Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Metsä Tissuen Mäntän-tehtaalla valmistetaan muun muassa pehmopapereita, joilla nähtiin hurja kysyntäpiikki keväällä 2020. Kuva: Metsä Group

Metsäteollisuus on Suomen kansantalouden tukijalka

Metsäklusteri luo vientituloja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Suhdanneherkkyydestä huolimatta se sopii myös yksityissijoittajan salkun peruspilariksi.
 

Koko Suomelle on tärkeää, miten metsäteollisuus pysyy mukana kansainvälisessä kovassa kilpailussa. Myös yksityissijoittajan näkökulmasta toimialan pitkän aikavälin kehitys on merkittävää. Tuohan se edelleen viidenneksen koko maan vientituloista, vaikka toimialan keskeisimmän tuoteryhmän, paperien, sisällä painopaperien kysyntä jatkaa edelleen laskuaan.

Koronakaan ei heilauttanut metsäteollisuuden menestystä, päinvastoin. Pehmopapereiden kysynnässä nähtiin keväällä 2020 paniikinomainen kysyntäpiikki. Nokian pehmopaperitehdasta pyörittävän ruotsalaisen Essityn Lotus-paperi teki kauppansa. Myös Metsä-Tissuen Mäntän-tehtaan Serla ja Lambi nauttivat kysyntäpiikistä.

Kestävän kehityksen trendit tukevat raaka-aineteollisuutta

Siitä lähtien, kun sähköposti alkoi syrjäyttää kirjeitä ja fakseja ja verkkomediat sanomalehtiä, on pitkälle jalostettujen painopapereiden kysyntä laskenut. Kuten Björn Wahlroos on sanonut, Steve Jobs ei pistänyt polvilleen ainoastaan Nokiaa vaan aiheutti myös monen paperitehtaan alasajon. Toki printtimedian alamäki alkoi jo aikaisemmin verkkolehtien myötä.

Paperikoneita ei vain suljeta vaan myös muutetaan tekemään kartonkia ja vain sellutehtaita suunnitellaan.

Alan reaalinen jalostusarvo käytettyä puukuutiometriä kohti on painunut 40 euron tasolle, kun investoinnit ovat kohdistuneet alhaisimman jalostusarvon tuotteisiin. Se on sentään enemmän kuin neljä markkaa kilo, kuten takavuosina, kun puunjalostajia bulkin tekijöiksi moitittiin.

Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälä on sanonut, että jalostusarvoon kohdistuva kritiikki on turhaa, sillä perusvaihe pitää joka tapauksessa tehdä ensin ja vasta sitten voidaan lähteä jalostamaan suomalaista kuitupuuta pitkällekin meneviin lopputuotteisiin.

Samaa mieltä on Helsingin yliopiston strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen.

– Raaka-aineteollisuutta ei muutenkaan enää pidetä samalla tavalla kunnianhimottomana kuin ehkä aikaisemmin johtuen biotalouden, kestävyyden ja uusiutumisen megatrendeistä.

Puunjalostuksesta tuli taas trendikästä

Vaikka uudet tuotteet ovat volyymiltään minimalistisia verrattuna sellun ja paperin volyymeihin, on niillä suuri imagomerkitys koko metsäteollisuuden toimialalle.

Jopa niin, että vanha termi puunjalostusteollisuus on tulossa takaisin käyttöön tarkoittaen nykyisin puuraaka-aineesta jalostettavia uusia tuotteita esimerkiksi elintarvike- ja kemianteollisuuden tarpeisiin. Niillä voidaan muun muassa korvata muovia kertakäyttöisissä pakkaustuotteissa.

Myös sivuvirroista tehdyt biopolttoaineet ovat jo kaupallisessa käytössä, ja puun ligniinistä ja mäntyöljystä jalostetaan moninaisia tuotteita. Jyväskylään koelaitoksen rakentanut, pörssiin juuri listautumassa oleva Spinnova on tästä hyvä esimerkki. Yhtiö tekee vaihtoehtoisia kuituja korvaamaan ympäristöä kuormittavan puuvillan käyttöä.

Metsäteollisuuden jalostusketjun keskivaiheilla sijaitsevan kartongin kysyntä jatkaa myös kasvuaan muun ohella verkkokaupan yleistymisen kautta. Pakkauskartonkia kuluu yhä enemmän, ja kertakäyttöpakkauksista pyritään korvaamaan muovit kierrätettävillä materiaaleilla.
Kartongin vienti Suomesta on jo ylittänyt paperin viennin arvon.

Esimerkiksi Kotkan paperitehtaan, Kotkamillsin ostanut itävaltalainen pörssiyhtiö Mayr-Melnhof muuttaa tästä syystä ostamansa tehtaan paperikoneen kartonkikoneeksi. Kun Starbucksin ja McDonald’sin kaltaiset yhtiöt hakevat vaihtoehtoja muovipakkauk­sille, nousee pakkauksia tekevä Huhtamäki keskeiseen asemaan ja on sekin laskettavissa osaksi suomalaisen puunjalostusteollisuuden klusteria.

Myös puurakentaminen on globaalisti kasvava trendi, mikä lisää tukkipuun ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää. Siitä hyötyy etenkin sahoille tehdaskokonaisuuksia toimittava lahtelainen Raute.

Koko juttu on julkaistu alun perin Viisaan Rahan numerossa 4/2021.

Osakesäästäjänä saat enemmän

Osakesäästäjien jäsenenä saat lukuisia rahanarvoisia jäsenetuja sekä Viisas Raha -lehden kahdeksan kertaa vuodessa.

Liity jäseneksi! Voit myös ostaa jäsenyyden lahjaksi täältä.

Lisää aiheesta "Markkinat"