Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Nordea teki lisäksi tiukan stressitestin, jonka tulos vahvisti, että pankki pystyy jatkossakin tukemaan asiakkaita ja säilyttämään samalla osingonmaksukykynsä, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoo. Kuva: Nordea

Nordea romautti tuloksensa ennakoimalla – puskuria kasvatettiin 650 miljoonaan

"Pidämme ennakoivaa lähestymistapaamme tarkkaan harkittuna ja sopivana tämänhetkisessä epävarmassa taloustilanteessa", konsernijohtaja Frank Vang-Jensen totesi.

Nordean liiketulos tippui huhti–kesäkuussa 306 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 900 miljoonasta eurosta. Analyytikkojen konsensusennuste odotti liiketuloksen laskevan 495 miljoonaan euroon.

Korkokate nousi vertailukauden 1071 miljoonasta 1091 miljoonaan euroon. 

Palkkiotuotot puolestaan vähenivät 673 miljoonaan euroon 743 miljoonasta. 

Liiketoiminnan kulut laskivat 1088 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1180 miljoonasta eurosta. 

Osakekohtainen raportoitu tulos laski 0,06 euroon vertailukauden 0,17 eurosta. Analyytikot odottivat sen laskeneen 0,10 euroon, ja ennusteet vaihtelivat 0,04–0,12 eurossa.

Puskuri kasvoi 650 miljoonaan

Toisella neljänneksellä luottotappiot olivat 310 miljoonaa euroa. Lisäksi johdon harkintaan perustuvaa puskuria kasvatettiin 388 miljoonalla eurolla erilaisten mallien ja skenaarioiden perusteella. 

Kaikkiaan Nordean luottotappiot kipusivat huhti–kesäkuussa -698 miljoonaan euroon viime vuoden vertailujakson -61 miljoonasta eurosta. Analyytikot odottivat luottotappioiden kasvaneen -380 miljoonaan euroon. 

– Aiemmat johdon harkintaan perustuvat varaukset mukaan lukien meillä on nyt yhteensä 650 miljoonan euron puskuri. Sillä katetaan tulevat luottotappiot ja varaudutaan IFRS 9 -standardin edellyttämiin muutoksiin sekä järjestämättömien saamisten käsittelyyn Euroopan keskuspankin uusien ohjeiden mukaisesti, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kommentoi tiedotteessa.

– Pidämme ennakoivaa lähestymistapaamme tarkkaan harkittuna ja sopivana tämänhetkisessä epävarmassa taloustilanteessa. Liiketoiminta-alueiden kehitys on edelleen lupaavaa. Lisää parannuksia on silti tehtävä, jotta saavutamme taloudelliset tavoitteemme.

Näkymissään Nordea arvioi nyt nettomääräisten luottotappioiden jäävän alle 1 miljardiin euroon koko vuodelta 2020. Aiemmin pankkikonserni totesi olevan liian aikaista arvioida luottotappio näkymiä.

Tulos ennen luottotappioita parani viime vuodesta

Nordean tulos ennen luottotappioita parani 4 prosenttia viime vuodesta ja korkokate nousi 2 prosenttia.

– Aktiivisen toiminnan ansiosta liiketoiminnan tuotot pysyivät suurelta osin entisellä tasolla. Sitä tuki osaltaan volyymien vakaa kasvu. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 12 prosenttia lähinnä trading-toiminnan piristymisen ansiosta. Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja markkinoiden myllerrys vaikuttivat kuitenkin erityisesti nettomääräisiin palkkiotuottoihin, jotka laskivat 9 prosenttia, Vang-Jensen sanoo.

– Kaikki toiminnan tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteemme ovat tuottaneet tulosta. Kulut vähenivät 8 prosenttia edellisvuodesta, minkä ansiosta kulu/tuotto-suhde parani 52 prosenttiin.

– Nordean taloudellinen asema oli vahva COVID-19-pandemian alkaessa ja on sitä yhä. Ydinvakavaraisuussuhde oli 15,8 prosenttia, mikä ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimukset 5,6 prosenttiyksiköllä.

– Nordea teki lisäksi tiukan stressitestin, jonka tulos vahvisti, että pankki pystyy jatkossakin tukemaan asiakkaita ja säilyttämään samalla osingonmaksukykynsä.

Päätös osingonmaksusta vasta lokakuussa

Vang-Jensen toteaa, että Nordean vahva taloudellinen asema mahdollistaa osingonmaksun.

– Hallitus aikoo kuitenkin noudattaa Euroopan keskuspankin suositusta ja pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 1. lokakuuta 2020 saakka.

Konsernin varsinainen yhtiökokous valtuutti 28. toukokuuta 2020 hallituksen päättämään, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa enintään 0,40 euroa osakkeelta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

– COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä suuresti ihmisten, yritysten ja yhteiskuntien arkeen. Sen seuraukset näkyivät aiempaa selvemmin vuoden toisella neljänneksellä. Rohkaisevaa on kuitenkin se, että yhä useammat maat alkavat vähitellen purkaa rajoituksia ja yritysten luottamus vahvistui neljänneksen lopulla. Epävarmuus on silti edelleen suurta.

Lähde: Nordea Bank Oyj – Puolivuosikatsaus 2020

Taloudelliset tavoitteet 

"Painopistealueet, joiden avulla menestymme liiketoiminnassamme ja saavutamme taloudelliset tavoitteemme
Jotta vuodelle 2022 asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa, Nordean liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään kolmeen painopistealueeseen: 1) toiminnan tehokkuuden optimointiin, 2) tuottojen kasvattamiseen ja 3) erinomaisten asiakaskokemusten luomiseen.

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat: oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia ja kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia.

Kulut
Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Pääomatavoitteet
Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Osingonmaksuperiaatteet
Periaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta. Tämä koskee 1. tammikuuta 2020 lähtien kertyviä tuloksia. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille."

Luottosalkun laatu
Uusi: Odotamme nettomääräisten luottotappioiden jäävän alle 1 miljardiin euroon koko vuodelta 2020, mikä vastaa alle 41 pisteen luottotappiotasoa. Nordea on kirjannut vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla nettomääräisiä luottotappioita yhteensä 852 miljoonaa euroa.

Aiempi: Luottotappioiden näkymiä on liian aikaista arvioida, sillä COVID-19-pandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy yhä paljon epävarmuutta.

Nordean tilinpäätöskatsaus (pdf, englanniksi)

Lisää aiheesta:

Nordea ylitti analyytikoiden odotukset – Q2:n luottotappiot voivat vielä kääntää kelkan

Kansanosakkeiden suosikkien kärki vaihtui – Nordea nappasi paalupaikan Nokialta

Nordea paransi vuoden loppua kohti – Vang-Jensen: Uusi vaihe alkanut lupaavasti

Lisää aiheesta "Markkinat"