Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuva: Pihlajalinna

Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen ei toteutunut

Pihlajalinnan osakkeenomistajista 85,76 prosenttia hyväksyi Mehiläisen tekemän ostotarjouksen. Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä olisi ollut 90 prosentin hyväksyminen. Tarjousaika umpeutui eikä sitä voitu jatkaa kesken olevan markkinaoikeuden prosessin vuoksi.

Mehiläisen ostotarjouksen hyväksymisaika Pihlajalinnasta päättyi 20.11.2020. Ostotarjousaikaa ei ollut mahdollista jatkaa kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinnan vuoksi. Yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän osalta asian käsittely on edelleen vireillä markkinaoikeudessa. 

Mehiläisen 25.11. julkaiseman ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan noin 85,76 prosenttia Pihlajalinnan osakkeenomistajista oli hyväksynyt Mehiläisen tekemän ostotarjouksen. Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksenä olisi ollut 90 prosentin hyväksyminen. Mehiläinen tiedotti luopuvansa ostotarjouksesta.

Yrityskauppavalvontaan liittyvän markkinaoikeuden lakisääteinen käsittelyaika päättyy 29.12.2020.

Mehiläinen piti jo ostotarjouksen ennakkotietojen perusteella epätodennäköisenä, että se pystyy toteuttamaan ostotarjouksen.

– Uskomme edelleen vahvasti Mehiläisen ja Pihlajalinnan ehdotetun yhdistymisen hyötyihin. Tämän vuoksi on valitettavaa, että viivästykset Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppaa koskevassa tutkinnassa ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen, jossa Mehiläinen ei enää voi jatkaa tarjousaikaa.Tulemme nyt työskentelemään yhdessä Pihlajalinnan kanssa markkinaoikeusprosessin loppuun saattamiseksi, Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo yhtiön tiedotteessa.

– Jos saamme myönteisen päätöksen, tulemme pyrkimään yhteistyöhön Pihlajalinnan kanssa selvittääksemme mahdollisuuksia yhtiöiden yhdistymiselle molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Pihlajalinna kertoo jatkavansa omaa liiketoimintaansa normaalisti itsenäisenä yhtiönä.

– Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätösesitys syyskuussa oli meille yllättävä, sillä kilpailuoikeudellista arviointia oli tehty huolellisesti ennen yhdistymissopimuksen allekirjoittamista. KKV:n valitettavan päätöksen jälkeen kyseessä olevan kaupan toteutumismahdollisuudet heikentyivät merkittävästi, Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén toteaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esitti yrityskaupan kieltämistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV esitti syyskuussa Suomen markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä. KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. Kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

– Terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Kolme suurinta toimijaa, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo, ovat moninkertaistaneet yhteenlasketun markkinaosuutensa vuodesta 2014 lähtien. Keskittyminen on osaltaan seurausta siitä, että suuret toimijat ovat ostaneet markkinoilta pois suuren määrän pienempiä kilpailijoita, KKV:n tiedotteessa todettiin.

– Pihlajalinna on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle. Pihlajalinna on ollut perinteisesti vahva toimija kunnille myytävissä palveluissa, mutta yritys on viime vuosina laajentunut erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa.

KKV:n mukaan Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon eri osa-alueilla ja myyvät palveluita laajasti niin yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille kuin julkisen sektorin asiakkaille.

Kilpailuviranomaisen mukaan yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi. KKV toteaa, että toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi kansallisen keskittymiskehityksen ja muuttaisi Suomen terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti ja yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin.

 

Lisää aiheesta:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä

Mehiläinen teki 362 miljoonan ostotarjouksen Pihlajalinnasta

Pihlajalinnalle varoitus ja kurinpitomaksu – yhtiö rikkoi pörssin tiedotussääntöjä

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"