Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakerahastot ovat menettäneet tänä vuonna reippaasti pääomiaan. Sijoittajat ovat kääntyneet pois etenkin Pohjois-Amerikan sekä kehittyvien markkinoiden osakerahastoista. Kuva: Finanssiala ry, Rahastoraportti

Pohjat jo nähty? Lunastukset osakerahastoista kutistuivat selvästi

Suomeen rekisteröidyistä osakerahastoista on lähtenyt tämän vuoden mittaan pääomia jo 4,6 miljardia euroa. Suunta saattaa nyt olla muuttumassa.

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin marraskuussa nettomääräisesti yhteensä 215 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi kuitenkin suotuisan markkinakehityksen ansiosta ja yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 123 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa vetivät yhdistelmärahastot, joihin sijoitettiin 283 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 18 miljoonaa euroa.

Korkopuolella nähtiin käänne, kun pitkän koron rahastoista lunastettiin 285 miljoonaa euroa ja lyhyen koron puolelta 194 miljoonaa. Osakerahastoissa, joista vielä lokakuussa vedettiin pois pääomia 448 miljoonaa euroa, lunastukset jäivät nyt 36 miljoonaan euroon. Silti osakerahastot ovat menettäneet 4,6 miljardia euroa pääomia tämän vuoden aikana.

Kauppasodan rauhoittuminen näkyi

Rahastojen pääoma kasvoi marraskuussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Vaikka Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan eri käänteet näkyivät osakemarkkinoilla, isossa kuvassa tilanne on tasapainottunut. Molemmissa maissa talousluvut ovat kärsineet kauppasodasta, ja talouskasvun hidastuminen on heijastunut myös sijoituspäätöksiin.

- Osakemarkkinoilla odotukset ovat olleet heikentyneiden talousnäkymien aikana matalalla, joten positiivisiin uutisiin reagoidaan herkästi ja painokkaasti. Globaalien poliittisten riskien väheneminen tasapainottaa tilannetta ja voi pikkuhiljaa luoda pohjaa positiivisemmille ennusteille, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä arvioi.

Euroalueella erityisesti Saksan ostopäällikköindeksit laskivat pitkän ajan keskiarvojen alapuolelle. Kuitenkaan kuluttajien luottamuksen puolella ei nähty yhtä voimakasta laskua. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee osaltaan positiivista markkinakehitystä.

Euroalueella korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin laskevasti. Lisäksi EKP:n elvyttävä rahapolitiikka vauhditti pääomien siirtymistä riskipitoisempiin sijoituskohteisiin, kuten korkeariskisempiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin ja vaihtoehtoisiin rahastoihin.

- Euromaiden joukkovelkakirjalainojen tasaisen negatiivinen korkotuotto ei innosta varsinkaan instituutionaalisia sijoittajia, joiden on pakko saada tuottoa sijoituksilleen. Sijoittaja joutuukin nyt tasapainoilemaan heikkojen positiivisten signaalien ja heikentyneiden talousennusteiden välillä, Somerla huomauttaa.

Eurooppa ja Suomi osakepuolen vetureina

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Eurooppaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 351 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan ja globaaleille markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 384 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 22 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 188 miljoonaa euroa.

Eniten pääomia lunastettiin sekä euroalueelle että globaalisti valtioriskiin sijoittavista rahastoista, samoin globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 515 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,1).

 

Korkorahastot ovat kiinnostaneet sijoittajia tänä vuonna, mikä näkyy pääomien kasvusta.

 

Lue koko marraskuun rahastoraportti täältä

Lisää aiheesta "Markkinat"