Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Mitkä Helsingin pörssin osakkeet näyttävät nyt halvoilta? Entäpä mitkä kalliilta? Tekninen analyysi auttaa seulonnassa

Uusi Hot & Cold - sarja on tarkoitettu kevyesti vakavamieliseksi listaksi edullisista ja kalliista Helsingin pörssin osakkeista. Osakkeiden poiminnassa poiketaan joidenkin kuumien vihjeiden suosituksista siinä, etteivät listat perustu kirjoittajan mielipiteisiin.

Listalla olevat osakkeet poimitaan ensin tunnuslukujen perusteella. Edullisilta osakkeilta odotetaan, että niiden p/e-luku on alle Helsingin pörssin keskiarvon (tässä otettu alle 16), p/b on alle 3, oman pääoman tuotto ROE yli 12 prosenttia (ja kymmenen vuoden keskiarvo yli viisi prosenttia), gearing (velkaantuneisuus) alle 100 prosenttia ja osinkotuotto yli neljä prosenttia (ja 5 vuoden keskiarvo yli 3,5 prosenttia). Hyvää tulosta tekevät, kannattavat ja reilua osinkoa maksavat arvoyhtiöt täyttävät nämä kriteerit.

Teknisellä analyysillä määritetään, onko osake ylimyyty eli painunut hinnaltaan edulliseksi suhteessa aiempaan kurssitasoonsa, vai onko osake yliostettu ja noussut hinnaltaan korkeaksi verrattuna aiempaan kurssikehitykseen. Tässä RSI eli Relative Strength Index -indikaattori toimii varsin hyvin.

RSI on skaalattu alueelle 0-100. Alle 30 pistettä osoittaa osakkeen kurssin pudonneen poikkeuksellisen alas. Vastaavasti taas yli 70 pistettä tulkitsee kurssin olevan poikkeuksellisen korkealla. Alle 50 pisteen tasolla osaketta voi vielä ostaa, vaikka kurssi ei enää ole kovin edullinen. Yli 50 pisteen tasolla osaketta ei kannata enää teknisin perustein ostaa.

Vastaavasti yli 70 pisteen tasolla osake on teknisesti kallis ja sen myyntiä voi harkita, jos hyvästä osakkeesta on jostain syystä luovuttava. Pitää tosin muistaa, että hyvät yhtiöt jatkavat kannattavaa kasvuaan todennäköisesti vuosia eteenpäin, joten osakkeen myymiseksi pitäisi olla jokin muu syy kuin pelkästään kurssinousu.

Alle 50 pisteen tasolla myynti on myöhäistä ja silloin on syytä varautua pitämään osaketta salkussa pidempään.

Tässä RSI on määritetty viikkograafista. Se sopii paremmin pitkäaikaisen sijoittajan käyttöön, sillä muutokset tulevat hitaammin ja päivittäinen kurssivaihtelu tasoittuu.

 

 

Edulliset osakkeet ovat kääntyneet elokuun pohjastaan nousuun ja jatkavat nousevina, kun RSI on nouseva. Plusmerkki RSI:n lukuarvon jälkeen kuvaa nousevaa ja miinusmerkki laskevaa suuntaa.

Kalliit osakkeet

Vastaavasti kalliiden osakkeiden kohdalla poimitaan niitä, joiden p/e on yli 25, p/b yli 4, osinkotuotto yli kaksi prosenttia (viiden vuoden osinkotuotto yli kaksi prosenttia), gearing alle 100 prosenttia, ROE yli 12 prosenttia (kymmenen vuoden keskiarvo yli viisi prosenttia).


Kalliista osakkeista Kone ja Orion ovat olleet laskussa, kun RSI laskee. Jos osakemarkkina jatkaa nousuaan, niin todennäköisesti nämä laskussa olleet kalliitkin kääntyvät muun markkinan mukana nousuun. Yhtiöthän ovat sinällään hyviä, mutta kurssi on kovin korkea ja tunnusluvuin mitattuna osakkeet ovat kalliita.

Pitkäaikaisen sijoittajan tavoitteena on ostaa osakkeita mieluummin silloin, kun muut myyvät paniikissa ja kurssit ovat alhaalla, eikä silloin kun kurssit ovat huipussaan.

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"