Lehti suomalaiselle sijoittajalle

-Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä ensimmäiseen vuosipuoliskoon, toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko toteaa Marimekon osavuosikatsauksessa. Kuva: Marimekko

Marimekko petrasi katteitaan vähentämällä alennuksia – ”Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä ensimmäiseen vuosipuoliskoon”, sanoo to...

Myynti sujui erittäin hyvin kotimaassa, mutta odotuksia suuremmat lisenssituotot Aasiasta pönkittävät koko vuoden tulosta. Kulut ovat kuitenkin kasvamassa.

Marimekon liikevaihto kasvoi kolme prosenttia vuodentakaisesta 29,1 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu kertyi pääosin vähittäismyynnistä Suomessa ja tukkumyynnistä EMEA:n alueella. Suomen-tukkumyynti laski, mikä johtui siitä, että tänä vuonna ei ollut vastaavansuuruisia kertaluonteisia kampanjatoimituksia kuin vertailukaudella.

Liikevoitto kuitenkin jäi toisella neljänneksellä 3,7 miljoonaan, kun viime vuonna sitä oli 9,1 miljoonaa. Vertailukauden voittoa kaunisti pääkonttorin myynnistä saatu kuuden miljoonan myyntivoitto. Tästä oikaistuna liikevoitto parani 18 prosenttia eli vuodentakaisesta 3,1 miljoonasta 3,7 miljoonaan.

Samoin oikaistua tulosta osaketta kohden syntyi nyt 0,32 euroa, kun viime vuonna samaan aikaan sitä oli 0,31 euroa.

-Tulosta paransivat suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen ja myynnin kasvu. Myyntikatteen paranemiseen vaikuttivat maltillisemmat alennuskampanjat, tuotevalikoiman optimointi sekä vähittäismyynnin vertailukautta suurempi osuus liikevaihdosta. Tulosta puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut, Marimekko summaa neljännestään.

Kotimaa ja Aasia vetivät hyvin

- Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä ensimmäiseen vuosipuoliskoon, toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko toteaa katsauksessa.

Hänen mukaansa alkuvuonna nähty Suomen-vähittäismyynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä tukien koko liikevaihdon kehitystä.

- Suomessa myynti nousi neljä prosenttia vähittäismyynnin 12 prosentin kasvun vetämänä; kasvua tuki joka kevät toteutettava vähittäismyyntikampanjamme, joka onnistui erittäin hyvin. Kotimaan tukkumyynti puolestaan laski 18 prosenttia, mikä johtui siitä, että vertailukaudella tukkumyyntiimme Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joita ei tänä vuonna ollut vastaavansuuruisina.

Marimekon kansainvälinen myynti kasvoi kaksi prosenttia; kasvua kertyi etenkin EMEA:n alueen tukkumyynnistä, kun taas Pohjois-Amerikassa tukkumyynti laski edellisvuoteen verrattuna.

Kustannukset ja lisenssituotot nousussa

Loppuvuonna yhtiö ennakoi kulujensa kasvavan ja tukkumyynnin kampanjatoimitusten jäävän viime vuotta pienemmiksi. Odotettujen lisenssituottojen arvioidaan olevan ennakoitua ja edellisvuotta korkeammat. 

- Yhtiö arvioi loppuvuoteen ajoittuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Koko vuoden markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin viime vuoden 6,3 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi vuodentakaisesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu myymäläverkoston ja pääkonttorin toimitilojen uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä vuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös kuluvana vuonna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistuminen vaikuttaa koko vuoden tulokseen.

 Lisäksi kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

- Tärkeä kotimarkkina edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin odotetaan olevan Suomessa suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna. Viime vuoden tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; kampanjatoimituksia oli jokaisella neljänneksellä, ja suurimmat toimitukset ajoittuivat toiselle ja viimeiselle neljännekselle. Tänä vuonna vastaavansuuruisia kampanjatoimituksia ei ole. Kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta alhaisempi, ja toimitusten pääpaino on toisella vuosipuoliskolla.

Toiseksi suurimmalla markkinalla eli Aasian-Tyynenmeren alueella on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen.

- Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä, Marimekko arvioi.

Marimekko huomauttaa saaneensa tietoonsa harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella saattaa olla heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Toisaalta kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin kymmenen uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia tänä vuonna.

Ohjeistus ennallaan

Marimekko piti positiivisessa tulosvaroituksessa antamansa ohjeistuksen kuluvan vuoden tuloksesta muuttumattomana. Konsernin liikevaihdon ja myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan viime vuotta korkeampia, liikevoiton kuitenkin arviolta enintään noin 15 miljoonaa euroa.

- Nostimme heinäkuussa ohjeistustamme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Muutos johtui pääasiassa ennakoitua korkeammista odotetuista lisenssituotoista Aasian-Tyynenmeren alueelta, Alahuhta-Kasko kertoo.

Linjassa odotuksiin nähden

Marimekolta osattiin positiivisen tulosvaroituksen jäljiltä odottaa hyvää raporttia, joten osake ei saanut pörssissä juurikaan nostetta hyvistä luvuista. Kurssi koheni 0,4 prosenttia 28,70 euroon.

Helsingin pörssin yleisindeksi päätti 0,4 prosentin laskulla 8 875,89 pisteeseen.

Lähde: Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 15.8.2019 

 

Kuinka kauppasodat tai kotimaisen kuluttajaluottamuksen rapautuminen vaikuttavat Marimekon liiketoimintaan? Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko vastaa Inderesin analyytikolle Petri Kajaanille (video 7 min 21 s)

Marimekko sijoittajille

Lisää aiheesta "Markkinat"