Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Neste

Nesteellä ”kaikkien aikojen paras vuosi” – Toimitusjohtaja: Haluamme toteuttaa kasvustrategiaamme entistä nopeammin

Jalostamoyhtiön vuosi sujui kuin Strömsössä: kannattavuus nousi kohisten, myyntimäärät ja -katteet paisuivat, eivätkä edes raaka-aineiden kallistuminen, kilpailun kiristyminen tai öljytuotteiden kaventuneet jalostusmarginaalit hidastaneet voittokulkua.

Nesteen loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 4 053 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 3 661 miljoonasta. Suuremmilla myyntimäärillä oli noin 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin vahvistumisella noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon vertailujaksoon nähden.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi päätösneljänneksellä 781 miljoonaan euroon eli yli kaksinkertaiseksi vuodentakaisesta 349 miljoonasta. Nesteen mukaan joulukuussa Yhdysvalloista saadulla, takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä oli 372 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli neljännellä neljänneksellä 671 miljoonaa euroa eli lähes kolminkertainen vuodentakaiseen 281 miljoonaan verrattuna. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 684 dollaria tonnilta ilman BTC-verohelpotusta, kun edellisvuonna samaan aikaan kate oli 715 dollaria.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli sekin lähes kaksinkertaistunut 117 miljoonaan vuodentakaisesta 60 miljoonasta. Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,4 dollaria barrelilta, kun vuotta aiemmin marginaali oli 10,5 dollaria.

Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli laskenut 11 miljoonaan vertailukauden 19 miljoonasta.

Lähde: Neste Tilinpäätös 2019

Nesteen tulos ennen veroja oli loikannut päätösneljänneksellä 1 030 miljoonaan euroon vertailukauden 171 miljoonasta. Vertailukelpoista tulosta osaketta kohden kertyi 0,92 euroa, kun vuotta aiemmin loka-joulukuulta sitä oli 0,38 euroa.

Koko vuoden tasolla Nesteen liikevaihto koheni 15 840 miljoonaan euroon edellisvuoden 14 918 miljoonasta. Yhtiön mukaan liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien kasvusta ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta, joista kummallakin oli noin 500 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 962 miljoonaa euroa, mikä oli yhtiön historian paras. Edelliseltä tilikaudelta oli 1 422 miljoonaa. Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto nousi peräti 600 miljoonaa euroa ja oli 1 599 miljoonaa merkittävästi kasvaneiden myyntimäärien sekä Yhdysvaltain takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen ansiosta. BTC-päätöksen vaikutus oli 372 miljoonaa euroa.

Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski hienokseltaan 386 miljoonaan, kun viitemarginaali laski. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla 77 miljoonassa kasvaneiden yksikkömarginaalien tukiessa sitä, mutta kiinteiden kustannusten nousu kumosi kasvun vaikutuksen.

Muut-segmentti sen sijaan teki vertailukelpoista liiketappiota 98 miljoonaa euroa ja tappio oli syventynyt selvästi edellisvuoden 36 miljoonasta. Nesteen mukaan luisu johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena. 

Liikevoittoa Neste teki viime vuonna 2 229 miljoonaa euroa, yli tuplaten edellisvuoden 1 022 miljoonan voittonsa. Tulosta ennen veroja syntyi 2 067 miljoonaa verrattuna edellisvuoden 947 miljoonaan.

Vertailukelpoista tulosta osakettaan kohti Neste teki koko vuodelta 2,04 euroa. Edelliseltä tilivuodelta vertailukelpoinen tulos per osake oli 1,50 euroa.

Täyttä höyryä eteenpäin

Päättynyt tilivuosi oli Nesteelle yhtiön historian kaikkien aikojen paras ja talouden osalta hyvässä kunnossa oleva yhtiö pääsee rakentamaan tulevaisuuden kasvua erinomaisista lähtökohdista.

- Vuonna 2019 saavutimme erinomaisia taloudellisia tuloksia ja prosessiturvallisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Vuonna 2020 jatkamme matkaamme kohti globaalia johtajuutta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Tavoittelemme kaikissa liiketoimintayksiköissä uusia ja jatkuvia kumppanuuksia, yhteistoimintaa ja hankkeita johtavien yhtiöiden ja brändien kanssa. Haluamme toteuttaa kasvustrategiaamme entistä nopeammin, rohkeammin ja yhdessä, toimitusjohtaja Peter Vanacker linjasi tilinpäätösraportissa.

Menestyksen kulmakivi ovat uusiutuvat tuotteet, mutta kilpailu sektorilla on kiristymässä.

- Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät viime vuonna suotuisina, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta keskimääräinen vertailukelpoinen myyntikatteemme kasvoi yli seitsemän prosenttia ja oli 644 dollaria tonnilta. Sen positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 93 miljoonaa euroa. Myyntimäärämme oli 2,85 miljoonaa tonnia eli yli 25 prosenttia edellisvuotista suurempi, minkä mahdollisti vuoden uusi tuotantoennätys. Tuotantokapasiteetti nostettiin 2,7 miljoonasta 3,0 miljoonaan tonniin vuoden kuluessa. Myyntimäärän kasvulla oli 335 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi Yhdysvaltain takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä vuosille 2018 ja 2019 oli 372 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä BTC-verohelpotuksen vaikutus vuodelta 2017 oli 140 miljoonaa euroa. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä oli keskimäärin 80 prosenttia, toimitusjohtaja kertoo.

Öljytuotteiden yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali ja etenkin Urals-Brent-hintaero vaihtelivat viime vuonna. Viitemarginaali oli keskimäärin 5,8 dollaria barrelilta eli noin 0,4 dollaria barrelilta matalampi kuin edellisvuonna. Lisämarginaali oli keskimäärin 4,7 dollaria barrelilta, lähes samalla tasolla kuin edellisvuotena. Hyvä toiminnan tehokkuus tuki lisämarginaalia, mutta sitä rasittivat heikompi valuuttasuojauksen tulos ja korkeammat käyttöhyödykekustannukset.

Marketing & Services -segmentin Venäjän liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen lokakuun 2019 lopussa, ja Vanackerin mukaan yksikkö voi nyt keskittyä ydinmarkkinoihinsa.

Osinko nousee

Nesteen hallitus esittää, että viime vuodelta jaettaisiin osinkoa 0,92 euroa osakkeelle, kun edelliseltä tilivuodelta osinkoa maksettiin 0,76 euroa per osake.

Lisäksi hallitus esittää ylimääräistä 0,10 euron osinkoa per osake sekä sitä, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Mikäli ehdotus hyväksytään, omistajat saisivat ensimmäisen 0,46 euron osingon huhtikuussa ja toisen samansuuruisen osingon sekä mahdollisen 0,10 euron lisäosingon lokakuussa.

Uusiutuvien näkymät yhä positiiviset, Porvoon seisokista tälli liikevoittoon

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan jalostuskapasiteetin lisäyksiä vähemmän vuonna 2020. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 prosentin suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,12-1,14 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ensimmäisellä neljänneksellä biopolttoainevelvoitteiden kasvun jatkuessa. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tiukkana.

- Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina. Seuraavat suunnitellut, neljän viikon pituiset katalyytinvaihdot toteutetaan Singaporen jalostamolla toisella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamolla neljännellä neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan yhdellä katalyytinvaihtoseisokilla on noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Neste toteuttaa suunnitellun, noin 11 viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla toisella neljänneksellä.

- Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Joulukuussa hyväksytty Yhdysvaltojen BTC-verohelpotus on voimassa vuonna 2020. Uusiutuvien tuotteiden liiketoimintojen laajentaminen kasvattaa segmentin kiinteitä kustannuksia.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan matala lämpimästä säästä, koronaviruksen leviämisestä sekä siitä, että laivapolttoaineita koskeva IMO 2020 -säännös ei vielä tue keskitislemarginaalia, johtuen.

- Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutamme suunnitellun, noin 11 viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 180 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Neljännellä neljänneksellä päätökseen saadun Venäjän liiketoiminnan myynnin odotetaan pienentävän segmentin koko vuoden vertailukelpoista liikevoittoa 16 miljoonalla eurolla.

Nesteen mukaan Porvoon jalostamon suunnitellulla pitkällä seisokilla arvioidaan olevan yhteensä 220 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.

- Arvioimme konsernin koko vuoden investointien olevan noin 1,2 miljardia euroa, josta Porvoon seisokin osuus on noin 450 miljoonaa euroa ja Singaporen kapasiteettilaajennuksen osuus noin 600 miljoonaa euroa ja josta loppuosa koostuu tavanomaisista strategisista sekä tuottavuuteen ja kunnossapitoon liittyvistä investoinneista, yhtiö kertoo.

Nesteen koko tilinpäätöskatsaus

Neste menee väkevästi eteenpäin, arvioi Inderesin analyytikko Petri Gostowski tuoreeltaan (video 2 min 6 s).

 

Lisää aiheesta "Markkinat"