Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Outokumpu

Outokumpu sinnitteli yli odotusten – ruostumattoman teräksen kysyntä laskee

Outokumpu onnistui alkuvuonna parantamaan tulostaan. Koronaviruspandemia tulee leikkaamaan kysyntää teräsyhtiön kaikilla liiketoiminta-alueilla tulevina kuukausina.

Outokummun vertailukelpoinen liiketulos oli tammi-maaliskuussa 45 miljoonaa euroa, kun se vertailujaksolla viime vuonna oli 3,0 miljoonaa euroa tappiolla. Analyytikkojen konsensusennuste odotti 42 miljoonan euron liiketulosta.

Osakekohtainen tulos koheni 0,05 euroon viime vuoden 0,09 euron tappiosta. 

Teräsyhtiön liikevaihto supistui 1 615 miljoonaan euroon vuoden takaisen vertailujakson 1 715 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat 1 568 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tulos ennen veroja nousi 22 miljoonaan euroon edellisen vuoden -35,0 miljoonan euron tappiosta.

Oikaistu käyttökate nousi 106 miljoonaan euroon 54 miljoonasta eurosta.

– Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli ohjeistuksemme mukainen: konsernin oikaistu käyttökate oli 106 miljoonaa euroa. Americas-liiketoiminta-alue aloitti vuoden vahvasti – oikaistu käyttökate oli 20 miljoonaa euroa, lähes 40 miljoonaa euroa korkeampi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, toimitusjohtaja Roeland Baan toteaa yhtiön tulostiedotteessa.

Lähde: Outokummun osavuosiselvitys Q1 2020

Baan toteaa tulosparannuksen olevan uuden johdon toteuttamien toimenpiteiden ansiota.

– Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus pysyi hyvänä korkeasta tuonnista, matalista hinnoista ja heikommasta kysynnästä huolimatta. Tuottavuuden kasvu jatkui tavoitteita nopeampana määrätietoisen toiminnan kehittämisen ansiosta. Tiukka kustannusten hallinta tuki negatiivisen markkinadynamiikan aiheuttamien vaikutusten lieventämistä.

Lähde: Outokummun osavuosiselvitys Q1 2020

Yhtiössä on parhaillaan meneillään kapulanvaihto ja postin ex-johtaja Heikki Malinen aloittaa työnsä yhtiön toimitusjohtajana 15.5.2020, kun Roeland Baan jättää tehtävänsä. Maliselle yhtiö on tullut tutuksi kahdeksan vuoden hallituksen jäsenyyden aikana.

Ruostumattoman teräksen kysyntä laskee 

Outokumpu toteaa COVID-19-pandemiaan liittyvien poikkeusolosuhteiden vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan. Yhtiö arvioi toimitustensa laskevan kaikilla liiketoiminta-alueilla 10–20 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

– Asiakaskysyntä alkoi heikentyä huhtikuussa joidenkin asiakkaiden siirtäessä toimituksia ja tilausmäärien kääntyessä laskuun, Roeland Baan toteaa.

Yhtiö ei anna toistaiseksi neljännesvuosittaista ohjeistusta oikaistusta käyttökatteesta.

– Euroopan unionin huhtikuussa käynnistämät uudet väliaikaiset polkumyynnin vastaiset tullit kuumavalssatuille tuotteille ovat keskeisiä Euroopan markkinoiden suojaamiseksi epäreilulta kaupankäynniltä. COVID-19-kriisin keskellä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni vahvistaa suojaustoimia uuden markkinatilanteen mukaisesti.

– Kysyntä hidastuu toisella neljänneksellä, ja vientiin keskittyvät maat hakevat aggressiivisesti markkinoita. Tuontikiintiöiden lasku teräksen kysynnän laskun mukaisesti on välttämätöntä muuttuneiden kauppavirtojen ohjaamiseksi toisaalle.

– Maksuvalmiutemme on riittävä viemään meidät näiden vaikeiden aikojen yli, ja käytössämme olevien seurantaprosessien avulla voimme nopeasti sopeuttaa toimintaamme ja ohjata resurssiemme käyttöä tarpeen mukaan kysynnän laskiessa ja markkinoiden heikentyessä entisestään.

Outokummun osavuosiselvitys Q1 2020

Lisää aiheesta:

Postin ex-johtaja Malinen Outokummun johtoon

Outokummun tulos kärsi tuonnin kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien hintapaineesta

Lisää aiheesta "Markkinat"