Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Rokotteiden nopea kehitys on lääketeollisuuden alan yhtiöiden näkökulmasta selvästi positiivinen ja rohkaiseva tekijä. Rahasampoja rokotteet eivät kuitenkaan ole.

Pandemia on nostanut innovaatiot yhtiöiden ykkösprioriteetiksi – lääkeyhtiöt rynnivät innovatiivisimpien yritysten listalle

Konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) mukaan 50 innovatiivisimman yrityksen listalla näkyy pandemian vaikutus: joukkoon on noussut monia lääkeyhtiöitä, muun muassa koronarokotteita kehittäneet Moderna ja AstraZeneca.

BCG:n vuoden 2021 innovointitutkimuksen mukaan 75 prosenttia yrityksistä on nyt määrittänyt innovaatiot yhdeksi kolmesta tärkeimmistä prioriteeteistaan. Kasvua edellisvuoteen nähden on peräti 10 prosenttia, mikä on koko tutkimuksen 15-vuotisen historian suurin vuosittainen harppaus.

Raportista ilmenee, että kymmenen kärkeä miehittävät tuttuun tapaan teknologiayhtiöt. Apple, Googlen konserniyhtiö Alphabet, Amazon ja Microsoft pitävät kärjessä saman järjestyksen.

Vuoden tauon jälkeen listalle palasi 12 yritystä (Pfizer, Lenovo, IKEA, Fast Retailing, Merck & Co., eBay, PepsiCo, Hyundai Motor, Inditex, Disney, GE ja Roche) ja mukana on viisi kokonaan uutta yritystä (Abbott, Mitsubishi, Comcast, AstraZeneca sekä Moderna).

Koronarokote ei ole rahasampo 

Taaleri Varainhoidon allokaatioratkaisuista vastaavaa johtaja Lassi Järvinen toteaa, että yleinen kiinnostus lääkeyhtiöitä kohtaan on epäilemättä lisääntynyt myös sijoittajien keskuudessa rokotteiden niille tuoman huomion myötä.

Järvisen lisää, että rokotteiden nopea kehitys on ollut tuotekehityksen näkökulmasta lääkeyhtiöille "selvästi positiivinen ja rohkaiseva tekijä", mutta rahasampoja ne eivät ole. Muutamat alan yhtiöt ovat kertoneet myyvänsä rokotteita jopa omakustannehintaan, eikä niillä siten ole ollut erityisen merkittävää vaikutusta osakkeiden kehitykseen.

– Poikkeuksen tähän tekee tällä hetkellä laajassa käytössä olevien rokotteiden kehittäjistä yhdysvaltalainen Moderna, jonka osake on noussut viimeisen vuoden aikana selvästi.

Nouseva sykli ei tue lääkeyhtiöiden osakkeiden kehitystä

Haasteeksi terveydenhuoltoalan yhtiöille on Järvisen mukaan koronakriisin aikana muodostunut  se, että monia normaaleja terveydenhuollollisia toimenpiteitä on jouduttu lykkäämään. Tämä on näkynyt yhtiöiden tuloksissa selvästi. Kun koronatilanne paranee, näkymät paranevat myös tästä näkökulmasta.

Sijoittajan näkökulmasta katsottuna tämän hetken vahvistuva taloussykli ei myöskään tue perinteisesti defensiiviseksi mielletyn lääketeollisuussektorin osakekurssien kehitystä.

– Uskomme osakemarkkinoiden rotaation jatkuvan ainakin vielä joitakin kuukausia, ja tätä taustaa vasten lääkeyhtiöiden näkymät ovat haastavat, hän sanoo.

Pidemmällä aikavälillä lääkeyhtiöiden haasteena on edelleen merkittävien tuotekehityskustannusten monetisointi. Lääketeollisuudelle tyypillisten tuotekehitysprosessien poikkeuksellinen luonne ja pitkä aika ovat johtaneet siihen, että alan yhtiöiden tekemien investointien tuotot ovat jääneet heikoiksi. Lisäksi tuottoja joudutaan usein jakamaan kehitysprosessissa mukana olleiden yhtiöiden kanssa.

– Panokset tuotekehitykseen ovat nousseet. Tuotekehitysinvestointien aiempaa paremmasta tuotosta on viime vuosilta jonkinlaista näyttöä, mutta näkymät tuottojen paremmalle generoinnille tulevaisuudessa ovat edelleen hatarat. Lisäksi riippuvaisuus yksittäisistä menestyksekkäistä lääkkeistä on edelleen merkittävä.

Megatrendit kassavirran tukena 

Toisaalta isojen lääkeyhtiöiden laajat tuoteportfoliot ja ikääntyvän väestön kautta kasvavat megatrendit pitävät yhtiöiden kassavirran myös tulevaisuudessa vahvana.

– Tästä syystä profiili kassavirtaa generoivana ja sykleihin vähemmän reagoivana toimialana näyttää edelleen vahvaa kasvua todennäköisemmältä myös tulevaisuudessa. Poikkeuksen tekevät pienet, yksittäisiin lääkkeisiin ja teknologioihin keskittyvät yhtiöt, joilla läpimurrot voivat monistaa osakekurssin päivissä, korostaa Järvinen haastattelussa.

Järvisen mukaan Euroopassa lääketeollisuussektori on P/E -mittarilla ollut historiallisesti hieman muuta markkinaa kalliimpi ja Yhdysvalloissa kutakuinkin saman hintainen laajan markkinan kanssa. 

– Molemmilla markkinoilla lääkeyhtiöt ovat kuitenkin nyt tällä hetkellä hieman laajaa markkinaa halvemmin hinnoiteltuja. Tätä selittää ainakin osittain osakemarkkinoiden rotaatiosta johtuva kuluvan vuoden heikko performanssi.

Järvisen mukaan käynnissä oleva osakemarkkinoiden rotaatio tukee lyhyellä aikavälillä muun muassa finanssiyhtiöitä – Yhdysvalloissa erityisesti pankkeja ja Euroopassa vakuutusyhtiöitä. 

– Emme pidä lääke- tai terveydenhuoltoalaa erityisen houkuttelevana, eikä se ole salkuissamme ylipainossa. Pidemmällä aikavälillä uskomme kasvuyhtiötrendin paluuseen globaalin talouskasvun hidastuessa, ja ylipainotamme salkuissamme teknologiasektoria, Järvinen päättää.

Lue BCG:n raportti tästä

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"