Lehti suomalaiselle sijoittajalle

S&P 500 -futuurin graafi näyttää, että korjausliikkeet osuvat kuukauden kolmannen perjantain paikkeille.

Miten kuunvaihdeilmiö näkyy johdannaismarkkinoilla?

Nordnetin meklari Joonas Liukkonen sanoo optioiden eräpäivän vaikuttavan kaupankäyntivolyymiin selvästi.

Joka kolmannen kuukauden kolmantena perjantaina erääntyy indeksioptioita, indeksifutuureja ja osakeoptioita tavallista enemmän. Tämä, niin sanottu Triple-Witching -ilmiö, nostaa kaupankäyntivolyymia huomattavasti.

– Optiot erääntyvät useimmin kuun kolmannen viikon perjantaina, mutta muitakin erääntymispäiviä on, Nordnetin meklari Joonas Liukkonen kertoo.

Varsinkin jenkki-indekseissä, kuten S&P500, nousumarkkinassa vuonna 2021 näkyy osittain, että kuun kolmannen viikon perjantaina ja sen jälkeisinä ja edeltävinä päivinä markkinalla saattaa tapahtua pientä korjausliikettä alaspäin (pääkuva).

Sama huomataan OMXS30:n viime vuoden kurssigraafista (kuva alla).

OMXS30:n kurssigraafi viime vuodelta.

– On myös tutkimustietoa siitä, että optioiden erääntymisviikolla on huomattavissa korjausliikettä. On kuitenkin huomattava, että tutkimus on tehty vuonna 1978.

Liukkosen tarkoittamassa tutkimuksessa tarkkailtiin kahden viikon aikajaksoa optioiden erääntymisen ympärillä. Tutkimuksessa seuratuissa 76 yhtiössä oli huomattavissa, että optioiden erääntymisviikolla kohde-etuudella oli monessa tapauksessa laskupainetta, kun taas optioiden erääntymisen jälkeen kohde-etuuksilla oli nousupainetta. Kuitenkaan tämä ei ollut täysin säännöllistä. (The Impact of Option Expirations on Stock Prices. Robert C. Klemkosky)

Toisessa tutkimuksessa (Stock price clustering on option expiration dates Xiaoyan Ni, Sophie ; Pearson, Neil D ; Poteshman, Allen M Journal of financial economics, 2005, Vol.78 (1), p.49-87) päädyttiin saman tyyppisiin johtopäätöksiin.

Joonas Liukkonen


 

Lisää aiheesta "Markkinat"