Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kaikista osakesäästäjistä 64 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan. (Kuva: iStock)

Osakesäästäjien kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin vahvistunut

Valtava innostus sijoittamiseen näkyy nyt markkinoilla, ja uusista sijoittajista suurempi osa on naisia kuin miehiä. Terveysteknologiayhtiö Mobidiagin exit on lisännyt kiinnostusta sijoittaa myös listaamattomiin kasvuyhtiöihin, selviää Springvestin toteuttamasta Sijoittajatutkimuksesta.

Myös osakesäästäjien kiinnostus listaamattomiin kasvuyhtiöihin on vahvistunut. Kaikista osakesäästäjistä 64 prosenttia on jo joko sijoittanut listaamattomiin kasvuyhtiöihin tai olisi kiinnostunut sijoittamaan.

Sijoittajien into investoida kasvuun on näkynyt myös Springvestin järjestämillä rahoituskierroksilla. Kaikki viime vuoden ja alkuvuoden 2021 osakeannit lupaaville kasvuyhtiöille toteutuivat – ja useita niistä myös ylimerkittiin.

– Springvestin asiakkaat ovat rahoittaneet suomalaisia kasvuyhtiöitä yhteensä 154 miljoonalla eurolla ja nyt 68 rahoituskierroksen jälkeen myös irtautumisia on alkanut tapahtua, Päivi Malinen, Springvestin toimitusjohtaja toteaa.

Mobidiag innosti sijoittajia

Huhtikuussa uutisoitu Mobidiagin myynti Yhdysvaltoihin huimaan 668 miljoonan euron hintaan oli mahtava uutinen niille, jotka olivat sijoittaneet yhtiöön.

– Luonnollisesti uutinen lisäsi asiakkaidemme (56 prosenttia) kiinnostusta sijoittaa lisää kasvuyhtiöihin. Osakesäästäjissäkin uutinen lisäsi kiinnostusta sijoittaa lupaaviin listaamattomiin kasvuyhtiöihin (34 prosenttia vastaajista). Merkittävälle osalle vastaajista uutinen ei tutkimuksen mukaan vaikuta sijoitussuunnitelmiin,  Malinen kertoo.

Tutkimuksesta selvisi, että kasvuyhtiöiden menestystarinat (44 prosenttia) ja toimiva jälkimarkkina (samoin 44 prosenttia) saisivat yhä useammat sijoittamaan varojaan listaamattomiin yhtiöihin. Lisäksi noin viidennes sijoittaisi enemmän, jos sijoitukset saisi osakesäästötilille. Vastaukset olivat pääosin samansuuntaisia kuin aiempina vuosina.

Toisaalta yrityksen vastuullisuuden merkitys sijoituskohteen valinnassa on kasvanut kaikkien sijoittajien keskuudessa.

Yli puolet osakesäästäjistä (52 prosenttia) ja Springvestin asiakkaista (57 prosenttia) pitää yrityksen vastuullisuutta tai eettisyyttä tärkeänä sijoituskohdetta valitessaan. Naissijoittajille vastuullisuus merkitsee kuitenkin selvästi miehiä enemmän.  Osakesäästäjänaisista 65 prosenttia ja Springvestin naisasiakkaista peräti 75 prosenttia liputti vastuullisuuden puolesta, tutkimuksesta käy ilmi.

Mahdollisuus sijoittaa suoraan lapsille kiinnostaa

Suuri osa suomalaisista ei sijoita lainkaan, vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista. Mikä saisi uudet kohderyhmät innostumaan sijoittamisesta? Sijoittajatutkimuksessa kokeneet sijoittajat korostavat erilaisia keinoja kannustaa sijoittamisen aloittamista (70 prosenttia), tiedon lisäämistä sijoittamisesta (61 prosenttia) sekä mahdollisuutta sijoittaa helposti suoraan lapsille ja lapsenlapsille (32 prosenttia).

Päivi Malinen muistuttaa, että listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa voi osakkeita merkitä myös lasten tai lastenlasten nimiin.

 

Springvest Oy toteutti Sijoittajatutkimuksen neljättä kertaa. Vuonna 2018 tutkimus toteutettiin yhdessä Aalto yliopiston opiskelijoiden kanssa. Tutkimukset on aina toteutettu toukokuussa ja tehty samalla menetelmällä Suomen Osakesäästäjien kanssa. Vastaajia Osakesäästäjissä oli tällä kertaa 302, Springvestin asiakkaissa 408.

Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia. Sijoittajakunta on keski-iältään vanhempia ihmisiä ja useimmilla sijoittajilla on korkea koulutustaso. Edelleen molemmissa ryhmissä enemmistö on miehiä.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"