Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Elokuun lopussa suomalaisten pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli 269 miljardia euroa.

Kotitaloudet omistavat suurimman osan suomalaisista osakkeista

Suomen Pankin tuoreiden tilastojen mukaan tammi-syyskuun aikana yksityisijoittajat ovat ostaneet 1,6 miljardin euron edestä lisää suomalaisia osakkeita.

Suomen Pankki julkaisi tänään tilaston pörssinoteerattujen osakkeiden omistuksesta. Tilastojen mukaan syyskuun lopussa suomalaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemien pörssinoteerattujen osakkeiden markkina-arvo oli 266 miljardia euroa. Osakkeista 18 prosenttia oli rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemia ja 82 prosenttia muiden yritysten.

Tammikuussa pörssinoteerattujen osakkeiden arvo oli korkeimmillaan sitten vuoden 2000 jälkeen ollen 268 miljardia euroa. Koronapandemian takia helmi-maaliskuun aikana osakkeiden arvo laski 61 miljardilla eurolla. Arvo palautui kuitenkin nopeasti. Elokuun lopussa osakkeiden markkina-arvo ylitti jo tammikuun tason ollen 269 miljardia euroa.

Kuka omistaa suomalaiset osakkeet

Syyskuun lopussa puolet suomalaisista pörssinoteeratuista osakkeista oli kotimaisten omistajien hallussa.

Kotimaisista sektoreista suomalaiset kotitaloudet ovat suurin suomalaisten osakkeiden omistaja ja kotitalouksien hallussa oli 14 prosenttia kotimaisista osakkeista.

Tammi-syyskuun aikana kotitaloudet ostivat nettomääräisesti 1,6 miljardin euron edestä lisää suomalaisia osakkeita. Suurin osa ostoista tehtiin helmi-maaliskuussa, kun kurssit laskivat. Suorien osakeomistusten lisäksi kotitaloudet omistavat suomalaisia osakkeita epäsuorasti sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien ja vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Arvopaperiomistukset alueittain ja omistajasektoreittain. Lähde: Suomen Pankki

Suomen Pankin uuden suomalaisten liikkeeseen laskemien arvopapereiden omistuksia käsittelevän julkaisun mukaan suurimmat ulkomaiset osakeomistukset kesäkuussa olivat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa sekä Ruotsissa. Näissä kaikissa kolmessa maassa olevien omistajien hallussa oli yli 20 miljardin euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita. 

Lähde: EKP ja Suomen Pankki

Suomen Pankki julkaisi tänään myös uuden interaktiivisen suomalaisten arvopaperien omistukset -visualisoinnin. Verkossa toimivasta palvelusta voi hakea tietoja erilaisilla muuttujilla.

Lisää aiheesta:

Onko Suomessa ensi vuonna jo miljoona yksityistä osakesijoittajaa?

Yksityissijoittajat hyödynsivät koronavuonna osakekurssien vaihteluita

 

Lisää aiheesta "Markkinat"