Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Nesteen uusiutuvat tuotteet tekivät kaksi kolmannesta yhtiön heinä-syyskuun vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Nesteen toimitusjohtaja pääsi hehkuttamaan: ”Erinomainen neljännes” ja ”Kaikkien aikojen paras neljänneskohtainen tulos”

Jalostamoyhtiön uusiutuvat päräyttivät yhden hisoriansa parhaista neljännestuloksista – ja kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen.

Nesteen heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 3 961 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 3 884 miljoonasta. Kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien noususta. Toteutuma ylitti markkinoiden odotukset, jotka olivat ladattu 3 795 miljoonan liikevaihtoon.

Analyytikot odottivat Nesteeltä liikevoiton paranemista, sillä konsensusennuste oli 405 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli kuitenkin noussut 435 miljoonaan viime vuoden 395 miljoonasta – ja nyt toteutunut liikevoitto oli yhtiön mukaan sen kaikkien aikojen suurin oikaistu liikevoitto neljännestasolla.

Osakettaan kohti Neste teki vertailukelpoista tulosta 0,35 euroa, kun sitä oli vuosi sitten samalla jaksolla 0,40 euroa. Analyytikot olivat kuitenkin odottaneet parempaa, 0,44 euroon kipuavaa tulosta per osake.

- Kolmannen neljänneksen tulos oli erinomainen. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli kaikkien aikojen paras neljänneskohtainen tulos. Uusiutuvien tuotteiden myyntikate parani edelliseen neljännekseen verrattuna, ja myyntimäärät olivat korkealla tasolla. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva kolmannella neljänneksellä toteutetuista kunnossapitotöistä huolimatta. Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen parhaita, toimitusjohtaja Peter Vanacker kuvaili osavuosikatsauksessa.

Uusiutuvat vie

Nesteen Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli kohentunut 305 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 228 miljoonasta myyntimäärien kasvun imussa. Loppukesän voitto oli mikä uusiutuvien toiseksi paras neljännestulos koskaan.

- Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, mutta raaka-aineiden markkinatilanne oli edelleen tiukka. Onnistuimme hyvin myynnin optimoinnissa, ja myyntimäärämme oli 716 000 tonnia eli yli 30 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vertailukelpoinen myyntikate oli keskimäärin 635 dollaria tonnilta eli 12 prosenttia korkeampi kuin toisella neljänneksellä ja lähes edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Kolmannella neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli korkea 101 prosenttia. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden syötöstä oli 81 prosenttia, Vanacker kertoi.

Kolmannella neljänneksellä noin 70 prosenttia Nesteen uusiutuvien myyntimääristä suuntautui Euroopan markkinoille ja 30 prosenttia Pohjois-Amerikkaan. Loppukäyttäjille sataprosenttisena toimitettavan uusiutuvan dieselin osuus oli 24 prosenttia eli viisi prosenttia matalampi kuin vuosi sitten.

Öljytuotteet-segmentissä voitto oli laskenut 113 miljoonaan vertailukauden 146 miljoonasta, kun taas Marketing & Services -segmentti oli petrannut viime vuodesta neljä miljoonaa 28 miljoonaan, mikä oli yksikön yksi parhaita neljännestuloksia. Nesteen mukaan lasku johtui pääasiassa myyntimäärien ja lisämarginaalin pienenemisestä.

Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 12,07 dollaria barrelilta verrattuna vuodentakaiseen 12,41 dollariin.

- Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani neljänneksen loppua kohti. Viitemarginaali oli keskimäärin 7,3 dollaria barrelilta eli hieman korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n suunniteltu koksinpoistoseisokki aikaistettiin syyskuulle. Kunnossapitotyöt heikensivät lisämarginaalia ja myyntimääriä, jotka olivat vuodentakaista matalammat. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen paransi vertailukelpoista liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muut-segmentissä vertailukelpoinen liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa eli yli kolminkertainen vuodentakaiseen neljän miljoonan euron tappioon nähden.  Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta: se oli loppukesällä kahdeksan miljoonaa euroa tappiolla, kun viime vuonna tappiota oli kolme miljoonaa. Nesteen mukaan Nynas kärsi edelleen Yhdysvaltain Venezuelan vastaisten pakotteiden aiheuttamista raakaöljyn toimitusongelmista.

Uusiutuvissa valoisat näkymät

Neste ei anna numeraalista tulosohjausta, mutta yhtiö luonnehtii näkymiään kaksijakoisesti.

- Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan hitaammin kuin viime vuonna, mutta maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden myötä.

Neste odottaa uusiutuvan dieselin kysynnän pysyvän vahvana neljännellä neljänneksellä ja ennakoivan käyttövelvoitteiden kasvua vuonna 2020. Samalla raaka-ainemarkkinoiden odotetaan jatkavan vahvistumista.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan hieman matalampi kuin kolmannella neljänneksellä. Neste arvioi tuotantolaitostensa käyttöasteiden pysyvän korkeina tavanomaisia yksikköhuoltoja lukuun ottamatta.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta viimeisellä neljänneksellä. Venäjän liiketoiminnan myynti odotetaan saatavan päätökseen loka-joulukuun mittaan.

Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 prosentin suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,12–1,15 neljännellä neljänneksellä.

Seuraavalle puolen vuoden jaksolle on luvassa huoltoseisokkeja.

- Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu neliviikkoinen katalyytin vaihto neljännellä neljänneksellä. Katalyytin vaihdolla on aiemmin arvioitu olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Loka-joulukuun tulosvaikutusarvio on Nesteen mukaan tarkistettu noin puoleen aiemmasta edellisellä neljänneksellä kasvatettujen varastojen ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Seuraavat suunnitellut katalyytin vaihdot toteutetaan Singaporen jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamolla vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä.

Ensi vuonna, huhti-kesäkuussa, Neste suunnittelee toteuttavansa 11 viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla. Pitkän seisokin arvioidaan vaikuttavan sekä uusiutuvien että öljytuotteiden toisen neljänneksen liikevoittoon.

- Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä. Seisokilla arvioidaan olevan myös noin 180 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Ihastusta pörssissä

Nesteen tulosparannus sai odotetusti lämpimän vastaanoton Helsingin pörssissä. Kello 10.34 osake keikkui pörssin nousijalistan kärkipaikalla 6,4 prosentin plussillaan. Kauppaa käytiin 31,65 euron hintaan.

Samaan aikaan pörssin pääindeksi OMX oli 0,2 prosentin nousussa.

 

Neste sijoittajille

Nesteen koko kolmannen neljänneksen raportti

 

Neste pamautti pöytään jälleen ennätyskovat luvut. Inderesin analyytikko Petri Gostowski kommentoi tulosta tuoreeltaan (video 2 min 9 s)

Lisää aiheesta "Markkinat"