Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Poikkeusolot saattavat edelleen viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita Kuva: Orion

Orion teki koronakeväänä huipputuloksen – voittoa kasvattivat etappimaksut

Orionin toinen kvartaali sujui analyytikoiden ennusteita paremmin. Osakekohtainen tulos nousi 0,54 euroon vuodentakaisesta 0,29 eurosta. Katso video: Toimitusjohtaja Timo Lappalainen Inderesin tentissä. 

Lääkeyhtiö Orionin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 292,5 miljoonaa euroa. Viime vuoden vertailujaksolla liikevaihto oli 251,7 miljoonaa euroa. Analyytikkojen konsensusennuste arvioi liikevaihdon päätyvän 279,9 miljoonaa euroon.

Orionin liiketulos nousi viime vuoden vastaavan ajankohdan 52,1 miljoonaa eurosta 96,4 miljoonaan euroon. Analyytikot odottivat 84,8 miljoonan euron tulosta. 

Lääkeyhtiön osakekohtainen tulos nousi 0,54 euroon vuodentakaisesta 0,29 eurosta. 

Orion päivitti näkymänsä 8.7.2020 ja arvioi liikevoiton kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2019 ja liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Viime vuonna Orionin liikevaihto oli 1 051 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 253 miljoonaa euroa.

Nettovelkaantumisaste tapahtui muutos vuoden ensimmäisellä puoliskolla sen ollen -7,5 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 1,7 prosenttia. Luku kuvaa korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta.  Alle 10 prosentin nettovelkaantumisastetta pidetään silti erinomaisena.

Liikevoittoa kasvattivat etappimaksut

– Orionin tammi–kesäkuun 2020 liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Liikevaihtoa ja etenkin liikevoittoa kasvattivat yli 30 miljoonan euron etappimaksut, toimitusjohtaja Timo Lappalainen kommentoi osavuosikatsausta.

Etäpesäkkeettömän eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen myynti alkoi katsauskaudella Japanissa ja ensimmäisissä maissa Euroopassa. Orion sai Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Lappalaisen mukaan toinen tärkeä syy Orionin kasvulla oli covid-19-pandemian aiheuttama lääkkeiden lisääntynyt kysyntä maaliskuussa useilla markkinoilla.

– Kysyntäpiikin vaikutukset alkoivat ennakoidusti tasaantua jo toisella vuosineljänneksellä, vaikka joidenkin tuotteiden kohdalla kysyntä jatkui tavanomaista voimakkaampana myös huhtikuussa.

– Kokonaisuutena vuoden toisen neljänneksen tuotemyynti oli vertailukauden tasolla. Koko alkuvuoden liikevoittoa kasvatti lisäksi se, että korkeampikatteisten tuotteiden osuus myynnistä oli vertailukautta suurempi.

Lääkkeiden kysyntäpiikki taittui

– Koronavirustilanteen ja Euroopan markkinoilla olevien muiden rauhoitteiden puutteiden vuoksi Dexdor®-lääkkeen kysyntä oli historiallisen voimakasta maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen myynti palautui touko-kesäkuussa tasolle, jolla ennakoimme myynnin tänä vuonna olevan jo aikaisemmin alkaneen geneerisen kilpailun seurauksena. Euroopan ulkopuolella myytävän Precedex®-rauhoitteen kysynnässä oli piikki toisella vuosineljänneksellä.

Myös astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä maaliskuussa nähty voimakas myynnin kasvu tasaantui ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen myynti oli vertailukauden tasolla.

– Geneerisen kilpailun alkamisella ei oleteta olevan olennaista vaikutusta Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna.

– Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvoi ennakoidusti johtuen tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alkupuolella sekä partneritoimitusten ajoituksesta.

– Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi kesäkuussa myyntiluvan Orionin Eläinlääkkeet-yksikön Clevor®-tuotteelle, jonka lanseeraus on jo meneillään Euroopassa. Lääkkeen on tarkoitus saada koira oksentamaan ja sitä voidaan hyödyntää muun muassa myrkytystilanteiden hoidossa.

– Katsauskaudella kerroimme, että eläinlääkeyhtiö Zoetiksen tuotteiden jakelu Orionin kautta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyy 31.12.2020. Tämä avaa mahdollisuuksia hyödyntää Orionin vahvaa ja osaavaa myyntiverkostoa Skandinaviassa yhteistyössä muiden eläinlääkeyhtiöiden kanssa.

Lähde: Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1-6/2020

Poikkeusolot tuntuvat jatkossakin

Lääkeyhtiö arvioi COVID-19-pandemian vuoksi asetettujen erilaisten rajoitusten aiheuttavan lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti varsinkin Erityistuotteet-yksikön liikevaihtoon.

– Heikentyneen saatavuuden ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan tämän vuoden myyntiin ja liikevoittoon yhtä negatiivisesti kuin aiemmin oletettiin.

Kliinisen kolmannen vaiheen REFALS-tutkimuksen aineiston keräämisen Orion sai valmiiksi katsauskaudella ja tutkimusdatan validointi on meneillään.

– Poikkeuksellinen tilanne saattaa kuitenkin viivästyttää meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita, ja jotkut hankkeet ovat jo hieman viivästyneet.

Orion-konsernin puolivuosikatsaus 1-6/2020 (pdf)

Orion sijoittajille

Inderes tenttaa

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen kommentoi vuoden ensimmäisen puoliskon sujumista ja tutkimushankkeiden aikataulua Inderesin Verneri Pulkkisen haastattelussa. 

 

Lisää aiheesta:

Orionilla vahva alkuvuosi

Orion hakee kansainvälistä kasvua syöpälääkkeestä

Orion sai myyntiluvan uudelle syöpälääkkeelle EU:ssa

 

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"