Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Tähän asti suurimmat vaikeudet ovat liittyneet komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Nyt myös heikko kysyntä ja aiemmin tehtyjen tilausten siirtyminen heikentävät yritysten näkymiä.

Korona kouraisee vientiteollisuutta – pahin vasta edessä

Teknologiateollisuuden koronapulssi kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet arvio, että tilanne on jo kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. 

Teknologiateollisuus ry teetti kuluvalla viikolla kyselyn, jolla selvitettiin koronaepidemian vaikutuksia teknologiayrityksiin. Kyselyyn vastasi vajaat 600 yritystä. Teknologiayritysten osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä on noin 50 prosenttia.

Kyselyssä yritykset arvioivat, että tilanne vaikeutuu nopeasti. Vielä tällä hetkellä valtaosa yrityksistä piti tilannettaan normaalina tai jopa hyvänä. Vajaa neljännes vastaajista ilmoitti kuitenkin jo nyt yrityksen tilanteen huonoksi tai erittäin huonoksi.

Kun vastaajilta pyydettiin arviota, millainen yrityksen tilanne on kuukauden ja kolmen kuukauden kuluttua, luvut muuttuivat huomattavasti synkemmiksi. Puolet vastaajista ennakoi, että yrityksen tilanne on kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono. Kolmen kuukauden kuluttua tilanteen arvioi huonoksi tai erittäin huonoksi 63 prosenttia vastaajista.

– Kysely vahvistaa kuvaa siitä, että teknologiateollisuudessa kriisin pahin vaihe on vasta edessä, Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo. 

– Näihin hetkiin saakka suurimmat vaikeudet ovat liittyneet komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen. Nyt myös heikko kysyntä ja aiemmin tehtyjen tilausten siirtyminen heikentävät yritysten näkymiä. Teollisuuden näkökulmasta on selvää, että lyhyet määräaikaiset toimet ja esimerkiksi nopeutetun lomautusmenettelyn kolmen kuukauden voimassaolo eivät riitä tilanteesta selviytymiseen, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n koronapulssi –jäsenkysely

Kyselyn mukaan vientiyritysten kohtaamat ongelmat ovat moninaisia. Yritysten kysyntä on heikentynyt, aiemmin tehtyjä tilauksia ja projekteja siirretään, asiakkaan tiloihin ei päästä tekemän työtä ja asiakkaat eivät ota vastaan tuotteita omien ongelmiensa takia. Vaikeuksia tulee tietenkin myös siitä, että omaa henkilöstöä on sairastunut tai joutunut karanteeniin. Myös yleinen epävarmuus, komponenttipula ja myynnin vaikeutuminen painavat näkymiä.

Ala kaipaa lisää tukitoimia

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 prosenttia on lomauttamassa henkilöstöään kolmen kuukauden kuluessa. Neljännes vastanneista kertoi, että yrityksessä on jo lomautettu henkilöstöä tai niin joudutaan tekemään viikon sisällä. Lähes 45 prosenttia vastaajista puolestaan kertoi, että yritys valmistautuu lomauttamaan 1–3 kuukauden sisällä.

Myös irtisanomisia on edessä, vaikka valtaosa vastaajista ei pitänyt niitä ajankohtaisina. Pieni osa yrityksistä on joutunut jo turvautumaan irtisanomisiin tai niin tapahtuu viikon sisällä. Vastaajista 15 prosenttia taas kertoi, että yrityksessä valmistaudutaan irtisanomisiin 1–3 kuukauden sisällä.

Kyselyyn vastanneet yritysjohtajat listasivat toimia, joilla yritysten ahdinkoa voitaisiin helpottaa jo päätettyjen toimien lisäksi.

– Esille nousivat muun muassa riittävät ja nopeat toimet kassakriisin helpottamiseksi, sosiaaliturvamaksujen tilapäinen siirto valtiolle, tarvittaessa suora tuki yrityksille lomautusten ja irtisanomisten välttämiseksi, yritysten sairaskulumenojen helpottaminen, lisähelpotukset alvin maksuun, suomalaisten tuotteiden ja palvelujen suosiminen ja satsaukset tuotekehitykseen.

– Yritysten huoli on todella suuri, ja uusia toimia tarvitaan. Vaikeuksien keskellä on kuitenkin ilahduttavaa, että yrityksissä katsotaan myös kriisin yli. Tästä kertoo muun muassa yritysten toive nopeista lisäsatsauksista tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeen, Rautaporras sanoo.

Lisää aiheesta:

Hallitukselta 15 miljardin tukipaketti yrityksille

Suomen Pankin 2 laskelmaa: Kuinka syvälle talous vajoaa?

Etla: Suomen BKT sukeltaa jopa 5 prosenttia – uutta finansskriisiä ei kuitenkaan odoteta

Lisää aiheesta "Markkinat"