Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Matkustajaennätys ei näkynyt Finnairin tuloksesta

Lentoyhtiö kuljetti heinä-syyskuussa ennätykselliset 4,1 miljoonaa matkustajaa, mutta markkinatilanteen heikkeneminen ja polttoainekulujen kasvu painoivat tulosta.

Finnairin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia 870,3 miljoonaan euroon. Tästä leijonan osa eli 715 miljoonaa tuli matkustajatuotoista, jotka olivat kasvaneet 8,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Myös lisäpalveluiden sekä paketti- ja vapaa-ajan matkat sisältävän matkapalveluiden segmenteissä liikevaihto oli kohonnut noin yhdeksän prosenttia viime vuodesta. Lisäpalveluiden liikevaihto oli 45,7 miljoonaa heinä-syyskuussa ja matkapalveluiden 57 miljoonaa.

- Istumapaikkojen ennakkovaraukset, palvelumaksut ja lisämatkatavarat olivat suurimmat lisämyyntierät, Finnair kertoo.

Sen sijaan rahtipuolen liikevaihto oli laskenut neljä prosenttia 52,8 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos eli tulos ilman valuuttamääräisten lentokaluston huoltovarausten arvon muutosta, johdannaisten käyvän arvon muutosta, käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä heikkeni 100,7 miljoonaan euroon verrokkikauden 118,2 miljoonasta.

Finnair teki osakettaan kohden tulosta loppukesällä 0,43 euroa, kun viime vuonna sitä syntyi 0,52 euroa.

Tuotot alas, kulut ylös

Sinivalkoiset siivet kuljettivat nyt 11,9 prosenttia enemmän matkustajia kuin viime vuoden heinä-syyskuussa.

- Kuljetimme ennätysmäärän matkustajia, 4 088 200 heinä–syyskuussa. Euroopan-liikenteessä sekä matkustajamäärät että yksikkötuotot kasvoivat selvästi, ja uusi Pohjois-Amerikan reittimme Los Angelesiin kehittyi hyvin. Joillakin Aasian reiteillä, etenkin Hongkongin, kysyntä heikkeni. Kaiken kaikkiaan markkinaosuutemme kasvoi kaikilla liikennealueilla, toimitusjohtaja Topi Manner kuvailee osavuosikatsauksessa.

Finnairin markkinaosuus Euroopan-liikenteessä nousi viimevuotisesta 56,1 prosentista 59,7 prosenttiin. Markkinaosuus Eurooppa-Aasia-liikenteessä kohosi vuodentakaisesta 5,8:sta nyt 6,1 prosenttiin.

Finnairin matkustajaliikenteen kapasiteetti kasvoi 9,5 prosenttia vuodentakaisesta laskettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK). Liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 11,6 prosenttia, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,7 prosenttiyksikköä 86,2 prosenttiin.

Kapasiteettia kasvattivat laivastoon tulleet kolme uutta A350-konetta ja tarjontaan tulleet uudet reittiavaukset sekä yhteyksien kasvattaminen muun muassa Japaniin.

Kuitenkin yksikkötuotto (RASK) oli painunut 1,5 prosenttia ja kiintein valuuttakurssein tarkasteltuna 2,5 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajalta.

Yksikkökustannus (CASK) taas oli kohonnut 2,0 prosenttia, mutta ilman polttoainekustannuksia laskettu, valuuttakurssioikaistu yksikkökustannus laski 0,8 prosenttia

- Toiminnalliset kulut kasvoivat 10,9 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 782,9 miljoonaa euroa. Yksikkökustannus (CASK) nousi 2,0 prosenttia ja oli 0,0610 euroa (0,0597), yhtiö kertoo.

Polttoainekulut, mukaan lukien suojaustulos ja päästökauppakulut, nousivat 16,8 prosenttia viime vuodesta ja olivat 190,1 miljoonaa euroa. Finnairin mukaan noususta noin 13 miljoonaa euroa selittyy kerosiinin hinnan nousulla ja kapasiteetin kasvu loput. Kapasiteettiin suhteutettu polttoainetehokkuus (kulutus/ASK) parani 1,3 prosenttia, kun taas matkustaja- ja rahtikäyttöasteen huomioiva polttoainetehokkuus (kulutus/RTK) parani 2,2 prosenttia.

Toisti näkymät

Finnair toisti heinäkuussa antamansa näkymäohjauksen. Yhtiö odottaa edelleen koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksensa olevan 4,5-6,0 prosenttia liikevaihdosta sillä oletuksella, etteivät polttoaineen hinta tai valuuttakurssit muutu merkittävästi.

Lentoyhtiö korotti jo heinäkuussa kapasiteettiennustettaan Pekingin Pekingin Daxingin lentokentän reittiavauksen vuoksi. Koko vuonna kapasiteetin arvioidaan kasvavan 11–12 prosenttia. Koko kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin.

- Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden toisella puoliskolla. Toimintaympäristön odotetaan kuitenkin säilyvän epävakaana myös toisella vuosipuoliskolla. Taloudellisen kasvun hidastuminen päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, Yhdysvaltain ja Kiinan kauppaneuvotteluista ja Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään, yhtiö huomauttaa.

Ei vakuuttanut

Finnairin tulos ei saanut tuoreeltaan lämmintä vastaanottoa sijoittajilta. Kello 11.29 kurssi oli 7,4 prosentin laskussa 6,225 eurossa. Vielä heinäkuussa kurssi oli korkeimmillaan lähellä kahdeksaa euroa.

Samaan aikaan Helsingin yleisindeksi OMXH oli 0,1 prosenttia plussalla.

 

Finnairin tulos jäi siis sekä vuosivertailussa että odotuksiin nähden pehmeämmäksi. Inderesin analyytikko Antti Viljakainen pureksii numerot tuoreeltaan (video 2 min)

 

Finnair sijoittajille

Finnairin kolmannen neljänneksen koko raportti

Lisää aiheesta "Markkinat"