Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kuluttajien luottamus elpyi hieman toukokuussa

Kotitalouksien taloustunnelmia mittaava kuluttajien luottamusindikaattori kääntyi nousuun toukokuussa. Valtaosa vastaajista arveli oman taloutensa pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -9,0, kun se huhtikuussa oli -13,9 ja maaliskuussa -7,1. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. toukokuuta 1 175 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori. Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, toukokuu. Tilastokeskus

Kuluttajien arvio Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkällä tasolla ja lähellä historiallisia pohjalukemiaan vuosilta 2008-2009.

Sen sijaan arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja varsinkin lähitulevaisuudesta olivat toukokuussa enää vain vähän pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Lisäksi rahankäyttöaikeet kestotavaroihin ehtivät jo kuukaudessa palautua keskimääräiselle tasolleen.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua. Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, toukokuu. Tilastokeskus

Kotitalouksien epävarmuudesta kertoo edelleen pelko työttömyyden kasvusta ja noin 40 prosenttia vastaajista arvio työttömyyden uhan kasvaneen myös omalla kohdalla. 

Toukokuussa luottamus talouteen oli vahvinta Etelä- ja Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori -6,7 ja -7,3). Väestöryhmistä opiskelijat (1,2) olivat optimistisimpia. Selvästi pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-20,0). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai toukokuussa arvon -15,2.

Oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet. Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, toukokuu. Tilastokeskus

 

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"