Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Kannattavuuttamme rasittivat kartonkien alhaisempien toimitusmäärien lisäksi sellujen markkinahinnat, jotka
etenkin Euroopassa olivat edellistä vuosineljännestä alhaisemmat, Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio toteaa. Kuva: Timo Porthan

Metsä Boardin tulosta leikkaa sellun hinnan lasku – lakot tuntuvat tulevissa luvuissa

Metsä Board ei kuitenkaan odota sellun markkinahintojen laskevan enää. Paperiteollisuuden lakkojen yhtiö arvioi heikentävän vertailukelpoista liiketulostaan alkuvuonna noin 20 miljoonan euron verran.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Metsä Boardin liikevaihto kasvoi viime vuoden 458,0 miljoonasta eurosta 478,4 miljoonaan. Samaan aikaan vertailukelpoinen liiketulos laski 39,1 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 60,1 miljoonasta eurosta. Analyytikot olivat ennustaneet yhtiölle 41,2 miljoonan euron liiketulosta.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisälsivät -19,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen Ruotsin Husumin sellutehtaasta.

Tilinpäätöstiedotteessa Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio totesi yhtiön viimeisen vuosineljänneksen sujuneen odotuksien mukaisesti.

– Kannattavuuttamme rasittivat kartonkien alhaisempien toimitusmäärien lisäksi sellujen markkinahinnat, jotka etenkin Euroopassa olivat edellistä vuosineljännestä alhaisemmat. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin myyntihinnat pysyivät vakaina, ja tulostamme paransivat edellistä vuosineljännestä pienemmät kunnossapitokustannukset sekä päästöoikeusmyynnit,  Joukio sanoo.

Koko vuoden 2019 liikevaihto jäi 1 931,8 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liiketulos laski edellisen vuoden 251,9 miljoonasta 184,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdosta 57 prosenttia tuli taivekartongista, 25 prosenttia kraftlainereista, 13 prosenttia markkinasellusta ja 5 prosenttia muista toiminnoista.

– Kannattavuuttamme paransivat kartonkien, ja etenkin taivekartongin kohonneet keskihinnat. Valkoisissa kraftlainereissa puolustimme onnistuneesti hintojamme etenkin Euroopan vaisussa kysyntätilanteessa. Kartonkiemme kokonaistoimitusmäärät olivat edellisvuotta alhaisemmat. Markkinasellupositiomme on Metsä Fibrestä omistamamme osuuden kautta suuri, joten sellujen myyntihintojen laskulla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus, Joukio kommentoi.

Metsä Boardin vuosittainen markkinasellupositio muodostuu yhtiön omasta selluntuotannosta ja -kulutuksesta sekä 24,9 prosentin omistusosuudesta Metsä Fibressä, ja on noin 600 000 tonnia ylijäämäinen.

Merkittävä osa ylijäävästä sellusta on kemiallista pitkäkuituista sellua, jota myydään pääosin Eurooppaan ja Kiinaan. Vuonna 2019 sellujen keskimääräiset markkinahinnat laskivat Euroopassa 16 prosenttia ja Kiinassa 28 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiö arvioi tilinpäätöstiedotteessaan sellun kysynnän ja tarjonnan pysyvän jatkossa tasapainossa eikä markkinahintojen odoteta enää laskevan.

Lähde: Metsä Board tilinpäätöstiedote 2019

 

Kartonkiliiketoiminnan kehittäminen

Metsä Board käynnisti vuonna 2019 Husumin sellutehtaan uudistamisesta Ruotsissa. Investoinnin ensimmäinen vaihe sisältää uuden soodakattilan ja uuden turbiinin. Sen kokonaisarvo on noin 320 miljoonaa euroa, ja se jakautuu vuosille 2019–2022.  Yhtiö arvioi sen tuottavan noin 35 miljoonan euron vuosittaisen kassavirtaparannuksen, josta noin 30 miljoonaa euroa on käyttökateparannusta ja 5 miljoonaa euroa vältettyjä kunnossapitoinvestointeja.

– Lopullisen investointipäätöksen, joka odottaa vielä Ruotsin viranomaisen myöntämää ympäristöluvan muutosta, arvioimme tekevämme vuoden 2020 toisella neljänneksellä, Jouki sanoo.

– Uudistuksella mahdollistamme kartonkiliiketoimintamme pitkäjänteisen kehittämisen Husumin tehdasintegraatissa. Se myös parantaa energiatehokkuuttamme ja on merkittävä askel kohti tavoitettamme fossiilittomia tehtaita.

Metsä Boardin osakkuusyhtiö Metsä Fibre käynnisti viime vuonna hankesuunnittelun biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin ja mäntysahan rakentamisesta Rauman sellutehtaan yhteyteen.

– Biotuotetehtaan investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa. Lopullinen investointipäätös arvioidaan tehtävän aikaisintaan kesällä 2020. Rauman mäntysahan investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa. Lopullinen investointipäätös arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.
 

Lähde: Metsä Board tilinpäätöstiedote 2019

 

Lakko tuntuu tulevassa tuloksessa

Tulosohjeistuksessaan Metsä Board  arvioi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenevän vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä Suomen tehtaiden lakkojen seurauksena.

– Kokonaisvaikutuksen liiketulokseen arvioidaan olevan on noin 20 miljoonaa euroa negatiivinen, ja se kohdistuu pääosin vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle.

Alkuvuoden kartonkitoimitusten odotetaan pysyvän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tasolla.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina. Samoin kuin pitkäkuituisen sellun kysynnän ja tarjonnan arvioidaan myös pysyvän tasapainossa ja markkinahintojen ei enää odoteta laskevan.

Tammi–maaliskuulle ei kohdistu merkittäviä suunniteltuja huoltoseisokkeja Metsä Boardin tehtailla. 

Tuotantokustannusten arvioidaan muutoinkin pysyvän vakaina. Leuto talvi saattaa kuitenkin jatkuessaan vaikeuttaa puun korjuuta ja nostaa puukustannuksia.

Metsä Boardin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osinkoa ja 0,14 euron pääoman palautusta. Viime vuonna osinkoa jaettiin 0,29 euroa osakkeelta.

Metsä Board sijoittajille

Lisää aiheesta:

Selluherkkä kartonkiyhtiö

Sellumarkkinoilla pohjat nähty? Handelsbankenin metsäsektorin suosikkiosake voi hyötyä tästä eniten

 

Lisää aiheesta "Markkinat"