Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva Helsingin pörssistä vuodelta 1927 on varhaisin historiakuva, jonka pörssi omistaa. Pörssijohtajana tuolloin toimi Karl Söderhjelm ja sihteerinä Filemon Tiderma.

Pörssi täyttää 110 vuotta tänään

Helsingin pörssin ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä tulee tänään kuluneeksi 110 vuotta. Ensimmäisenä kokonaisena kaupankäyntivuotena 1913 Helsingin pörssissä tehtiin yhteensä 898 kauppaa, joilla vaihdettiin 7 706 osaketta vähän yli 2,5 miljoonan markan hintaan.

Nykyrahassa vuoden 1913 kokonaisvaihto vastaa noin 10,4 miljoonaa euroa. Nykyisin Nasdaq Helsingin päivävaihto on keskimäärin 600 miljoonaa euroa ja kauppoja tehdään keskimäärin 130 000 päivässä.

Historiansa aikana pörssi on tuottanut sijoittajille hyvin. Vuosituottojen keskiarvo 1913–2021 on 17,25 prosenttia, reaalisesti 9,9 prosenttia.

Nasdaq Helsinki juhlistaa merkkivuotta Pörssitalolla avointen ovien illassa 29.11. kello 16 alkavassa tilaisuudessa, jossa voi seurata uusien listayhtiöiden toimitusjohtajien esityksiä kolmessa eri salissa.

 

Nasdaq Helsingin vuosituottojen keskiarvo 1913–2021

 

Sotien aikana sulkemisia

 

Historiansa aikana pörssi on ollut suljettuna lähinnä vain sotien yhteydessä:

1) Maailmansodan puhkeamisen alkamisesta kesällä 1914 aina maaliskuun 8. päivään 1915 sekä vuoden 1915 kesäkuukaudet.

2) Kansalaissodan aikoihin 27.1.1918–21.5.1918

3) Kultakantaan siirtymisen aikoihin 21.9.1931–7.10.1931

4) Toisen maailmansodan aikaan pörssi oli aika ajoin kiinni. Sodan syttyminen sulki pörssin varmuuden vuoksi muutamaksi päiväksi syyskuun alussa 1939 (avattiin 5.9.1939). Lisäksi pörssi oli suljettu Neuvostoliiton esitettyä Suomelle vaatimuksensa lokakuussa ja liikekannallepanon alettua 10.10.–22.11.1939. Talvisodan puhjettua pörssi suljettiin 30.11.1939 ja uudelleen avattiin 1.4.1940.

Alla vuosikymmenittäin listattuna pörssitoiminnan käännekohtia Helsingissä.

 

1910-luku

· 7.10.1912 ensimmäinen pörssi-istunto Pörssitalossa, Fabianinkatu 14

· Pörssi ajoittain kiinni ensimmäisen maailmansodan ja kansalaissodan aikaan

· 1916 ensimmäinen noususuhdanne: pörssi auki aamusta iltaan

· 1918 pörssihuuma vallalla, yleisölehterit täynnä

· 1919 osakekaupoille 0,3 prosentin suostuntavero

1920-luku

· Vireä ja yritteliäs ilmapiiri elinkeinoelämässä

· 1927 Helsingin pörssissä 65 listattua yhtiötä

· 1927 kaupankäynnissä sotien välisen ajan pörssivaihtoennätys 784 miljoonaa markkaa

· 1928 syksyllä kurssit kääntyvät laskuun Suomessa

· 1929 alkoi maailmanlaajuinen lama

· 1929 käynnistyi Unitas-indeksi, Suomen ensimmäinen osakekurssitason mittari

1930-luku

· Pörssi pysyi kiinni 21.9.-7.10.1931 kansainvälisen valuuttakriisin takia

· Vilkasta kauppaa ja kurssinousua vuoden 1931 lopulla

· 1935 sähkömekaaninen noteeraustaulu käyttöön

· Määräyksiä ja rajoituksia sisäisille kaupoille, tavoitteena välittäjien tasapuolinen kohtelu

· Vuosikymmenen puolivälin jälkeen pörssi alkoi toipua lamasta

· Talvisodan alkaessa pörssi pysyi kiinni kevääseen 1940

1940-luku

· 1944 helmikuussa pörssitalo vaurioitui Helsingin suurpommituksessa

· 1941 inflaatiota hillittiin pörssikaupan leimaverolla ja osingonjaon rajoituksilla

· 1946 pörssilistalle holdingtodistukset ja korvausobligaatiot, joilla katettiin korvaukset luovutetuilta alueilta siirtyvälle väestölle

· Vuosikymmenen loppupuolella osakkeiden arvonmenetys noin 80 prosenttia

1950-luku

· Sotakorvauksia maksettiin, suhdanteet vaihtelivat

· 1950 Korean sota kiihdytti teollisuustuotantoa

· 1956 keväällä yleislakko ja arvopaperikauppa vilkasta

· 1956 pörssissä ennätysvaihto 3,6 miljardia markkaa

· 1957 syyskuussa Suomi devalvoi markan 28 prosentilla

1960-luku

· Suhdanteet ja kurssit heilahtelivat

· 1961 marraskuussa noottikriisi – poliittinen tunnelma kireä

· 1967 lokakuussa Suomi devalvoi markan 24 prosentilla

· 1967 pörssikaupan arvo 31 miljoonaa markkaa

· 1968 maaliskuussa tulopoliittinen vakauttamissopimus sai pörssin nousuun

1970-luku

· 1972 allekirjoitettiin vapaakauppasopimus EEC:n kanssa

· Vuosikymmenen alussa nousukausi, inflaatio 7 prosenttia

· 1973 lokakuussa pörssikurssit huipputasolle ennen romahdusta

· 1974 öljyn hinta moninkertaistui, maailmanlaajuinen kriisi

· Suomen talous painui taantumaan, inflaatio 18 prosenttia vuonna 1975

· 1978 kohti parempia suhdannenäkymiä

1980-luku

· Rahamarkkinoiden vapautumisen ja pörssinousun aikaa

· 1984 pörssistä osuuskunta

· 1985 ensimmäiset ulkomaalaiset yhtiöt Helsingin pörssiin

· Lisää sijoitusinstrumentteja ja uusia listoja

· 1989 arvopaperimarkkinalaki tuli voimaan

· Mustana tiistaina 20.10.1987 kurssit laskivat 11,5 prosenttia

1990-luku

· Vakavan laman jälkeen talous alkoi taas elpyä

· EU-jäsenyys ja eurovaluutta-alueeseen liittyminen

· 1997 HEX syntyy, kun Helsingin Arvopaperipörssi Oy ja johdannaispörssi Suomen Optiomeklarit Oy sulautuvat

· 1999 HEX ja Suomen Arvopaperikeskus yhdistyvät HEX-konserniksi

· 1999 europohjainen kaupankäynti alkaa

· Nokian osuus pörssivaihdossa kasvaa

2000-luku

· 2000 kaupankäynti warranteilla alkaa

· 2000 keskitetty arvo-osuusrekisteri syntyy

· 2001 pörssissä alkaa iltakaupankäynti

· 2001 enemmistöosakkuus Viron TSE-konsernista

· 2002 Riian Pörssi -konsernin osto

· 2003 OM ja HEX yhdistyvät

· 2004 Vilnan pörssin osto

· 2005 Kööpenhaminan pörssin osto

· 2006 Islannin pörssin osto

· 2007 NASDAQ ja OMX yhteen

· 2007 Nasdaq First North -markkinapaikka avattiin

· 2008 NordPool -sähköjohdannaispörssin osto

· 2009 keskusvastapuoliselvitys CCP käyttöön

· 2009 Lauri Rosendahlista Helsingin pörssin toimitusjohtaja

2010-luku

· 2010 INET-kaupankäyntijärjestelmä käyttöön kaikissa Nasdaq Nordicin seitsemässä pörssissä

· 2010 Helsingin pörssistä WWF Green Office

· 2011 Smarts-valvontajärjestelmä käyttöön

· 2008-2011 listautumisissa heikot vuodet (1-2 listautumista), vuonna 2011 ei yhtään listautumista

· Listautumisten määrä alkaa kasvaa vähitellen 2013->

· 2012 NASDAQ OMX:n pohjoismainen säätiö tuki arvopaperimarkkinoiden tutkimusta Helsingin yliopistolle tekemällään 100 000 euron lahjoituksella arvopaperimarkkinaoikeuden professuurin perustamista varten. Lahjoitussumma oli säätiön historiassa yksi suurimmista.

· 2012 Nasdaqin pohjoismaiset ja Baltian pörssit alkoivat käyttää ICB-toimialaluokitusta (aiemman GICS-luokitusjärjestelmään sijaan)

· 2015 Helsingin pörssistä hiilineutraali pörssi

· 2015 First North 25 ja First North Finland -indeksejä alettiin julkaista

· 2015 NASDAQ OMX, Inc. vaihtoi nimensä Nasdaq, Inc:ksi

· 2016 Nasdaqin pohjoismaiset pörssit liittyivät YK:n Sustainable Stock Exchanges –aloitteeseen, jonka tavoitteena edistää vastuullisia sijoituksia globaalisti

· 2016 Henrik Husmanista Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja

· 2017 Nasdaqin pohjoismaiset ja Baltian pörssit Tukholmassa, Helsingissä, Kööpenhaminassa, Islannissa, Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa julkaisivat vapaaehtoisen oppaan listayhtiöiden ESG- eli vastuullisuusraportoinnin tueksi.

· 2017 Nasdaq aloitti ESG- eli vastuullisuusraportoinnin pilottiohjelman Pohjoismaissa ja Baltiassa

· 2019 Nasdaq First Northille myönnettiin EU:n kasvumarkkinastatus

2020-luku

· 2020 Nasdaq Helsinki avasi Premier-segmentin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

· 2020 Nasdaq muutti painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin (Nasdaq Helsinki: OMXHCAP) laskentatapaa. Yhden yhtiön enimmäispaino 7 prosenttia indeksin kokonaismarkkina-arvosta aiemman 10 prosentin sijaan.

· 2021 Nasdaq lanseerasi osakkeille Nasdaq Green Equity Designations -merkinnän eli vihreän merkinnän

· 2021 Nasdaq Helsingin uusi listautumisennätys vuoden 1999 jälkeen (28 uutta yhtiötä v. 1999): 29 uutta yhtiötä, pääosin First North -kasvumarkkinalle (23 yhtiötä).

· 2022 Nasdaq toi markkinoille vastuullisuusindeksin (Nasdaq Helsinki: OMXH25ESG), joka pohjautuu Helsingin 25 vaihdetuimpia osakkeita seuraavaan OMX Helsinki 25 (OMXH25) -indeksiin. OMX Helsinki 25 -vastuullisuusindeksi seuraa Helsingin tietyt ESG-kriteerit täyttävien vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä.

· 2022 Nasdaq First North -kasvumarkkinalla 52 yhtiötä lokakuussa 2022.

· 2022 Osuuskuntien listaaminen tulee mahdolliseksi marraskuussa 2022.

 

JÄSENENÄ SAAT ENEMMÄN

Liity jäseneksi ja pääset osallistumaan moniin sijoittamisaiheisiin tapahtumiin.

Osakesäästäjien jäsenenä ilmoittaudut esimerkiksi Pörssin Avoimet Ovet 2022 -tapahtumaan ennen muita.

Lisää aiheesta "Markkinat"