkkinoilla on tapahtunut iso muutos siinä, mikä aiheuttaa hermoilua. Esimerkiksi kauppapolitiikalla on ollut ajoittain lähes yhtä suuri merkitys osakkeiden hintojen heiluttajana kuin rahapolitiikalla.

Etenkin Yhdysvaltain entistä arvaamattomammaksi ja aggressiivisemmaksi muuttunut kauppapolitiikka on aiheuttanut osakemarkkinoilla tärinöitä. Osakkeiden hintaheilunnasta kertova volatiliteetti on kasvanut sitä mukaa, kun Yhdysvallat ja Kiina ovat edenneet kauppasodassaan tai Yhdysvallat ja Eurooppa ovat uhitelleet tulleillaan.

- Yhdysvallat on toimillaan vaikuttanut siihen, että kansainvälistä kauppaa säätelevien instituutioiden merkitys on laskenut. Näin myös sijoittajien ennakointikyky riitojen etenemisestä ja ratkaisumahdollisuuksista on heikentynyt. Aiemmin esimerkiksi WTO on toiminut eri maiden kauppapolitiikkaa stabiloivana instituutiona, mutta nyt järjestön merkitys on laskenut ja epävarmuus kauppapolittikasta on kasvanut.

Epävarmuuden kasvu kutistaa investointeja

Poliittisten riskien ja osakehintojen välistä yhteyttä on tutkittu jonkin verran. 2000–luvun alkupuolen tutkimuksissa tutkijat ovat osoittaneet, että esimerkiksi merkittävien vaalien alla hintaheilunta kasvaa. Näin on käynyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Ja sellaisethan on edessä taas ensi vuonna.

Poliittisella epävarmuudella on selvä merkitys luottamusilmapiiriin sekä yritysten että kuluttajien investointihalukkuuteen. Mitä epävarmempana kuluttajat tai yritykset ovat esimerkiksi merkittävien vaalien lopputuloksia pitäneet, sitä haluttomampia he ovat olleet tekemään merkittäviä investointeja.

- Talouteen vaikuttava poliittinen epävarmuus on selvästi kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Taustalla ovat muun muassa vuoden 2008 finanssikriisin pitkät varjot ja populismin nousu. On todennäköistä, että poliittisen epävarmuuden merkitys korostuu jatkossakin sijoitusmarkkinoilla, Kinnunen sanoo.

Koko tukku sijoitusmarkkinoita nyt varjostavista epävarmuustekijöistä ovat poliittisia.

- Kauppakiistojen lopullista ratkaisua ei ole näköpiirissä, vaikka edistysaskeleita on nähty ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen osalta. Britannian EU-eron loppunäytös on vielä edessä ja esimerkiksi Italian velkaongelma ei ole poistunut mihinkään.

Kinnusen mukaan paras keino suojautua poliittiselta epävarmuudelta on huolehtia sijoitussalkun riittävästä hajautuksesta maantieteellisesti, toimialoittain ja omaisuusluokittain.

- Riski ja tuotto kulkevat sijoitusmarkkinoilla käsi kädessä myös jatkossa, hän toteaa.

Lisää aiheesta "Markkinat"