Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Heinäkuussa päätökseen saatu kliinisen vaiheen 3 REFALS-tutkimus ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tämän seurauksena Orion ei toistaiseksi ole suunnittelemassa kaupallisten toimintojen perustamista Yhdysvaltoihin, toimitusjohtaja Timo Lappalainen sanoo. Kuva: Orion

Koronaviruspandemian aiheuttama kysyntäpiikki tuki Orionin tulosta

Orion antoi jo ennakkoon positiivisen tulosvaroituksen ja arvioi liikevoiton kasvavan tai kasvavan selvästi viime vuodesta. VIDEO: toimitusjohtaja Timo Lappalainen Inderesin Verneri Pulkkisen tentissä.

Orion teki vuoden kolmannella neljänneksellä 65,1 miljoonan euron liikevoiton 250,3 miljoonan euron liikevaihdolla. Analyytikkojen konsensusennuste odotti yhtiöltä 51,8 miljoonan euron tulosta 245,6 miljoonan euron liikevaihdolla. 

Heinä-syyskuun osakekohtainen tulos laski vertailujakson 0,51 eurosta 0,37 euroon.

Yhtiön tammi­-syyskuun 2020 liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuoden takaisesta vertailujaksosta ollen 823 miljoonaa euroa. Samalla ajanjaksolla liikevoitto kasvoi liki 25 prosenttia vertailukaudesta.

Orion antoi positiivisen tulosvaroituksen maanantaina 19.10. ennen tulosjulkistusta. Yhtiö paransi näkymiään ja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 tai kasvavan hieman vuodesta 2019. Liikevoiton arvioidaan kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019.

Heinäkuun alussa yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto on samalla tasolla kuin vuonna 2019. Liikevoiton arvioitiin kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2019. Orionin liikevoitto vuonna 2019 oli 253 miljoonaa euroa.

Uusi näkymäarvio perustuu oletukseen siitä, että Orionin oma tuotanto pystyy koronaviruspandemiasta huolimatta toimimaan normaalisti myös loppuvuoden ajan.

Yhtiö perusteli näkymien muutosta Dexdor®-tuotteen koko vuoden kansainvälinen myynnin kasvulla koronaviruspandemian vuoksi. Maaliskuussa nähty geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden kysyntäpiikki on odotetusti tasaantunut vuoden kuluessa, mutta joidenkin tuotteiden koko vuoden myynti tulee kuitenkin olemaan vuoden alussa arvioitua suurempi. Lisäksi yhtiön mukaan riski tuotteiden heikommasta saatavuudesta koronapandemian vuoksi on pienentynyt merkittävästi. 

Lähde: Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2020

 

Kasvuvauhti tasaantuu loppuvuonna

toimitusjohtaja Timo Lappalaisen mukaan osa liikevaihdon kasvusta selittyy koronaviruspandemian aiheuttamasta lääkkeiden voimakkaasti lisääntyneestä kysynnästä keväällä.

– Monien tuotteiden kohdalla kysyntäpiikin vaikutukset ovat kuitenkin ennakoidusti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana tasaantuneet. Lisäksi pandemian aiheuttamat häiriöt joidenkin tuotteiden saatavuudessa ovat olleet aiemmin ennakoitua vähäisempiä.

Euroopan markkinoille suunnatun, tehohoidossa käytetyn Dexdor®-rauhoitteen liikevaihto laski vertailukaudesta geneerisen kilpailun vuoksi.

– Maalis–huhtikuussa koetun voimakkaan kysyntäpiikin vuoksi myynti oli kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin mitä arvioimme vuoden alussa.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa käytetyn Simdax®-lääkkeen myynti oli vertailukauden tasolla.

– Tuotteen formulaatiopatentti päättyi syyskuussa, mutta geneerisen kilpailun ei oleteta olennaisesti vaikuttavan Simdax®-lääkkeen myyntiin kuluvana vuonna.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyn Easyhaler®-tuoteperheen myynnissä keväällä nähty voimakas myynnin kasvu tasaantui ja tammi–syyskuun liikevaihdon kasvu oli vuoden alussa ennakoidulla tasolla.

Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen Stalevo®- ja Comtess®-/Comtan®-lääkkeiden liikevaihto kasvu johtui tuotteiden myynti- ja jakeluoikeuksien palautumisesta Orionille 2018-2019 vuodenvaihteessa sekä partneritoimitusten ajoituksesta.

– Vuoden alkupuoliskoon verrattuna kasvuvauhti on ennakoidusti tasaantunut ja tasaantumisen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna.

Etäpesäkkeettömän, tavanomaiselle hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqa®-lääkkeen Orionin kirjaama liikevaihto tammi-syyskuussa 2020 oli 11 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö kirjasi tuotteen ensimmäisistä myynneistä EU:ssa ja Japanissa yhteensä 28 miljoonan euron etappimaksut.

Vertailukaudella elokuussa 2019 Orion kirjasi tuotteen ensimmäisestä myynnistä USA:ssa 45 miljoonan euron etappimaksun.

Lähde: Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2020

– Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi, mutta kasvuvauhti tasaantui odotetusti maaliskuussa koetun itsehoitotuotteisiin ja geneerisiin reseptilääkkeisiin kohdistuneen hamstrausilmiön ja kysyntäpiikin jälkeen, Lappalainen kertoo.

– Eläinlääkkeet-yksikön kolmas vuosineljännes oli erittäin vahva osin partneritoimitusten ajoituksen vuoksi ja muu liiketoiminta on kehittynyt hyvin koko vuoden ajan. Siksi yksikön tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Myös Fermionin tuotteiden kysyntä on ollut hyvää ja tuotantokapasiteetti on ollut lähes täydessä käytössä.

– Heinäkuussa päätökseen saatu kliinisen vaiheen 3 REFALS-tutkimus ei valitettavasti saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. Tämän seurauksena Orion ei toistaiseksi ole suunnittelemassa kaupallisten toimintojen perustamista Yhdysvaltoihin.

Katsauskaudella syyskuussa Orion kertoi suunnittelevansa tutkimus- ja tuotekehitys –toimintojen strategian muuttamista ja fokusoimista uudelleen.

– Muutoksilla ja organisaatiouudistuksella tavoittelemme yhtiön tutkimus ja tuotekehitys -portfolion vahvistamista sekä tutkimushankkeiden nopeampaa etenemistä.

Orion kartoittaa myös epäorgaanisen kasvun vaihtoehtoja

"Orionin vuosi on soinut duurissa kolmen posarin säestämänä. Uuden, eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun Nubeqan myynti on lähtenyt käyntiin odotuksien mukaisesti, mutta yksi kasvun tukipilareista eli ALS-tutkimus ei saavuttanut asetettuja tavoitteita."

Inderesin Verneri Pulkkinen haastattelee Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalaista. (Kesto 11:06)

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2020 (pdf)

Orion sijoittajille

Lisää aiheesta:

Orion teki koronakeväänä huipputuloksen – voittoa kasvattivat etappimaksut

Orionilla vahva alkuvuosi

Orion hakee kansainvälistä kasvua syöpälääkkeestä

Orion sai myyntiluvan uudelle syöpälääkkeelle EU:ssa

Lisää aiheesta "Markkinat"