Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Lehto Groupilta tulosvaroitus

Rakennus- ja kiinteistöalan konsernin ensimmäinen vuosipuolisko oli selvästi tappiolla, joten yhtiö ei saavuta aiemmin kertomiaan tulostavoitteita koko vuodenkaan tasolla.

Lehto Group uskoo nyt, että konsernin liikevaihto on kuluvana vuonna samalla tasolla tai alhaisempi kuin viime vuonna, jolloin liikevaihto oli 721,5 miljoonaa euroa. Lisäksi koko vuoden liiketulos tulee jäämään negatiiviseksi voimakkaasti tappiollisen ensimmäisen vuosipuoliskon takia. Viime vuonna Lehto teki liikevoittoa 37,2 miljoonaa euroa eli 5,2 prosenttia liikevaihdosta.

Vielä toukokuussa yhtiö ennakoi liikevaihtonsa olevan viime vuoden tasoa ja liikevoitto 2-6 prosenttia liikevaihdosta.

Lehdon mukaan viiveet toimitilahankkeiden käynnistymisessä ovat heikentäneet liikevaihtonäkymää. Tuloksen heikentymisen keskeisin syy puolestaan on merkittävästi ennakoitua suuremmat tappiot peruskorjaushankkeista. Liikevoittonäkymää heikentää myös yksittäiset tappiolliset projektit Hyvinvointitilat- ja Toimitilat-palvelualueilla sekä asuntojen myyntihintojen lievä aleneminen.

- Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittavat noin 15 miljoonan euron tappiot peruskorjaustoiminnasta ja noin kuuden miljoonan euron tappiot Ruotsin liiketoiminnasta. Koko vuotta koskevassa arviossa on otettu huomioon peruskorjausliiketoiminnasta ja Ruotsin yhdestä hankkeesta syntyvät tappiot, Lehto Group kertoo tulosohjauksen laskun taustaa.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja arvioon tämän vuoden aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.

Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen, viiveet hoiva-, koulu- ja toimitilahankkeiden käynnistymisessä, sekä projektien loppuunsaattamiskustannusten kasvu.

- Viime vuosien voimakas kasvu ja laajentuminen monella alueella samanaikaisesti ovat tuottaneet kuluvalle vuodelle tappioita. Muutamat kasvun aikana tehdyt liiketoimintapäätökset ja projektit ovat osoittautuneet vääriksi ja huonosti strategiaamme sopiviksi. Vaikka olemme jo tehneet korjaavia toimenpiteitä, niin tulosvaikutukset näkyvät vasta viiveellä, toimitusjohtaja Hannu Lehto kuvailee.

Hänen mukaansa konsernin liiketoiminnan pääosa on tervettä ja kannattavaa ja perustuu strategisiin kilpailuetuihin: suunnittelun johtamiseen, vakioituihin ratkaisuihin ja tehdasvalmistukseen.

- Niillä liiketoiminta-alueilla, jotka perustuvat strategisiin kilpailuetuihimme, on toiminta myös taloudellisesti tervettä. Näihin aiomme jatkossa selkeämmin keskittyä.

Lehto Group odottaa toimitusjohtajansa mukaan ”toiselle vuosipuoliskolle selvää tuloskäännettä, kun pitkään kestäneet tappiolliset hankkeet saadaan päätökseen.”

Lisää aiheesta "Markkinat"