Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– On ilmiselvää, että EU:n on otettava käyttöön vahvempia suojaustoimia ja muita puolustusmekanismeja, joiden avulla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille, toimitusjohtaja Roleand Baan toteaa.

Outokummun tulos kärsi tuonnin kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien hintapaineesta

Outokummun tulosta heikensivät loppuvuonna ruostumattoman teräksen toimitusten väheneminen ja nikkelin hinnan nousu. Muun toiminnan tehokkuuden parantamisen rinnalla teräsyhtiö harkitsee Long Products -yksikkönsä myyntiä.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Outokummun liikevaihto supistui 1398 miljoonaan euroon 1586 miljoonasta eurosta ja oikaistu käyttökate 73 miljoonaan euroon 89 miljoonasta. Vertailukelpoinen liiketulos oli loka–joulukuussa 13 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 35 miljoonaa euroa. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat loppuvuonna 14 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhtiö toteaa Saksan Benrathissa sijaitsevan kiinteistön myynnin parantaneen viimeisen neljänneksen tulosta 70 miljoonalla eurolla.

Teräsyhtiön koko vuoden 2019 liikevaihto laski 6 403 miljoonaan euroon viime vuoden 6 872 miljoonasta eurosta. Oikaistu käyttökate laski 263 miljoonaan euroon 485 miljoonasta eurosta.  Kaikkiaan ruostumattoman teräksen toimitukset jäivät 10 prosenttia edellisestä vuodesta.

Yhtiön toimitusjohtaja Roeland Baan sanoo tulostiedotteessa, että eurooppalainen terästeollisuus kärsi edelleen tuonnin rajusta kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien aiheuttamasta ennennäkemättömästä hintapaineesta.

– On ilmiselvää, että EU:n on otettava käyttöön vahvempia suojaustoimia ja muita puolustusmekanismeja, joiden avulla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille, Baan toteaa.

Yhtiö toteaa myös matalampien toimitusten ja nikkelin korkeamman hinnan vaikuttaneen kannattavuuteen merkittävästi.

– Tässä vaikeassa markkinaympäristössä keskityimme oman toimintamme tehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykymme varmistamiseen. Jatkuvien kehitystoimiemme ansiosta tuottavuutemme parani 4 prosenttia vuonna 2019. Lisäksi olemme pystyneet vähentämään käyttöpääomaamme lähes 220 miljoonalla eurolla – ja mikä tärkeintä, olemme pienentäneet nettovelkaamme 1 155 miljoonaan euroon.

–  Samalla vaatimukset organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ovat kasvaneet.
Nämä ovat keskeisiä tavoitteita myös Outokummulle. Kierrätetyn raaka-aineen osuus ruostumattoman teräksen tuotannossamme on 90 prosenttia. Lisäksi parannamme jatkuvasti energiatehokkuuttamme ja vähennämme hiilidioksidipäästöjämme, mikä vahvistaa johtavaa asemaamme vastuullisessa ruostumattoman teräksen valmistuksessa, Baan sanoo.

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät. Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu. Lähde: Outokumpu tilinpäätöstiedote 2019

 

Yhtiö esittää, että viime vuodelta maksettaisiin 0,10 euroa osinkoa osaketta kohti, mikä on selvästi analyytikkojen odottamaa 0,04 euron osinkoa parempi. Vuoden 2018 osinko oli 0,15 euroa osakkeelta.

Yhtiö arvioi ruostumattoman teräksen markkinan vahvistuvan vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana tyypillisen kausivaihtelun tukemana ja odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa kasvavan vuoden 2019 viimeiseen
neljännekseen verrattuna kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiö odottaa tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan korkeampi kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin se oli 73 miljoonaa euroa.

 

Outokumpu harkitsee Long Products -yksikkönsä myyntiä

Teräsyhtiö tiedotti myös käynnistävänsä Long Products -liiketoiminta-aluettaan koskevan strategisen tarkastelun osana prosessia, jossa määritellään yhtiön pitkän aikavälin liiketoiminnan mallia.

– Tarkastelussa Outokumpu tutkii useita vaihtoehtoja liiketoiminta-alueen tulevaisuudelle, mukaan lukien konsolidaatiomahdollisuudet ruostumattoman teräksen pitkien tuotteiden markkinoilla. Strategisen tarkastelun arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 aikana, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Pitkiä tuotteita ovat esimerkiksi tangot, teräslangat, betoniteräs ja hitsatut putket, joita yhtiö valmistaa Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

 

Lähde: Outokumpu vuoden 2019 tilinpäätösmateriaalit

– Pitkien tuotteiden markkinat olivat vaimeat vuonna 2019. Euroopassa kysyntä jatkui neljännellä neljänneksellä heikkona johtuen jakelijoiden varastojen purkamisesta sekä loppukäyttäjien kysynnän laskusta erityisesti autoteollisuudessa. Yhdysvalloissa kysyntä pysyi vakaana, yhtiön tilinpäätöstiedotteessa todetaan.

Vuonna 2019 Long Products -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate oli –7 miljoonaa euroa.

Outokumpu tilinpäätöstiedote 2019 (pdf)

Outokumpu sijoittajille

 

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"