Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Osakesäästäjät puolustaa yksityissijoittajien tasapuolista oikeutta osallistua yhtiökokouksiin

Suomen Osakesäästäjät ry antoi lausunnon talousvaliokunnalle pörssiyhtiöiden poikkeuksellisista yhtiökokousmenettelyistä korona-aikana: "Korostamme, että jokainen yrityksen omistaja on oikeutettu vaikuttamaan omistamansa yrityksen asioihin."

Koronapandemia aiheutti runsaasti muutoksia pörssiyhtiöiden yhtiökokousmenettelyihin. Kokouksia toteutettiin viime keväänä hyvin erilaisin tavoin eikä yksityisille osakkeenomistajille aina annettu edes mahdollisuutta seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

Valtiovalta pohtii parhaillaan, kuinka seuraavia kokouksia tulisi ohjeistaa. Suomen Osakesäästäjät ry antoi syyskuussa lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle pörssiyhtiöiden poikkeuksellisista yhtiökokousmenettelyistä korona-aikana. 

Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius toteaa, että Suomen Osakesäästäjät ovat ottaneet kantaa yhtiökokousasioihin jo aiemmin.

– Korostamme tässä lausunnossa edelleen, että yhtiökokous on yrityksen ylin, ja samalla ainoa päättävä elin, jossa jokainen yrityksen omistaja on oikeutettu vaikuttamaan omistamansa yrityksen asioihin. Suomen perustuslaissa on taattu sekä omistamisen oikeus, että yhdenvertaisuus, mikä tarkoittaa näkemyksemme mukaan tasa-arvoista omistajuutta eli myös pienten osakkeenomistajien oikeutta osallistua omistamansa yhtiön yhtiökokoukseen.

Osakesäästäjien lausunnossa kiinnitetään huomiota hallitusohjelmaan, jonka mukaisesti nyt valmistellaan kotimaisen omistajuuden ohjelmaa, yhtenä tavoitteenaan omistamisen tasa-arvoisuus.

"Osakkeenomistajat ovat toivoneet jo pitkään mahdollisuutta osallistua yhtiökokouksiin reaaliaikaisesti etäyhteyden välityksellä. Tämä on entistäkin akuutimpaa nyt, kun syksyllä 2019 Verohallinto linjasi, etteivät yhtiökokousmatkat ole enää verovähennyskelpoisia kustannuksia! On erittäin tärkeää, että yhtiökokoukselle esityksiä voivat tehdä kaiken kokoiset osakkeenomistajat. Kokorajoitukset eivät saa tulla esteeksi."

"Koronavirus tuli kuluvana vuonna yllätyksenä kaikille toimijoille juuri silloin, kun yhtiökokouksia oltiin suunnittelemassa. Nyt ensi kevään yhtiökokousjärjestelyihin on hyvin aikaa varautua. Mikäli nyt linjataan, ettei prosesseja tarvitse kehittää, ei lukuisten osakkeenomistajien toivomaa kehitystä yhtiökokousten reaaliaikaisessa etäosallistumisessa välttämättä nähdä."

"Keväällä 2020 erityistä tyytymättömyyttä aiheuttivat yhtiökokoukset, jotka järjestettiin vain yhtiön nimeämää asiamiestä käyttäen – omistajille ei siis annettu mahdollisuutta edes seurata yhtiökokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Tämän takia esitämme, että tämä vaihtoehto pudotettaisiin valikoimasta! Pidämme lähtökohtaisesti hyvänä esitystä reaaliaikaisesta etäosallistumisesta."

"Tässä keskeiset kommenttimme lyhyesti:

– Vastustamme esitystä, että yhtiön johdon päätöksellä voitaisiin järjestää yhtiökokous siten, että osakkeenomistajille tarjottaisiin osallistumisen sijaan vain mahdollisuus käyttää yhtiön nimeämää asiamiestä. Läpinäkyvyys on erityisen tärkeää, eikä yhtään vähempää kriisiaikoina. Osakkeenomistajille pitää tarjota vähintäänkin mahdollisuus seurata yhtiökokousta etänä. Esitämme, että joko esitetty kohta jätetään pois tai jos se ei ole mahdollista, edellytetään, että asiamiestä käytettäessä yhtiökokous on striimattava.

– Kannatamme esitystä, että yhtiökokous voidaan järjestää tarjoten osakkeenomistajille mahdollisuus reaaliaikaiseen etäosallistumiseen, joka sisältää seuraamisen, kyselyoikeuden ja äänestysmahdollisuuden.

– Vastustamme esitettyä rajoitusta, jonka mukaan vain vähintään yhden prosentin omistavat osakkeenomistajat voisivat tehdä esityksiä, joista äänestetään. Kaikki osakkeenomistajat ovat tärkeitä ja yhdenvertaisia. Äänestyskäytäntöjä on kehitettävä, jotta tarvittaessa yhtiökokouksessa voidaan avoimesti ja läpinäkyvästi äänestää päätöskohdista."

 

Lisää aiheesta "Markkinat"