Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Oriola antoi tulosvaroituksen ja ilmoitti aloittavansa mittavat yt-neuvottelut. Toimintojen tehostamiseksi ja uudelleen organisoimisen jatkamiseksi käytävien yt-neuvottelujen piirissä on 3 500 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.

Oriola, Attendo, Pihlajalinna – terveyssektorilla tuulee nyt kylmästi

Lääketukkuri Oriola antoi tänään tulosvaroituksen ja aloittaa mittavat yt-neuvottelut. Myös Attendo ja Pihlajalinna ovat viime päivinä kertoneet tehostustoimista.

Oriolan tulosvaroituksen on Ruotsin-toimintaympäristön muutos: kuluttajat ovat siellä siirtyneet perinteisistä apteekeista verkkopalvelun käyttäjiksi odotettua nopeammin. Myös voimakas hintojen lasku on painanut yhtiön marginaaleja ja investointi isoon automatisoituun logistiikkakeskukseen Ruotsissa on viivästynyt, mikä on aiheuttanut lisäkustannuksia.

Lääketukkurin mukaan sen jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu oikaistu liikevoitto jää tänä vuonna viime vuodesta, jolloin se oli 36,9 miljoonaa euroa. Vielä huhtikuun lopulla Oriola oli odottanut oikaistun liikevoittonsa kohenevan vuodentakaisesta.

Lisäksi Oriola ilmoitti aloittavansa mittavat yt-neuvottelut toimintojen tehostamiseksi ja uudelleen organisoimisen jatkamiseksi. Niiden piirissä on 3 500 oriolalaista Suomessa ja Ruotsissa. Neuvottelut koskevat kaikkia työntekijöitä poislukien tuotantotyöntekijät ja taloushallinnon organisaation työntekijät molemmissa toimintamaissa sekä henkilöstöpalveluiden apteekkihenkilökunta Suomessa.

Yt-neuvotteluilla tähdätään 4-6 miljoonan euron vuosisäästöihin. Yhtiö arvioi vähennystarpeen olevan enintään 90 työpaikkaa.

-Aloitimme helmikuussa 20by20 Excellence -ohjelman saavuttaaksemme 20 miljoonan euron säästöt vuotuisiin kustannuksiin. Käymme osana ohjelmaa systemaattisesti läpi kaikki konsernin toiminnot ja resurssit. Olemme edelleen jatkaneet organisaation uudistamista, jonka tavoitteena on tehostaa toimintaa ja vastata tiukentuneeseen kilpailutilanteeseen. Tämän prosessin aikana arvioimme myös tarpeen Ruotsin apteekkiverkoston rakenteen muokkaamiselle, Oriolan toimitusjohtaja Robert Andersson perusteli yt-neuvotteluja tiedotteessa.

 

Myös Attendo varoitti

Alkuvuonna etenkin vanhustenhoidon ongelmista syntyneen kohun keskellä ollut ruotsalainen Attendo varoitti liikevoittonsa laskevan toisella neljänneksellä ja yhtiö käynnistää uusia tehostustoimia. Lisäksi Suomen organisaatiota vahvistetaan uudella johtajalla ja uusien hoiva- ja palvelukotien määrää vähennetään edelleen.

Attendo odottaa markkinoiden odotuksia heikompaa tulosta, mikä johtuu ”pääasiassa uusien asukaspaikkojen myynnin alhaisemmasta kasvusta Suomessa”. Toisen neljänneksen liikevoiton arvioidaan nyt olevan 120 miljoonaa kruunua ilman kertaeriä. Aiemmin Attendo odotti voittonsa kasvavan hyvin tulevina vuosina, mutta laajenemisen rajoittavan katteiden kasvua vuosina 2019 ja 2020.

Maaliskuussa yhtiö ennakoi Suomen toimintojensa kustannusten nousevan vuositasolla 200 miljoonalla kruunulla, kun työntekijöitä oli palkattava lisää hoivakriisin seurauksena tulleiden uusien viranomaisvaatimusten täyttämiseksi ja Attendon kohussa kolhiintuneen maineen paikkaamiseksi.

Kuitenkin Attendo kertoo, että uusien asukaspaikkojen myynnin kasvu on ollut odotettua alhaisempaa huhti-kesäkuussa, mikä on johtanut tyhjien asukaspaikkojen kasvuun.

-Tämä johtuu osittain vaikeuksista rekrytoida henkilöstöä uusiin yksiköihin, mikä vaikuttaa suoraan kykyyn vastaanottaa uusia asukkaita, sekä osittain odotettua pienemmästä asukaspaikkojen kysynnästä joissakin kunnissa.

Yhtiö avaa kuluvana vuonna sopimusten mukaisesti paljon uusia yksiköitä, joten alhaisempi myynnin kasvu vaikuttaa merkittävästi käyttöasteeseen ja kannattavuuteen.

-Toimenpideohjelmien kustannusten yhdistäminen uusien yksiköiden avaamisen määrään ja ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun merkitsee sitä, että tulos tulee olemaan huomattavasti heikompi kuin aiemmin arvioitiin. Uusien asukaspaikkojen alhaisempi myynnin kasvu johtaa sekä pienempään voittoon että heikompaan hallintokulujen skaalautumiseen, Attendon tiedotteessa kerrotaan.

Menneen kymmenen vuoden aikana Attendo kertoo perustaneensa yli 10 000 uutta asukaspaikkaa Suomeen. Yhtiön vuonna 2016 käynnistämä kasvustrategia kuitenkin merkitsi ”huomattavasti suurempaa kasvuvauhtia”, mistä yhtiön mukaan on aiheutunut ”suuria kielteisiä vaikutuksia tulokseen ja on ollut haastava suomalaiselle organisaatiolle”.

-On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Yhdistettynä ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun ja Suomen hoiva-alan yleiseen tilanteeseen, laajentumisella on suuri vaikutus kannattavuuteen. Saadaksemme ongelmat hallintaamme käynnistämme nyt voimallisen toimintaohjelman, Attendon toimitusjohtaja Martin Tivéus kertoo tiedotteessa.

 

Pihlajalinnassakin yt:t

Terveyskonserni Pihlajalinna ilmoitti maananantaina käynnistävänsä 2 400 työntekijää koskevat yt-neuvottelut toimintansa tehostamiseksi. Neuvotteluilla tähdätään 14 miljoonan euron suoriin kustannussäästöihin vuositasolla ja vähennystarpeeksi arvioidaan enintään 380 henkilötyövuotta.

-Toiminnan tehostamista ja johtamisjärjestelmän selkeyttämistä, yleistä kulujen hallintaa, henkilöstön käyttöä joustavammin eri toimipisteiden välillä sekä päällekkäisten toimintojen purkamisen mahdollisuuksia on välttämätöntä arvioida tilanteessa, jossa yhtiö on kasvanut voimakkaasti yritysjärjestelyin ja palveluverkkoa kasvattamalla sekä valmistauduttaessa sote-palvelujen toimintamallien ja kysynnän muutoksiin sekä alueellisesti että volyymillisesti väestön ikääntyessä. Meidän tulee kyetä yhtiönä kannattavaan kasvuun ja vahvistamaan sitä tukevaa yrityskulttuuria sekä toimimaan ketterästi eri tilanteissa ja vahvistamaan kyvykkyyttä ennakoida toimialan nopeatkin muutokset, toimitusjohtaja Joni Aaltonen perusteli yt-neuvottelujen käynnistämistä.

Yt-neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu Pihlajalinnan yhdessä kuntien kanssa omistamien kuntayhtiöiden henkilöstöä sekä liikuntakeskusyhtiöiden henkilöstöä. Myös kokonaan kliinisessä hoitotyössä työskentelevät lääkärit eivät ole yt-neuvottelujen piirissä.

Tampereella pääkonttoriaan pitävän Pihlajalinnan liikevaihto oli viime vuonna 488 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 15 prosenttia edellisvuodesta. Oikaistua liikevoittoa kertyi 14 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 2,9.

 

Päivän tulosvaroittajat miinuksilla

Sekä Oriolan että Attendon osakkeet olivat tulosvaroitusten seurauksena laskussa. Helsingissä noteeratun Oriolan B oli puolenpäivän jälkeen 4,8 prosentin alamäessä 1,93 eurossa. Yhtiön A-sarjan osake oli 3,9 prosentin laskussa 1,96 eurossa.

Pihlajalinnan osake puolestaan oli 0,9 prosenttia plussalla 11,04 eurossa, kun Helsingin pörssin yleisindeksi oli samaan aikaan 0,1 prosentin nousussa 9 323,47 pisteessä.

Tukholmassa noteerattu Attendo oli sukeltanut 22,4 prosenttia ja hinta liikkui 39,56 kruunussa.

Lisää aiheesta "Markkinat"