Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Suomessa kysyntä siirtyi rajakaupasta ja ravintoloista vähittäismyyntiin. Kuva: Olvi

Olvin tulos kupli koronasta huolimatta

Lämmin kesäkuu ja vähittäiskaupan myynnin kasvu pelastivat Olvin tuloksen.

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 4,9 prosenttia viime vuodesta ja oli kaikkiaan 382,9 miljoonaa litraa. Myyntivolyymi nousi kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Latviaa.

Vaikka vuoden toisella kvartaalilla koronapandemia vaikutti voimakkaasti kulutuskysyntään, konsernin myyntivolyymi kasvoi silti lähes prosentin verran. Myyntivolyymia kasvatti erityisesti Suomen vähittäiskauppa. 

Konsernin liikevoitto nousi tammi-kesäkuussa 28,0 vuodentakaisesta 25,8 miljoonasta eurosta, mikä on 13,6 prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 20,2  miljoonaa euroa ollen 16,7 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevoitto on kasvanut vuoden alusta 8,6 prosenttia ja parani toisellakin kvartaalilla 2,0 prosenttia. Kannattavuutta on parantanut liiketoiminnan muiden kulujen pieneneminen nopeiden liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteiden kautta.     

Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen nousi 19,9 miljoonaan euroon vertailujakson 18,3 miljoonasta eurosta. Huhti-kesäkuussa tulos nousi 14,5  miljoonaan euroon 13,2 miljoonasta eurosta.

Osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 0,95 (0,87) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,69 (0,62) euroa.

Yhtiö palautti huhtikuussa peruuttamansa tulosohjeistuksen liiketoiminnallisen tilanteen vakauduttua ja tilikauden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

Vähittäiskaupan vilkastuminen korvasi ravintolamyynnin

Toimitusjohtaja Lasse Ahon mukaan konsernin alkuvuoden liiketoimita kehittyi koronapandemiasta huolimatta erinomaisesti. 

– Myyntivolyymi kasvoi koronapandemian aikana vahvan vähittäiskauppamyynnin ja lämpimän alkusesongin sään ansiosta. Nopea reagointi kustannussäästötoimin sekä tuotannon optimointi koronakriisin alkaessa mahdollistivat hyvän tuloskehityksen keskihinnan tilapäisestä laskusta huolimatta.

– Katsauskauden lopulla oli myös nähtävissä kulutuskäyttäytymisen normalisoitumista ja keskihinnan parantumista.

Suomessa kysyntä siirtyi rajakaupasta ja ravintoloista vähittäismyyntiin. 

Viron markkinoilla liikevoiton kehitys kääntyi positiiviseksi toisella kvartaalilla voimakkaiden liiketoiminnan sopeutustoimenpiteiden, vientimyynnin kasvun ja lämpimän kesäkuun sään ansiosta.

– Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset etenkin matkustamiseen liittyen vaikuttivat erityisesti Tallinnan laiva- ja satamakauppaan myyntivolyymia laskien. 

Latviassa markkinaosuus nousi yhtiön kaikissa päätuotekategorioissa.

– Koronapandemia ja rajakaupan väheneminen vaikuttivat kuitenkin kielteisesti koko katsauskauden kehitykseen. Myös viimeisen vuoden aikana toteutetut alkoholilainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet sekä kulutuskysyntään että kannattavuuteen. 

Liettuassa vienti kasvoi voimakkaasti vuoden toisella kvartaalilla.

– Kotimainen kulutuskysyntä on pysynyt Liettuassa paremmalla tasolla kuin muissa Baltian maissa koronakriisin aikana. Koronarajoitukset vaikuttivat kuitenkin varsinkin kotimaan ravintolamyyntiin.

Valko-Venäjällä koronapandemian vaikutukset näkyivät vasta muita markkina-alueita myöhemmin ja myyntivolyymi laski vuoden toisella kvartaalilla.

– Alkuvuoden osalta myyntivolyymi on kuitenkin kasvanut kokonaisuutena 1,3 prosenttia. Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti merkittävästi valuuttakurssin heikentyminen. Paikallisvaluutassa yhtiön liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja liikevoitto parani 9 prosenttia.

Koronapandemia voi vielä tuoda häriöitä

Yhtiön tulostiedotteessa kerrotaan, että koronapandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaan riskien ja ennustettavuuden kautta ja erilaisiin tuotannollisin häiriöihin on varauduttu.

– Raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus on ollut hyvä, mutta koronapandemian pitkittyminen tai henkilöstön laajamittainen sairastuminen voi kuitenkin vaikuttaa tuotantoprosessiin.

– Lisäksi Valko-Venäjän osalta epävarmuutta lisää poliittisen tilanteen epävakaus ja valuuttakurssin selkeä heikentyminen.

Strategisia kasvuinvestointeja on viety koronakevväänä eteenpäin suunnitellusti.

– Suomessa on jatkettu uuden tuotantolinjan ja mehuttamon käyttöönottoa ja Valko-Venäjällä on aloitettu uuden tuotantolinjan rakentaminen.  

Olvi-konsernin puolivuosikatsaus (pdf)

Olvi sijoittajille

Lisää aiheesta:

Nämä osakkeet saattavat hyötyä "stay-at-home" taloudesta

TOP 10-osakkeet parhaiden salkunhoitajien salkuista

Lisää aiheesta "Markkinat"