Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi hyvänä myös pandemian aikana, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana.

Nesteen Q4 tulos odotustenmukainen, osinkoesitys ei vakuuttanut

Perjantaiaamun tulospettymys sai Nesteen osakkeen yli seitsemän prosentin laskuun Helsingin pörssissä. Polttoaineyhtiön neljännen kvartaalin tulos oli analyytikoiden konsensusennusteen mukainen, mutta pienentynyt osinko petti odotukset. Näkymissä on myös paljon epävarmuutta edelleen.

Polttoaineyhtiö Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto laski 380 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 781 miljoonasta loka-joulukuussa 2020. Analyytikot odottivat 364 miljoonaa euroa, joten tulos oli hieman odotettua parempi.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos puolestaan laski 0,44 euroon osakkeelta vuodentakaisesta 0,92 eurosta. Analyytikot odottivat 0,39 euron osakekohtaista tulosta.

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 028 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden vastaavan ajanjakson 4 053 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan liikevaihdon lasku johtui raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 700 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja öljytuotteiden myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Myös Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, yhtiö kertoo.

Neste esittää osinkoa jaettavaksi 0,80 euroa osakkeelta, kun analyytikot odottivat 1,02 euroa. Viime vuonna osinkoa jaettiin 1.02 euroa.

Uusiutuva diesel myy edelleen hyvin

Näkymissään Neste odottaa koronaviruspandemian aiheuttaman merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvan dieselin myyntimäärien ensimmäisellä neljänneksellä odotetaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen puolestaan odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana.

Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona ja vaihtelevana ensimmäisellä neljänneksellä koronapandemiasta johtuvien useiden sulkutoimenpiteiden seurauksena. Viitemarginaalin odotetaan myös pysyvän hyvin matalana ja epävakaana. Naantalin jalostustoiminta on tarkoitus lopettaa maaliskuun loppuun mennessä.

– Tämänhetkisen suunnitelman mukaan pidämme noin 12 viikon suurseisokin Porvoon jalostamolla toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 110 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä, yhtiö kertoo.

Toimitusjohtaja Peter Vanackerin mukaan yhtiön selviytyi koronapandemian aiheuttamista haasteista ja häiriöistä huolimatta hyvin.

– Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi hyvänä myös pandemian aikana, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta pystyimme pitämään keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalimme erittäin korkealla tasolla: 703 dollaria tonnilta. Vanacker toteaa yhtiön tiedotteessa.

Uusiutuvien tuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 338 miljoonaa viime vuoden vertailujakson 671 miljoonaan verrattuna. Samalla uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali, sisältäen 760 dollaria tonnilta verrattuna edellisvuoden vastaavan jakson 787 dollariin.

– Uusiutuvan dieselin kysyntä pysyi hyvänä, ja myyntimäärämme olivat suhteellisen vakaat 730 000 tonnia. Uusiutuvien raaka-aineiden markkinat olivat edelleen tiukat. Onnistuneen myyntitoiminnan ja suojausten positiivisen vaikutuksen ansiosta myyntimarginaalimme nousi 744 dollariin tonnilta. Myyntimarginaalia tuki myös jäte- ja tähderaaka-aineiden ja kasviöljyjen kaventunut hintaero, toimitusjohtaja Vanacker sanoo.

Öljytuotteet kärsivät kysynnän romahtamisesta

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 117 miljoonaan euroon. Niiden kokonaisjalostusmarginaali oli 8,30 dollaria barrelilta vuodentakaisesta 11,40 dollarista.

Vanackerin mukaan koronapandemia johti kysynnän romahtamiseen ja ylitarjontaan jalostuksessa maailmanlaajuisesti vuonna 2020. Poikkeuksellisen heikot tuotemarkkinat vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin.

– Varmistaaksemme Öljytuotteet-liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyvyn käynnistimme yhteistoimintaneuvottelut jalostamotoimintamme uudelleenjärjestelystä Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa, ja niiden seurauksena Naantalin jalostamotoiminta päätettiin lakkauttaa maaliskuun 2021 loppuun mennessä, hän kertoo.

Yhtiö keskittyy nyt Vanackerin mukaan Naantalissa terminaali- ja satamatoimintoihin ja uudistaa Öljytuotteet-liiketoimintayksikön toimintamallia.

– Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä Öljytuotteiden operatiivisen toimintamallin uudistamisen myötä yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää. Tuemme työntekijöitämme muutokseen sopeutumisessa monin tavoin. Uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Sijoittajat pettyivät yhtiön osinkoesitykseen ja Nesteen osake noteerattiin perjantaina iltapäivällä noin kello 16 aikaan 7,3 prosentin laskussa 54,72 eurossa. Samaan aikaan Helsingin pörssi noteerattiin 1,3 prosentin laskussa 11 258 pisteessä. Nesteen osake oli pörssin vaihdetuin.

Lisää aiheesta "Markkinat"