Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Koronavuosi palkitsi rahastosijoittajan - vuoden lopun pääoma ennätykselliset 132 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityjen  sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 132 miljardia euroa. Vuoden aikana nettolunastuksia tehtiin korkorahastoista. Muut rahastot keräsivät nettomerkintöjä. Tutustu rahastoraporttiin.

Finanssialan tuoreen rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna yhteensä 1,2 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi vuoden mittaan myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 132 miljardia euroa.

Joulukuussa rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 919 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 47 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 617 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 280 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 84 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 109 miljoonaa euroa. Koko vuoden aikana nettolunastuksia tehtiin korkorahastoista. Muut rahastot keräsivät nettomerkintöjä.

Lähde: Finanssiala

– Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2020 muistetaan koronan aiheuttamasta maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Osake- ja korkomarkkinat reagoivat kriisiin nopeasti ja voimakkaasti, mutta elpyivät myös nopeasti. Sijoittajalle vuosi antoi lopulta poikkeuksellisen hyviä mahdollisuuksia hyvien tuottojen saamiseksi. Sijoittajalla oli myös paljon erilaisia vaihtoehtoja, joihin sijoittaa hyvällä tuotolla. Katse on nyt tulevaisuudessa ja pandemia-ajan jälkeisissä uusissa mahdollisuuksissa, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä summaa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin joulukuussa globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 255 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista, yhteensä 195 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,04). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Lähde: Finanssiala

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin joulukuussa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 58 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille ja euroalueen korkeariskisiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 149 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtioriskiin sijoittavat rahastot 3,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,85).

Lähde: Finanssiala

 

Tutustu rahastoraporttiin (pdf) 

ESG-arvosana mittaa vastuullisuutta

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Finanssialalle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

 

Lisää aiheesta:

Sijoitusrahastot saivat marraskuussa 751 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin 448 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Syyskuussa rahastoihin kertyi puoli miljardia uusia sijoituksia

Elokuussa osakerahastoihin kertyi 370 miljoonaa uutta pääomaa

Sijoittajat tekivät heinäkuussa rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Sijoitusrahastot saivat uusia merkintöjä yli puoli miljardia – raportin uutuus on vastuullisuudesta kertova ESG-luokitus

Lisää aiheesta "Markkinat"