Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Vaikka asuntojen hinnat ovet Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla nousseet viime vuosina jyrkästi, on tuottopotentiaalia tälläkin sektorilla edelleen.

Pankit ja kiinteistöyhtiöt porskuttavat

Talousnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Suomen talous yhdessä koko maailmantalouden kanssa on onnistunut nousemaan koronakuopasta ripeästi, ja tämä näkyy osaltaan myös pankki- ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden tuloksissa.

Inderesin analyytikko Matias Arolan mukaan talouskasvun myötä piristyvä investointiaktiviteetti sekä Suomessa vilkkaana jatkunut asuntokauppa tukevat osaltaan luottokysyntää. Myös osakemarkkinoilla on mennyt alkuvuodesta todella hyvin tukien samalla pankkien varainhoitoliiketoimintaa.

Inderesin seurannassa ovat pankkialan yhtiöistä Aktia sekä Oma Säästöpankki.  Molemmat ovat jo raportoineet toisen kvartaalin tuloksensa ja katseet näiden yhtiöiden osalta ovat jo kääntyneet Q3-kauden ja loppuvuoden näkymiin.

Erityisesti Aktian Q2-raportti tarjosi Inderesin raportin perusteella mukaan reippaan tulosylityksen – ja samalla yllätyksen. Pankin liiketoiminnan tuotot kasvoivat vuoden toisella kvartaalilla 34 prosentilla 73,3 miljoonaan euroon ja ylittivät selkeästi Inderesin oman 62,2 miljoonan euron ennusteen. Inderesin mukaan kasvua tuki erityisesti odotettua parempi korkokate.

Vahvan tuloksen jälkeen Inderes nosti Aktian tavoitehinnan 14,00 euroon (aiemmasta 13,00 eurosta). Samalla se toisti osakkeen osta-suosituksen.

– Näemme osakkeen tuotto/riski-suhteen edelleen houkuttelevana ja pankin kommentit Taaleri-integraatioon liittyen olivat myös rohkaisevia, Sauli Vilén ja Matias Arola kirjoittavat raportissa.

Vaikka asuntojen hinnat ovet Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla nousseet viime vuosina jyrkästi, Arola näkee edelleen tuottopotentiaalia tälläkin sektorilla.

– Jos katsoo Suomen asuntomarkkinoiden nettotuottovaatimuksia verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin tai Pohjois-Euroopan suurimpiin kaupunkeihin, niin ne ovat meillä pääkaupunkiseudullakin edelleen varsin kilpailukykyiset ulkomaisen kiinteistösijoittajan näkökulmasta katsottuna, Matias Arola kommentoi puhelimitse.

– Näen, että tämä tukee myös pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"