Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Asuntojen hinnat jatkavat nousuaan alueilla, joissa väestö kasvaa ja talouskehitys pysyy suotuisana. Kuva: iStock

Liiallinen keskittäminen voi käydä asuntosijoittajalle kalliiksi

Hajautus on tärkeää myös asuntosijoittajalle. Sijoitusten keskittäminen yhteen asuntotyyppiin tai yhdelle alueelle voi pienentää tuottoja. 

Asuntosijoitusten keskittäminen liian kapealle alueelle voi korostaa suurten hinnanvaihteluiden riskiä. Monissa kaupungeissa ilmenee suurempien hintavaihteluiden jaksoja sekä yksiöissä, kaksioissa että yli kolmen huoneen asunnoissa.

Tieto käy ilmi Josephine Dufitineman väitöskirjasta, joka tarkastettiin Vaasan yliopistossa syyskuussa. Väitöskirjassaan hän tarkasteli 45:tä kaupunkia ja niiden lähialueita. Dufitineman väitöskirjassa tutkittiin asuntojen hintojen volatiilisuuden aikariippuvuutta ja mallinnettiin hintasarjojen generointiprosessi, jota voidaan hyödyntää parhaiden ennusteiden tuottamisen tukena.

Suurempia hinnanvaihteluita on väitöskirjan mukaan sekä tiheästi asutuissa kaupungeissa että harvemmin asutuilla alueilla.

– Tulokset korostavat riskiä, joka liittyy asuntosalkun keskittämiseen liian kapeille maantieteellisille alueille, esimerkiksi Helsinkiin, kuten monet sijoittajat tekevät. Salkun hajauttaminen eri puolille Suomea tai eri asuntotyyppeihin voi pienentää riskiä, Dufitinema huomauttaa.

Helsingin lisäksi esimerkiksi Kotkassa hinnanvaihtelut olivat ajoittain suuria, mutta osalla alueista hinnat pysyivät vakaampina. Oulussa, Lahdessa ja Joensuussa sekä niiden lähialueilla asuntojen hinnoissa ei ollut suurempia vaihteluita missään tarkastelluista asuntotyypeistä. Vaasassa ja Tampereella hinnat pysyivät tasaisempina yksiöissä ja kaksioissa.

Kaupungistuminen ja kotitalouksien keskimääräisen koon jatkuva lasku lisäävät pienten ja hyvällä sijainnilla olevien asuntojen kysyntää.

Dufitineman mukaan yksi mahdollinen syy tähän voi olla se, että näiden kaupunkien lähialueiden asuntomarkkinat ovat passiivisempia ja sen vuoksi hintojen vaihtelu on pienempää.

Tampere, Turku ja Helsinki ovat asuntosijoittajien suosikkikaupunkeja, ja asuntojen hintojen nousu näyttää jatkuvan edelleen kaikissa asuntotyypeissä. Näillä alueilla väestönkasvu jatkuu, talouskehitys on suotuisa ja asuntokauppakin käy aktiivisena. Pienten asuntojen hinnat kasvavat myös Lahden ja Kuopion lähialueilla.

Harvemmin asutuilla alueilla yli kolmen huoneen asuntojen hintojen ennustetaan laskevan. Kaupungistuminen ja kotitalouksien keskimääräisen koon jatkuva lasku lisäävät pienten ja hyvällä sijainnilla olevien asuntojen kysyntää.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella ja Kotkassa suuremmille asunnoille ei ole yhtä paljon kysyntää kuin pienille.

– Asuntomarkkinoiden on havaittu olevan hyvä indikaattori maan talouden ennustamisessa. Asuntojen hintaliikkeet voivat antaa päätöksentekijöille tietoa talouden yleisestä kehityksestä ja tukea siten poliittisten päätösten suunnittelua, Dufitinema sanoo.

Lisää aiheesta "Markkinat"