Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: NoHo Partners

NoHon tulos painui odotetusti tappiolle – Suomi, Tanska ja Norja tukivat 8,4 miljoonalla

Koronapandemia sulki noin 90 prosenttia NoHo Partnersin ravintoloista. 

NoHo Partnersin liikevaihto jäi vuoden toisella vuosineljänneksellä 19,0 miljoonaa euroon. Liikevaihto osui analyytikkojen 18,3-22 miljoonan konsensusennusteen haarukkaan. Viime vuoden vertailujaksolla liikevaihto kertyi 67,7 miljoonaa euroa.

Ravintolayhtiön liiketulos oli huhti-kesäkuussa 8,4 miljoonaa euroa tappiolla. Vuosi sitten samaan aikaan viime vuonna yhtiö teki saman suuruisen liikevoiton. Analyytikoiden konsensusennuste oli 7,0 miljoonan euron tappio.

Osakekohtainen tulos oli vuoden toisella neljänneksellä -0,46 euroa, kun se oli vuotta aiemmin 0,41 euroa.

Katsauskauden tappio muodostui liiketoiminnan 3,8 miljoonan euron tappiosta ja noin 4,6 miljoonan euron alaskirjauksista, jotka kohdistuvat lopetettuihin yksiköihin ja yksiköihin, joiden tulontuottamiskyvyn arvioidaan laskevan tulevaisuudessa. 

NoHo Partners perui näkymänsä kesäkuun alussa. Yhtiö kertoo päivittävänsä ohjeistuksen, kun näkyvyys paranee ja koronapandemian kokonaisvaikutukset toimintaympäristöön ja liiketoimintaan täsmentyvät. Yhtiö raportoi liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla.

Lähde: NoHo Partners Oyj puolivuosikatsaus

8,4 miljoonan tukipaketti

– Viranomaismääräyksistä ja yleisestä tilanteesta johtuen suljimme noin 90 prosenttia yli 230 ravintolastamme kolmessa maassa ja menetimme liikevaihtoa toisen neljänneksen aikana lähes 60 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo tulostiedotteessa.

Yhtiön suurimmat kiinteät kustannukset ovat henkilöstö- ja toimitilakulut. Katsauskaudella yhtiö neuvotteli vuokravapauden 70 prosenttiin vuokrasopimuksistaan Suomessa. Määräaikaisten lomautukset koskivat noin 550 henkilöä Suomessa.

Suomen valtiolta yhtiö sai tukea tammi–kesäkuussa noin 4,3 miljoonaa euroa. Tanskan tuki oli noin 2,9 miljoonaa euroa ja Norjan noin 1,2 miljoonaa euroa. Konsernin valtioilta saamat tuet ajalta 1.1.–30.6.2020 olivat yhteensä noin 8,4 miljoonaa euroa.

Samanaikaisesti yhtiö neuvotteli rahoittajiensa kanssa 34 miljoonan euron rahoituspaketin, josta Finnvera takasi 15 miljoonan euron osuuden. Viimeisenä osana rahoituskokonaisuutta yhtiö sopi 10 miljoonan euron konversio-oikeudellisesta lainasta valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kanssa.

– Konsernin johto arvioi, että tämä rahoituskokonaisuus yhdessä muiden rahoitusjärjestelyiden kanssa riittää turvaamaan yhtiön käyttöpääoman seuraavan 12 kuukauden ajan koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta.

Lähde: NoHo Partners Oyj puolivuosikatsaus

Tulevaisuus vielä sumun peitossa

Koronarajoitusten osittain purkautuessa ravintolayhtiö käynnisti toimintansa asteittain kesäkuun alussa. 

– Ennakoitua suurempi kuluttajakysyntä yhdistettynä hallittuun ravintoloiden avaamiseen tuotti kesäkuussa positiivisen liiketoiminnan operatiivisen kassavirran. Kesäkuun liikevaihto oli noin 14 miljoonaa euroa, joka oli noin 75 prosenttia yli kesäkuun alussa antamamme arvion. Kesäkuun lopussa ravintoloistamme 30 prosenttia oli edelleen suljettuina, Vikström sanoo.

– Tulevaisuuden näkymät ovat vielä sumuiset, mistä johtuen jatkamme liiketoimintamme ohjausta vahvasti kassavirta edellä ja pitämällä investoinnit minimissään.

Tulevaisuuden suhteen on laadittu kolme eri skenaariota.

– Tällä hetkellä etenemme perusskenaariomme mukaisesti, jossa myynti on noin 70–85 prosenttia normaalitasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista loppuvuoden ajan. Liikevaihtomme oli heinäkuussa noin 20 miljoonaa euroa, joka on noin 75 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tällä liikevaihtotasolla arvioimme liiketoiminnan operatiivisen kassavirran olevan heinäkuussa noin 3 miljoonaa euroa.

Lähde: NoHo Partners Oyj puolivuosikatsaus

NoHo Partners puolivuotiskatsaus (pdf)

NoHo Partners sijoittajille

Lisää aiheesta:

NoHo avaa liiketoimintaa asteittain

 

Lisää aiheesta "Markkinat"