Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Jotta metsän saa tuottamaan, metsänomistajan pitää olla kiinnostunut metsätaloudesta. Tuottoa saadaan, kun metsää hoidetaan ja hakataan säännöllisesti ja kestävästi, joten ihan pelkällä taloustiedolla ei tämän sijoituskohteen kanssa pärjää. (Kuva: iStock)

Metsä on pitkäaikainen ja turvallinen sijoitus – Ei sovi pikavoittojen metsästäjälle

Metsä on kiinnostava, vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. Kuten sijoittamisessa yleensä, myös metsään sijoittamisessa on syytä tutustua kohteen tuotto-odotukseen tarkoin ja välttää maksamasta liikaa.


Metsäsijoitukset5 soveltuvat vakaata tuottoa hakeville sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa salkkuaan reaaliomaisuuteen. 

Metsäsijoitukset sopivat Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakaisen mukaan osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

– Metsäsijoituksen tuotto ei seuraa yleistä talouskehitystä, mistä syystä se hajauttaa tehokkaasti perinteisiä salkkuja. 

Metsämaan ja puun hinta on kehittynyt pitkällä aikavälillä nousujohteisesti. Metsäsijoitusten pitäisi siis tarjota myös melko hyvää turvaa inflaatiota vastaan. Nyt korkeiden korkojen aikana metsä onkin suojannut inflaatiolta varsin hyvin.

Suomalaismetsien keskimääräinen tuotto on noin viisi prosenttia 

Metsä on pitkäaikainen sijoitus ja kulkee usein suvussa perintönä. Metsä on ekologinen sijoitus, uusiutuva luonnonvara, jolle on tulevaisuudessakin kysyntää. Myös Viljakainen näkee, että metsä säilyttää hyvin arvonsa ja on siksi turvallinen sijoituskohde. 

– Puun kysyntää Suomessa nostavat ja siten puun hintaa tukevat uudet investoinnit selluntuotantoon, uusien, puuta raaka-aineenaan käyttävien tuotteiden aktiivinen innovointi sekä kartonkiteollisuuden tuotteiden kysynnän kasvu, hän sanoo. 

Toisaalta Suomen metsät kasvavat selvästi enemmän kuin niitä käytetään. Jos kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino siksi heiluu, saattaa se rajoittaa hintakehitystä.

 – Vaikeasti ennustettavana riskijokerina on mahdollinen sääntely ja metsien käytön rajoittaminen, lisää Viljakainen.

Tuottava metsä vaatii aikaa ja työtä 

Jotta metsän saa tuottamaan, metsänomistajan pitää olla kiinnostunut metsätaloudesta. Tuottoa saadaan, kun metsää hoidetaan ja hakataan säännöllisesti ja kestävästi, joten ihan pelkällä taloustiedolla ei tämän sijoituskohteen kanssa pärjää. 

Metsäalan pitää olla riittävän iso, että siitä voi saada säännöllistä tuottoa.

– Pikavoittojen metsästäjälle metsä ei ole paras sijoituskohde, sillä sijoitushorisontti lasketaan yleensä kymmenissä vuosissa, huomauttaa Viljakainen.

Metsärahaston kautta hyödyn saa ilman omaa vaivaa 

Jos metsään sijoittaminen kiinnostaa, mutta metsän omistaminen ja hoitaminen ei tunnu omalta alalta, sijoittaa voi metsärahaston tai esimerkiksi yhteismetsän kautta. 

Metsärahastoon voi sijoittaa haluamansa summan kerralla tai säännöllisesti erissä eikä aloittaminen vaadi isoa panostusta tai kovaa työtä. Korkotuloja tulee joka vuosi, eikä omistusta tarvitse myydä. 

Viljakainen muistuttaa, että kannattaa kuitenkin huomioida rahaston perimät hoitokulut, jotka vähentävät metsäsijoituksen tuottoa, ja jatkaa: 

– Lisäksi on syytä varmistaa, mistä tuotto muodostuu, hakkuista, kasvusta vai arvon noususta, ja onko se pitkässä juoksussa kestävällä pohjalla. 

Yhteismetsä on myös hyvä vaihtoehto silloin, jos jollakin panostuksella haluaa osallistua myös metsän hoitoon, mutta ei halua ottaa siitä yksin täyttä vastuuta. Yhteismetsä on osakaskunnan metsät käsittävä alue, jota osakkaat hoitavat yhdessä. Osakas saa tuottoa suhteessa oman metsäalueensa osuuteen yhteismetsästä.

Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2021. Juttuun on päivitetty ajantasaiset tiedot.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"