Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kurinpitolautakunta pitää sääntörikkomuksia vakavina ja suhtautumista pörssin sääntöihin moitittavina. Kuvituskuva

Pihlajalinnalle varoitus ja kurinpitomaksu – yhtiö rikkoi pörssin tiedotussääntöjä

Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunnan mukaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottaja ei tiedottanut yhteistyösopimuksestaan Pohjola Vakuutuksen kanssa riittävän ripeästi.

Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta on antanut Pihlajalinnalle varoituksen ja 75 000 euron kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta. Päätös liittyy Pihlajalinnan ja Pohjola Vakuutuksen kesäkuussa solmiman yhteistyösopimuksen tiedottamiseen viime kesäkuussa.

Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan Pihlajalinna rikkoi pörssin sääntöjen kohtia, jotka liittyvät sisäpiiritiedon julkistamiseen, julkistamismenettelyyn ja hallinnon järjestämiseen.

Pihlajalinna ja Pohjola Vakuutus solmivat yhteistyösopimuksen perjantaina 31. toukokuuta kello 19. Yhteistyösopimuksesta kuitenkin tiedotettiin sisäpiiritiedotteella maanantaina 3. kesäkuuta kello 8.

- Pihlajalinnan olisi tullut julkistaa tiedote yhteistyösopimuksesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sopimus oli allekirjoitettu. Lisäksi tiedote ei sisältänyt riittävän täsmällisiä ja tarkkoja tietoja, joiden perusteella sisäpiiritiedon mahdollista vaikutusta rahoitusvälineen hintaan olisi voinut perusteellisesti ja asianmukaisesti arvioida, kurinpitolautakunta toteaa.

Pörssin kurinpitolautakunta katsoo myös, että ettei yhtiön hallinto ollut edellä mainittujen seikkojen perusteella yhteistyösopimuksesta tiedotettaessa ja sopimukseen liittyvää sisäpiiritietoa hallinnoitaessa järjestetty listayhtiöltä vaaditulla tavalla.

- Kokonaisuutena arvioiden kurinpitolautakunta pitää sääntörikkomuksia vakavina ja suhtautumista pörssin sääntöihin moitittavina, mitkä seikat se on ottanut huomioon seuraamusharkinnassaan seuraamusmaksun määrää lisäävänä tekijänä.

Pihlajalinna kertoo suhtautuvansa pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Pihlajalinna on parhaillaan ostotarjouksen kohteena. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja tuottava Mehiläinen teki yhtiöstä yhteensä 362 miljoonan euron ostotarjouksen marraskuun alussa. Se tarjoaa Pihlajalinnan osakkeesta 16,00 euron käteisvastikkeen.

Tänään Pihlajalinnan osake pysyi pörssissä edellispäivän tasollaan 15,20 eurossa.

 

Lisää aiheesta: Mehiläinen teki 362 miljoonan ostotarjouksen Pihlajalinnasta

 

Lisää aiheesta "Markkinat"