Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Globaalit osakkeet jatkoivat nousuaan heinäkuun aikana, ja lähestyvät nyt alkuvuoden huipputasojaan. Sektoreista IT on vuoden ehdoton huippumenestyjä, sijoitusstrategi Tuukka Kemppainen toteaa. Kuva: Danske Bank

Onko sijoittajien syytä odottaa vielä lisää nousuja? Mitkä tekijät määrittävät kehityksen suunnan?

Dansken sijoitusstrategi Tuukka Kemppainen puntaroi lähitulevaisuuden merkittävimpiä sijoitusten tuottoon vaikuttavia tekijöitä.

Danske Bankin sijoitusstrategi Tuukka Kemppainen arvioi blogissaan lähiajan merkittävimpiä sijoitusten tuottoon vaikuttavia seikkoja.

Koronavirus etenee yhä hallitsemattomasti monissa osissa maailmaa, mutta kohdennettujen toimien ansiosta talouden toimintaa ei enää keskeytetä niin kokonaisvaltaisesti kuin keväällä.

– Odotamme kehityksen jatkuvan samanlaisena siihen saakka, kunnes saatavilla on rokote. Markkinat voivat kuitenkin reagoida herkästi koronaviruspandemian ja viruksen vastaisten rokotteiden kehitystä koskeviin uutisiin.

 Jatkamme siis osakkeiden maltillista ylipainotusta päästäksemme hyötymään mahdollisesta noususta, mutta olemme jatkossakin varovaisia.

Heikentynyt dollari tuo mahdollisuuksia

Yhdysvaltain dollari on tavallisesti toiminut turvasatamana epävakaina aikoina, jolloin sillä on ollut tapana vahvistua.

– Dollari on kuitenkin viime aikoina heikentynyt suhteessa muihin valuuttoihin muun muassa maailmantalouden toipumiseen kohdistuneiden odotusten vuoksi, mikä on kiinnostavaa etenkin kehittyvien markkinoiden kannalta.

 Dollarin heikentymisen ansiosta kehittyvien talouksien on entistä halvempaa hoitaa dollarimääräisiä lainojaan, ja raaka-aineiden viejät voivat saada tuotteistaan paremman hinnan paikallisessa valuutassa. Tämä voi parantaa näiden maiden taloutta, ja laskea kehittyvien markkinoiden osakkeiden ja joukkolainojen riskipreemioita, ja voi siten myös nostaa niiden kursseja.

 Yhdysvaltain keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka ja kehittyneiden maiden erittäin matalat korot voivat kiihdyttää pääoman virtausta kehittyville markkinoille korkeampien tuottojen perässä.

– Johtopäätöksenä ylipainotamme jatkossakin kehittyvien markkinoiden osakkeita ja joukkolainoja. 

Yhtiöiden ohjeistukset sijoittajille entistä tärkeämpiä

Yritysten tulokset ovat olleet osin odotettua parempia Q2-tulosjulkistuskaudella.

– Useimmat yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset ovat ylittäneet analyytikoiden ennusteet. Yhdysvalloissa, jossa osakkeet ovat tänä vuonna kehittyneet muita alueita paremmin, markkinoiden reaktiot tuloksiin eivät ole kuitenkaan olleet niin positiivisia kuin tavallisesti, mikä viittaa siihen, että osakkeisiin on jo hinnoiteltu sisään paljon myönteisiä odotuksia ja että tulevaisuus on yhä hyvin epävarma.

– Suomalaiset tulosjulkistukset ja kurssireaktiot ovat olleet samansuuntaisia yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten yritysten kanssa, joissa raportoidut tulokset ovat olleet odotuksia parempia, mutta hintareaktiot normaalia maltillisempia.

Malisen mukaan yhtiöiden ohjeistuksista on tullut sijoittajille entistä tärkeämpiä.

– Tällä hetkellä vuoden 2021 tuloskasvuun kohdistuu suuria odotuksia. Sen vuoksi syksyllä osakkeiden menestymisen kannalta ratkaisevia ovat yritysten tuloslukujen lisäksi niiden antamat ohjeistukset. 

– Positiivisten tulosyllätysten jälkeen osakkeet eivät ole nousseet niin paljon kuin tavallisesti, mutta ylipainotamme osakkeita, sillä suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan.

Odotamme menestystä IT- ja viestintäpalvelualoilta

Kesällä sijoittajat olivat jonkin aikaa kiinnostuneempia teollisuuden ja raaka-aineiden kaltaisista syklisistä sektoreista, jotka ovat muuten olleet vuoden heikoimpien sektoreiden joukossa.

– Trendi vahvisti myös eurooppalaisia osakkeita hetken aikaa suhteessa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, koska nämä toimialat ovat vahvemmin edustettuja Euroopassa.

– Syklisten osakkeiden suosion kasvu johtui tulevaisuuteen kohdistuvan uskon vahvistumisesta, mikä puolestaan perustui osittain hyviin uutisiin koronavirusrokotteen kehittämisestä. Tällä kertaa saatiin kuitenkin vain väliaikaisia merkkejä sektorirotaatiosta kohti syklisiä osakkeita, sillä talouden kehitykseen liittyy yhä paljon epävarmuustekijöitä.

– Sen vuoksi odotamme yhä, että lähiaikoina menestyvät parhaiten IT- ja viestintäpalvelualojen kaltaiset toimialat, joiden kasvu on vahvaa ja jotka ovat vähemmän syklisiä. Lisäksi rahoitusala on arviomme mukaan paras valinta sijoittajille, jotka haluavat hyötyä mahdollisesta syklisten noususta.

– Suhtaudumme siis yhä myönteisesti IT- ja viestintäpalvelualoihin, kun taas rahoitusala voi tarjota hyvän mahdollisuuden hyötyä syklisestä vaihtelusta. Ylipainotamme kaikkia kolmea toimialaa.

Yhdysvaltalaiset osakkeet eivät reagoi niin herkästi poliitiikkaan

– Yhdysvalloissa puolueet neuvottelevat uusista talouden elvytystoimista, ja kun ne löytävät yhteisen sävelen, yhdysvaltalaisosakkeet voivat saada lisää vauhtia.

– Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ovat kärjistyneet uudestaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat väitti kiinalaisten hakkereiden hyökänneen yhdysvaltalaisyrityksiä vastaan ja määräsi Kiinan Houstonin-konsulaatin suljettavaksi. Konflikti voi kiihtyä vielä lisää ennen Yhdysvaltojen vaaleja.

– Euroopassa neuvottelut brittien tulevasta suhteesta EU:hun eivät ole juuri edistyneet, mikä lisää sopimuksettoman brexitin riskiä. EU pääsi sopuun elvytysrahastosta, jonka tarkoituksena on tukea koronasta kärsivän maanosan taloutta. Tukia kuitenkin aletaan jakaa vasta 2021, joten Euroopan lyhyen aikavälin kasvua se ei edistä. Eurooppalaiset osakkeet ovat alisuoriutuneet, ja poliittinen riskipreemio pysyy todennäköisesti jatkossakin korkeana.

– Yhdysvaltalaiset osakkeet voivat yhä kehittyä muita suotuisammin, sillä ne eivät tavallisesti reagoi kovin herkästi nouseviin poliittisiin riskeihin. Ylipainotamme jatkossakin amerikkalaisia osakkeita ja alipainotamme eurooppalaisia.

Tuukka Kemppainen: Viisi merkittävintä sijoitusten tuottoon vaikuttavaa tekijää lähitulevaisuudessa

Lisää aiheesta:

Piensijoittajien hermot pitivät koronan kurittamilla markkinoilla

Markkinoiden heiluminen tuo tulosta - piensijoittajat osaavat

Pörssiromahdus: yksityissijoittajat rikkoivat ennätyksiä - uusien sijoittajien vyöry

Lisää aiheesta "Markkinat"