Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Darolutamidin kaupallinen potentiaali kasvaa merkittävästi, mikäli ARASENS-tutkimuksesta saadaan positiivisia tuloksia arviolta vuonna 2022, toimitusjohtaja Timo Lappalainen arvioi.

Orion hakee kansainvälistä kasvua syöpälääkkeestä

Orion teki odotuksia heikomman tuloksen ja Suomen markkinoilla lääkeyhtiön myynti jäi jälkeen markkinan kokonaiskasvusta. Osinkoa maksetaan kuitenkin vanhaan malliin 1,50 euroa osakkeelta.

Orionin tulos laski vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä vertailuajankohdan 68,6 miljoonasta eurosta 55,0 miljoonaan jääden  jälkeen analyytikkojen ennustamasta 59 miljoonasta eurosta. Liikevaihto sen sijaan kasvoi 4,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kokovuoden 2019 liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,5 prosenttia ja liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 253 miljoonassa eurossa.

– Liikevoiton tasoon vaikuttivat suunnitellut lisäinvestoinnit muun muassa tutkimukseen ja kehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Kaikki liiketoimintayksikkömme raportoivat liikevaihdon kasvua vuonna 2019, toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa konsernin tilinpäätöstiedotteessa.

Vertailukaudella 30.4.2018 myyty Diagnostiikka-liiketoiminta on 1-3/2018 osavuosikatsauksesta lähtien esitetty lopetettuna toimintona eikä sisälly tuloslaskelman eriin. Pääoman tuottoluvuissa sekä osakekohtaisessa rahavirrassa on vertailukaudella mukana myös lopetetut toiminnot sisältäen Diagnostiikka–liiketoiminnasta saadun myyntivoiton. Lähde: Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön, jonka tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, liikevaihto oli vuonna 2019  406 miljoonaa euroa ja kasvoi edellisestä vuodesta 14 prosenttia. Lääkeyhtiön toteaa tulosyksikön kasvua vauhdittaneen Bayerilta saatu 45 miljoonan euron etappimaksu, mutta liikevaihto olisi kasvanut myös ilman sitä. 

Lähde: Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

– Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvu tuli erityisesti biosimilaareista, reseptilääkkeistä Skandinaviassa sekä itsehoitotuotteista Suomessa. Tuotteiden saatavuushäiriöt sekä geneeristen lääkkeiden kiristynyt hintakilpailu vaikuttivat negatiivisesti tulosyksikön liikevaihtoon kaikilla markkinoilla. Viitehintaisten reseptilääkkeiden hinnat Suomessa laskivat edelleen vuoteen 2018 verrattuna, mutta vuoden 2019 sisällä viitehintaisten reseptilääkkeiden hintojen lasku näytti kuitenkin tasaantuvan. Samanaikaisesti saatavuushäiriöiden vaikutus liikevaihtoomme on voimistunut, Lappalainen sanoo.

– Eläinlääkkeet-tulosyksikkö ylsi toistaiseksi kaikkien aikojen korkeimpaan liikevaihtoon ja myynnin kehitys oli positiivista myös lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavalla Fermionilla sekä Sopimusvalmistuksessa.

Lähde: Orion Oyj Tuloskatsaus 2019

Yhtiön markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin vuoden 2019 tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti jäi kuitenkin jälkeen markkinan kokonaiskasvusta. 

Lähde: Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-12/2019

Syöpälääkkeen kehittämisestä kasvua

Orionin keksimä ja yhdessä Bayerin kanssa kehitetty eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu darolutamidi hallitsi Orionin kehitystyötä vuonna 2019. Vuoden aikana julkistettiin ARAMIS-tutkimuksen keskeiset tulokset sekä jätettiin myyntilupahakemukset muun muassa Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi heinäkuussa darolutamidille myyntiluvan nopeutetulla käsittelyllä kauppanimellä Nubeqa®.

– Darolutamidista olemme saaneet useita uutisia myös katsauskauden jälkeen. Tammikuussa 2020 julkaistut uudet tulokset ARAMIS-tutkimuksesta osoittavat, että darolutamidin ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmä lisää tilastollisesti merkitsevästi etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavien miesten kokonaiselinaikaa verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmään, Timo Lappalainen kertoo.

– Lisäksi tammikuussa 2020 Bayer sai darolutamidille myyntiluvan Japanissa, jossa seuraavaksi odotetaan hintapäätöstä ennen lanseerausta. Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea puolestaan antoi positiivisen suosituksen darolutamidille, joten odotamme myyntilupapäätöstä komissiolta seuraavien kuukausien aikana. Orion on saamassa Bayerilta etappimaksuina darolutamidin ensimmäisistä myynneistä Japanissa 8 miljoonaa euroa ja Euroopassa 20 miljoonaa euroa.

– Jatkamme Bayerin kanssa kliinisen vaiheen III ARASENS-tutkimusta, jossa selvitämme darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt, hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Darolutamidin kaupallinen potentiaali kasvaa merkittävästi, mikäli ARASENS-tutkimuksesta saadaan positiivisia tuloksia arviolta vuonna 2022.

Orionin on asettanut liikevaihdon tavoitteeksi 1,5 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä.

Lähde: Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

– Vuoden 2019 liikevaihtotasosta meidän tulisi kasvaa keskimäärin noin 6 prosenttia vuodessa, jotta tavoite saavutetaan. Kasvu ei kuitenkaan tule olemaan tasaista. 

– Vuosien 2020-2021 aikana tehtävät merkittävät kasvupanostukset tutkimuksessa ja kehityksessä sekä myynnissä ja markkinoinnissa vaikuttavat kuitenkin alentavasti vuositason kannattavuuteen.

Orion arvioi tilinpäätöstiedotteessaan vuoden 2020 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin viime vuoden 1 051 miljoonaa euroa. Liikevoiton yhtiö arvioi laskevan viime vuoden 253 miljoonasta eurosta.

Orionin hallitus esittää viime vuoden tasoista 1,50 euron osinkoa, kun koko vuoden osakekohtainen tulos oli 1,43 euroa. 

Lähde: Orion-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

 

Orion sijoittajille

Lisää aiheesta "Markkinat"