Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Huhti–kesäkuussa kartonkiemme kokonaistuotantomäärä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, toimitusjohtaja Mika Joukio kertoo.

Metsä Board paransi tulostaan –  pandemia lisäsi pakkausmateriaalien kysyntää

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät olivat edellisvuotta korkeammat. Koronapandemia lisäsi erityisesti ruoka- ja lääketeollisuuden pakkausmateriaalien kysyntää. 

Metsä Board liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 473,1 miljoonaa euroa. 

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos nousi 60,5 miljoonaa euroa vuodentakaisesta 41 miljoonasta eurosta. Analyytikkojen konsensus­ennusteessa vertailukelpoisen liiketuloksen odotettiin olevan 41,5 miljoonaa euroa. 

Vertailukelpoinen osakekohtainen kohosi 0,13 euroa vertailujakson 0,09 eurosta.

Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto jäi 945,2 miljoonaa euroa vertailujakson 964,2 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoista liiketulosta kertyi 94,2 miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta.

Alkuvuoden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos jäi 0,19 euroon vertailujakson 0,23 eurosta.

Koronapandemia lisäsi erityisesti ruoka- ja lääketeollisuuden pakkausmateriaalien kysyntää. Toisaalta pandemia  heikensi graafisten papereiden ja ylellisyystuotteiden pakkaumateriaalien kysyntää.

– Nopeaan kasvuun vaikutti pandemian lisäksi myös alkuvuoden Suomen paperiteollisuuden lakko. Kysyntätilanne kuitenkin normalisoitui katsauskauden loppua kohden. Kartonkiemme toimitusmäärät huhti–kesäkuussa olivat ensimmäistä vuosineljännestä sekä edellisvuoden vastaavaa vuosineljännestä korkeammat, toimitusjohtaja Mika Joukio sanoo yhtiön tulostiedotteessa.

Kannattavuutta paransivat tuotantokustannusten lasku ja suotuisa valuuttakurssikehitys, joka tuotti noin kymmenen miljoonan euron positiivinen liiketulosvaikutuksen.

– Kartonkiemme hintakehitys on pysynyt melko vakaana, mutta markkinasellujen myyntihinnat olivat selvästi viime vuotta alhaisemmilla tasoilla.

– Liiketoimintamme rahavirta on pysynyt vahvana jo kolme vuosineljännestä peräkkäin. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liiketoiminnan rahavirta ylitti selvästi aiempien vuosien vauhdin, ja oli 152,3 miljoonaa euroa. Tämä tukee entisestään hyvää likviditeettiämme. Maksoimme voitonjaon vuodelta 2019 hallituksen alkuperäisen esityksen suuruisena ja vahva taloudellinen asema mahdollistaa myös suunnitellun etenemisen investoinneissamme.

– Olen myös ilahtuneena seurannut tehtaidemme erinomaista suoriutumista koronapandemian aikana. Huhti–kesäkuussa kartonkiemme kokonaistuotantomäärä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen. 

– Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tuotekehityksessä ja pakkaussuunnittelussa. Kesäkuussa Äänekoskella valmistui kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus (Excellence Centre), joka nopeuttaa yhteisiä kehityshankkeitamme. 

Lähde: Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2020 

Lähiajan näkymät

Yhtiö toteaa, että koronaviruspandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida. Metsä Board arvioi kartonkitoimitusten vuoden kolmannella neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 toisen neljänneksen tasosta.

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Kolmannella vuosineljänneksellä on kannattavuutta heikentäviä suunniteltuja tehdasintegraattien vuosihuoltoseisokkeja Kemissä syyskuussa ja Husumissa syys–lokakuun vaihteessa. Lisäksi pienempiä kunnossapitotöitä on siirretty toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle.

Tulosohjeistuksessaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen vuoden kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2020 toisesta neljänneksestä.

Lähde: Metsä Board Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2020 

Metsä Board puolivuosikatsaus (pdf)

Metsä Board sijoittajille

Lisää aiheesta:

Sellun hinnan halpeneminen vei Metsä Boardilta miljoonia

Metsä Boardin tulosta leikkaa sellun hinnan lasku – lakot tuntuvat tulevissa luvuissa

Selluherkkä kartonkiyhtiö

Lisää aiheesta "Markkinat"