Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Eurooppaan kohdistuvan, korkeana jatkuvan tuontipaineen ja COVID-19-pandemian aiheuttaman haastavan markkinatilanteen vuoksi yhtiön on varmistettava kilpailukykynsä laskemalla kiinteitä kustannuksia, joista henkilöstökulut ovat merkittävä osa, toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo. Kuva: Tomi Parkkonen / Outokumpu

Odotetun tappion tehnyt Outokumpu uusi strategiansa - säästötoimet voivat johtaa 1000 työntekijän irtisanomisiin

Outokummun strategiset tavoitteet ovat yhtiön riskisyyden pienentämisessä. Henkilöstövähennyksillä arvioidaan saavutettavan noin 70 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Outokummun oikaistu liiketulos oli odotetusti vuoden kolmannella neljänneksellä 39 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuodentakaisella vertailujaksolla oikaistu liiketulos jäi 13,0 miljoonan euroa tappiolle. Analyytikoiden konsensusennusteessa ennakoitiin 35,4 miljoonan euron tappiota.

Liikevaihto laski 1254 miljoonaan euroon viime vuoden heinä-syyskuun 1 590 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat 1 303 miljoonan euron liikevaihtoa.

Oikaistu käyttökate laski 22 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 45 miljoonasta eurosta. Analyytikkojen konsensusennuste oli 20,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun aikana teräsyhtiön toimitukset laskivat kaikkiaan kahdeksan prosenttia verrattuna viime vuoteen. Toteutuneet hinnat laskivat sekä Euroopassa että Amerikassa, mutta tuotannon tarveaineiden ja kiinteiden kustannusten lasku vaikutti myönteisesti konsernin tulokseen. 

Näkymissään yhtiö arvioi koronaviruspandemia ja siihen liittyvvien rajoitustoimien vaikuttavan merkittävästi ruostumattoman teräksen toimialaan koko vuoden 2020 ajan.

"Koko konsernin ruostumattoman teräksen toimitusten odotetaan pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Oikaistun käyttökatteen arvioidaan neljännellä neljänneksellä pysyvän samalla tasolla verrattuna kolmanteen neljännekseen." 

Markkinatilanne Euroopassa edelleen vaikea

Toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan Americas-liiketoiminta-alue on onnistunut tuotannon ja kaupallisen toiminnan tasapainottamisessa ja on nyt menossa oikeaan suuntaan.

– Kolmannella neljänneksellä Americasin oikaistu käyttökate nousi 14 miljoonaan euroon viime vuoden tappiollisesta tuloksesta, Malinen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Markkinatilanteen Euroopassa hän sen sijaan toteaa olevan vaikea. 

– Euroopan komissio asetti lokakuussa lopulliset polkumyyntitullit Indonesiasta, Kiinasta ja Taiwanista tuodulle kuumavalssatulle teräkselle. Päätös on hyvä ja se on ensimmäinen askel reilun kilpailutilanteen ja kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi Euroopan ruostumattoman teräksen teollisuudelle.

– Se ei vielä kuitenkaan riitä, ja haluaisimme, että käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön.

Strategiset tavoitteet yhtiön riskisyyden pienentämisessä

Outokumpu julkaisi tänään myös uuden pitkän aikavälin strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuodelle 2022. 

– Maailmanlaajuisesta markkinoiden epävarmuudesta, COVID-19-pandemiasta ja Aasiasta tulevan tuonnin aiheuttamasta markkinahäiriöstä johtuen tarvitsemme lisätoimia parantaaksemme yhtiön yleistä suorituskykyä, kulurakennetta, toiminnan tehokkuutta sekä asiakasyhteistyötä. Visiomme on olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta.

Yhtiön uudet, vuoden 2022 loppuun asetetut taloudelliset tavoitteet ovat käyttökatteen parantaminen 200 miljoonalla eurolla sekä nettovelan ja käyttökatteen suhteen pienentäminen alle kolmen. 

Strategiaan liittyy uusi johtamismalli, jota lokakuun alussa aloittanut uusi johtoryhmä ryhtyy toteuttamaan. Etenemisestä raportoidaan vuosineljänneksittäin ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin osavuosiselvityksestä alkaen.

Yhtiön strategian kaksi seuraavaa vaihetta keskittyvät kohdistettuihin tuottavuutta, vastuullisuutta ja lisäarvoa tuottavaa kasvua tukeviin investointeihin, ja niiden tavoitteet julkistetaan myöhemmin.

Long Products -liiketoiminta-alueella yhtiö käynnisti nopeutetun tulosparannusohjelma jo aiemmin.

Henkilöstövähennyksillä 70 miljoonan vuotuiset säästöt

Outokumpu kertoi myös aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Yhtiön tavoitteena on vähentää henkilöstöä noin kymmenellä prosentilla nykyisestä eli enintään tuhannella vuoden 2021 loppuun mennessä.

– Eurooppaan kohdistuvan, korkeana jatkuvan tuontipaineen ja COVID-19-pandemian aiheuttaman haastavan markkinatilanteen vuoksi yhtiön on varmistettava kilpailukykynsä laskemalla kiinteitä kustannuksia, joista henkilöstökulut ovat merkittävä osa.

Henkilöstövähennysten on suunniteltu koskevan 270 työntekijää Suomessa, 250 työntekijää Saksassa ja 190 työntekijää Ruotsissa. Vähennyksiä on suunnitteilla lisäksi yhtiön muihin Euroopan ja Amerikan toimintoihin.

Malisen mukaan uudelleenjärjestelyt ovat välttämättömiä kustannusrakenteemme sopeuttamiseksi.

– Ymmärrämme, että nämä toimet ovat vaikeita sekä koko organisaatiolle että yksittäisille työntekijöille, ja teemme kaikkemme varmistaaksemme läpinäkyvän ja tasapuolisen prosessin vaikeassa tilanteessa.

Henkilöstövähennysten arvioidaan tuovan noin 70 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Lähde: Outokummun osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Outokumpu sijoittajille

Lisää aiheesta:

Outokumpu aloittaa säästöohjelman – julkisti uuden johtoryhmänsä

Outokumpu teki tappiota odotettua enemmän - koronakevät hyydytti teräsmarkkinat

Outokumpu sinnitteli yli odotusten – ruostumattoman teräksen kysyntä laskee

Postin ex-johtaja Malinen Outokummun johtoon

Lisää aiheesta "Markkinat"