Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– On tarpeen panostaa sellaisiin investointeihin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joilla parannetaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, tuottavuuskehitystä ja työllisyysastetta, Olli Rehn korostaa. Kuva: Suomen Pankki

Olli Rehn: "Pahin ei toteutunut, mutta turnauskestävyyttä tarvitaan"

"Koronakriisin varjolla ei ole syytä tehdä sellaisia pysyviä julkisten menojen lisäyksiä, jotka entisestään syventävät muutenkin mittavaa kestävyysvajetta”, Olli Rehn painotti Suomen Pankin tiedotustilaisuudessa.

– EKP:n neuvosto huolehtii siitä, että rahapolitiikka ylläpitää hintavakautta, tukee kasvua ja välittyy reaalitalouteen. Koronakriisin aikana on päätetty mittavista toimista, joilla autetaan sekä yrityksiä että kotitalouksia selviytymään talouden äkkipysähdyksestä, pääjohtaja Olli Rehn sanoi tänään Euro & talous -julkaisun lehdistötilaisuudessa.

Kesäkuussa EKP:n neuvosto arvioi lähivuosien inflaatio- ja talousnäkymien heikentyneen edelleen. Siten pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaa päätettiin kasvattaa 600 miljardilla eurolla yhteensä 1 350 miljardiin euroon, ja pidentää ohjelman kestoa ainakin kesäkuuhun 2021. 

Euroalueen bruttokansantuote supistuu jyrkästi ja alkaa toipua asteittain. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki.

– Rajoitusten ollessa voimassa talouspolitiikan keskeinen tehtävä oli estää konkurssiaallon ja massatyöttömyyden syntyminen. Kokonaiskysyntää tukeva finanssipolitiikka on nyt noussut tärkeämpään rooliin, todetaan Suomen Pankin tiedotteessa. 

– Tällaisesta elvytyksestä on hyötyä, jos tuotannon keskeinen rajoite on poikkeuksellisen heikko kokonaiskysyntä. Tarvittaessa mittavakin elvytys on mahdollista niissä maissa, joissa julkisen talouden tila ja pitkän aikavälin näkymät ovat riittävän hyvät.

Julkisen talouden kestävyysvajetta ei pidä kasvattaa

Koronapandemia on muistutus siitä, että hyvässä kunnossa oleva julkinen talous on korvaamaton suoja vaikeuksien koittaessa. Rehn korosti elvytyksen ajoituksen ja kohdistamisen tärkeyttä.

– Koronakriisin varjolla ei ole syytä tehdä sellaisia pysyviä julkisten menojen lisäyksiä, jotka entisestään syventävät muutenkin mittavaa kestävyysvajetta. On tarpeen panostaa sellaisiin investointeihin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joilla parannetaan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, tuottavuuskehitystä ja työllisyysastetta, Rehn sanoi.

Ennuste: Eurojärjestelmä, kesäkuu 2020. Lähde: EKP

Suomen Pankin mukaan koordinoituja talouspolitiikan toimia tarvitaan lisää myös Euroopan tasolla.

– Komission äskettäinen esitys EU:n elpymisrahastosta on päälinjoiltaan askel oikeaan suuntaan, vaikka esitystä jäsenvaltioiden käsittelyssä varmasti korjataankin. Suomen talouden kannalta on keskeistä, että tärkeimmän vientialueen eli Euroopan unionin talous on vakaalla pohjalla.

Talouden elpymisen ennustetaan alkavan asteittain toisen vuosipuoliskon aikana. Silloin on varmistettava, että yritykset pystyvät kasvattamaan tuotantoaan.

– Suomalaisilla työmarkkinoilla on näytön paikka myös talouden elpymisvaiheessa, Rehn muistutti.

Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat sekä Suomen Pankin ja EKP:n kesäkuun 2020 ennusteet.

Lisää aiheesta:

Suomen Pankki: talous supistuu rajusti ja elpyy hitaasti

Etlan uusi ennuste: Suomen talous sukeltaa kahdeksan prosenttia

 

Lisää aiheesta "Markkinat"