Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Norjan valtio sijoittaa nyt hiilineutraaliuteen, mikä voi synnyttää myyntipainetta öljyosakkeissa ja -rahastoissa, OP:n salkunhoitaja Tero Halme huomauttaa. Kuva: iStock

Pohjoismaiset osakemarkkinat ovat vakaita ja suosittuja sijoituskohteita

Pohjoismaiset markkinat ovat melko heterogeenisia, mutta sektoreiden välillä on historiassa ollut isojakin tuottoeroja.

Suomessa halutaan usein sijoittaa lähellä oleviin yhtiöihin, siksi Suomen omat osakemarkkinat ovat meillä suosittuja. Toisaalta usein halutaan lähteä myös vähän kauemmaksi, jolloin sijoitussalkkuun otetaan kotimaisten lisäksi muita pohjoismaisia osakkeita.

Kysyimme OP:n salkunhoitajalta Tero Halmeelta, mitä kannattaa huomioida, kun hajauttaa sijoituksiaan Pohjoismaiden markkinoille.

Millaisia eroja Pohjoismaiden markkinoilla on toisiinsa nähden tuottonäkymän kannalta?

”Pohjoismaiset markkinat ovat toisiinsa suhteutettuina melko heterogeenisia, isoimmat erot ovat sektorirakenteessa. Tanskan osakemarkkinoilla on iso paino terveydenhuollossa, kun taas Norjassa ja Suomessa on enemmän energia-alan yrityksiä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Ruotsin markkinoilla on paljon teollisuus- ja rahoitusalan yrityksiä.”

Mihin aloihin voisi olla nyt hyvä sijoittaa?

”Ihan ensin on hyvä miettiä, kuinka paljon on valmis ottamaan riskiä. Jos markkinarysähdys jossain vaiheessa taas tulee, tiputus vähäriskisissä on todennäköisesti hieman pienempi kuin suuremman riskin sektoreilla.

Sektoreiden välillä on ollut melko isojakin tuottoeroja. Vähäriskisten sektorien tuotto on hiukan jäänyt odotuksista vuoden alusta, vaikka tuotto onkin ollut ihan hyvää. Näistä esimerkiksi terveydenhuolto- ja päivittäistavara-alat ovat olleet jopa hyvin tuottoisia tänä vuonna, vaikka ovatkin jääneet yleismarkkinan tuotosta jälkeen. 

Norjassa on paljon energia-alan yhtiöitä, jolloin niihin sijoittaessa on hyvä pohtia ESG-näkökulmaa. Norjan valtio sijoittaa nyt hiilineutraaliuteen, mikä voi synnyttää myyntipainetta öljyosakkeissa ja -rahastoissa. On mielenkiintoista nähdä, tuleeko öljystä Norjassa hylätty omaisuusluokka.”

Kuinka itselleen sopiva Pohjoismainen rahasto valitaan sijoituskohteeksi?

”Rahaston pitää vastata omaa sijoitusnäkemystä. Ensin on hyvä katsoa, mikä on vertailuindeksi ja sijoittaako rahasto kaikkiin Pohjoismaihin vai onko jokin maa jätetty pois. On tärkeää selvittää myös, onko rahasto kasvu- vai tuottorahasto, minkä tyyppisiä yrityksiä rahastossa on ja sijoittaako rahasto isoihin vai pieniin yhtiöihin.”

Millaista tuottoa voi rahastosijoitukselta odottaa?

”Pohjoismaiset rahastot ovat tänä vuonna tuottaneet keskimäärin 5–20 prosenttia. Kova nousu johtuu pääasiassa koronan helpottamisesta. Pitkällä aikavälillä 7–10 prosenttia on ihan realistinen tuottotavoite.”
 

Lisää aiheesta "Markkinat"