Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot.

Osakemarkkinoiden tärinät heijastuivat keskikesän sijoituspäätöksiin – Korkorahastot rohmusivat leijonanosan uusista pääomista

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli heinäkuun lopussa kaikkiaan 119 miljardia euroa. Kuukauden aikana rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 697 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja lähes koko potti meni korkorahastoihin.

Finanssialan keräämän kuukausitilaston mukaan lähes puolet eli 348 miljoonaa euroa uusista pääomista kertyi pitkän koron rahastoihin. Lisäksi lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 315 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 70 miljoonaa euroa lisää.

Heinäkuussa osakemarkkinoilla lisääntynyt epävarmuus vauhditti edelleen korkorahastoihin sijoittamista. Myös se, että erityisesti yrityslainamarkkinoilla ja valtioiden joukkovelkakirjamarkkinoilla on saatu hyviä tuottoja, ovat lisänneet kiinnostusta korkorahastoihin. Näin siitäkin huolimatta, että valtionlainojen korot ovat olleet loppukesällä selvässä laskussa ja odotukset talouskasvun hidastumisesta ovat näkyneet muutoinkin laskevina korkoina.

Pitkän koron rahastoissa suurin osa uusista varoista kertyi euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 259 miljoonaa euroa. Myös euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin, euroalueen valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot kiinnostivat. Sen sijaan globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot menettivät pääomia.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 7,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokitellut yrityslainat menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,2).

Osakerahastojen lunastukset lähenevät jo neljää miljardia

Osakerahastoista lunastettiin varoja keskikesällä yhteensä 35 miljoonaa euroa. Kuitenkin kuluvan vuoden mittaan osakerahastoista on vedetty varoja yhteensä jo 3,9 miljardilla eurolla.

Eniten uusia varoja osakerahastoista keräsivät globaalisti sijoittavat rahastot, yhteensä 55 miljoonaa euroa. Vastaavasti eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 64 miljoonaa euroa.

Toimialarahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Lisää aiheesta "Markkinat"