Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Strategit odottavat, että uuteen nousuun päästään kiinni syyskuun alussa eli lomakauden päätyttyä.

Pankkijätti vinkkaa: Kohta on taas aika siirtyä ostolaidalle, osakesijoittaja

Amerikkalaisen J.P. Morganin analyytikot näkevät kurssien olevan melkein houkuttelevalla tasolla ja ajan olevan kypsä siirtymiselle takaisin riskisempiin sijoituskohteisiin. Wall Streetin kilpailijapankki näkee tilanteen kuitenkin hyvin eri tavalla.

- Kohtapuoliin on aika lisätä jälleen riskiä, amerikkalaisen J.P. Morgan Cazenoven nimekäs osakestrategian tiimi eli Mislav Matejka, Prabhav Bhadani ja Nitya Saldanha toteavat tuoreessa katsauksessaan.

Heidän mukaansa ”viime viikkoina nähty konsolidaatio on kohentanut monia taktisia indikaattoreita, jotka olivat vielä kuun alussa hyvinkin kireällä tasolla.”

Strategit odottavat, että uuteen nousuun päästään kiinni syyskuun alussa eli lomakauden päätyttyä ja ylämäkeä riittää Yhdysvalloissa tämän vuoden loppuun saakka.

 

Osakekohtaisen tuloksen kasvu vuosineljänneksittäin (New Yorkin S&P 500- sekä eurooppalaisosakkeiden Stoxx 600 -indeksi) ja ostopäällikköindeksien komposiittiluku. Kuva: J.P. Morgan

- Nousulle antavat todennäköisesti tukea parantuneet tekniset tasot, EKP:n uudelleen käynnistyvä elvytys, Fedin mahdollisesti heinäkuussa nähtyä suurempi toinen koronlasku, taloudellisen toimeliaisuuden aallonpohjan ohittuminen sekä mahdollisesti kauppasodan osapuolten peräytyminen viimeksi ilmoittamistaan tullikorotuksista, tiimi ennakoi.

Lisäksi he huomauttavat, että amerikkalaisyhtiöiden tulokset ovat edelleen kasvussa – toisella neljänneksellä tulokset olivat kohentuneet kolme prosenttia viime vuodesta, vaikka analyytikot olivat odottaneet heikkenemistä. J.P. Morganin strategit pitävätkin analyytikkojen konsensuksen vuoden jälkipuoliskolle ennustamaa 1,5 prosentin tuloskasvua ”melkoisen konservatiivisena”.

Strategit myös muistuttavat amerikkalaisyhtiöiden tulosten painuneen ”merkittävässä määrin” viimeisten 35 vuoden aikana ainoastaan taantumien aikoina.

- Jos siis ei usko, että Yhdysvaltain talous ajautuu seuraavan vuoden sisällä taantumaan, ei myöskään ole perusteltua odottaa tulosten notkahdusta.

Kilpailija on eri mieltä

Sen sijaan toinen Wall Streetin pankkijätti, Morgan Stanley, on päinvastaista mieltä: taantuma häämöttää jo horisontissa ja sijoittajan on syytä pitää varansa.

- Kauppasodan paheneminen on merkittävä riski. Jos Yhdysvallat nostaa tullimaksunsa kaikille Kiinasta tuotaville tuotteille 25 prosenttiin ja Kiina vastaa siihen täysimääräisesti, ja mikäli nämä korotukset pysyvät voimassa 4-6 kuukauden ajan, maailmantalous ajautuu taantumaan 6-9 kuukauden sisällä, pankin pääekonomisti Chetan Ahya arvioi sunnuntaina asiakkaille lähettämässään katsauksessa.

Kiina ilmoitti perjantaina nostavansa tullimaksuja kaikkiaan 75 miljardin dollarin arvoiselle Yhdysvaltain-tuonnille. Osalle tuotteista räpsähtää viiden prosentin tulli, osalle kymmenen. Valkoinen talo puolestaan uhkasi korottaa nyt 25 prosentin tullilla maahan pääsevien tuotteiden taksoja 30 prosenttiin lokakuun alusta. Tämä koskisi 250 miljardin dollarin arvoista tuontia. Lisäksi loppujen 200 miljardin dollarin arvoisen tuonnin, joka on nyt kymmenen prosentin tullimaksun alaista, maksuja korotettaisiin kahdessa osassa loppuvuonna 15 prosenttiin.

Ahya laskee, että mikäli viime viikolla ilmoitetut korotukset viedään läpi, kiinalaisvalmisteisen tuotteen maahantuontitulli olisi keskimäärin lähes 22 prosenttia. Hänen mukaansa tämä painaisi globaalia talouskasvua niin, että vauhti hyytyisi 2,6 prosentin vuositahtiin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Se olisi enää piirun verran eli 0,1 prosenttiyksikkö yli Morgan Stanleyn globaalille taloustaantumalle asettaman rajan (2,5 prosentin kasvun) yläpuolella. Ja mikäli tulleilla nokittelu pahenisi ja maksu nousisi 25 prosenttiin, kasvu painuisi taantumarajan alle.

Läntisissä teollisuusmaissa taantuma on määritelty yleensä kahdeksi peräkkäiseksi vuosineljännekseksi, jolloin talouskasvu on miinusmerkkistä eli supistuu. Kuitenkin tilanne, jossa kaikki maailman taloudet supistuisivat yhtäaikaisesti, on hyvin epätodennäköinen, joten useimmat ekonomistit määrittelevät globaalin taantuman pitkittyneeksi ajanjaksoksi, jossa talouskasvu jää selvästi trendiä heikommaksi.

Ahya myös arvioi, että Yhdysvaltain talous on aiempaa haavoittuvampi kauppasotien vaikutuksille, sillä viime vuonna tehtyjen veronalennusten vaikutus on haihtumassa – yritykset eivät halua matalammista veroista huolimatta investoida ja työmarkkinat ovat hauraampia kuin puoli vuotta sitten.

- Yhdysvaltain työmarkkinoilla näkyy säröjä. Kuten muuallakin maailmassa, talouskasvun hidastuminen on leviämässä teollisuudesta ja ulkomaankaupasta riippuvaisilta sektoreilta investointeihin ja sieltä edelleen työmarkkinoille, Morgan Stanleyn Ahya huomauttaa.

Hänen mukaansa uusien työpaikkojen määrä on jo laskenut selvästi ja lisäksi taloutta erinomaisesti ennakoiva yksityisellä sektorilla tehtyjen työtuntien määrän kasvu on romahtanut alkuvuodesta.

- Työtuntien määrä on osoittautunut erittäin luotettavaksi, suhdannekäännettä ennakoivaksi mittariksi. Kun tuotannon hinta nousee, ensimmäisenä yritykset hidastavat rekrytointeja, seuraavaksi vähennetään tunteja ja lopulta ryhdytään vähentämään väkeä.

Ahya ei usko, että maailman keskuspankkien taisto taantumaa vastaan rahapolitiikkaa höllentämällä johtaa toivottuun lopputulokseen.

- Halvempi raha ei pääse käynnistämään talouden toipumista, jos epävarmuus kauppapolitiikasta kuristaa samaan aikaan yksityisen sektorin luottamusta ja vähentää kysyntää.

Lisää aiheesta "Markkinat"