Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Pitkän koron rahastoihin kertyi 328 ja lyhyen koron rahastoihin 190 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lähde Finanssialan rahastoraportti.

Korkorahastot kiehtovat nyt sijoittajia

Tuoreessa rahastoraportissa näkyy kansainvälinen trendin mukainen rahan virtaaminen korkorahastoihin. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 3,8 miljardia euroa.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti yhteensä 597 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 117 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin kertyi 328 ja lyhyen koron rahastoihin 190 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 88 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin osakerahastoista yhteensä 43 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet yli 3,8 miljardia euroa.

Epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti korkorahastoihin sijoittamista.

– Keskuspankkien kevyempi rahapolitiikka antaa tukea osakemarkkinoiden kehitykselle ennen toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksia. Ilmassa on kuitenkin epävarmuutta, mikä näkyy luottamusindikaattoreissa ja jo annettujen tulosvaroituksien määrässä, asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä summaa.

Korkosijoittajat nauttivatkin kesäkuussa hyvistä tuotoista korkojen laskiessa. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko saavutti pitkällä aikavälillä alimman tasonsa. Odotukset talouskasvun hidastumisesta laskivat inflaatiopaineita ja rahapolitiikan kiristämistarpeita, mikä on näkynyt laskevina korkoina.

– Korot ovat jo nyt hyvin matalalla tasolla, joten nähtäväksi jää, jatkuuko laskeva trendi loppuvuonna. Globaalien riskien kasvaessa hajautus on tärkeää, Somerla jatkaa.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 45 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät kehittyville markkinoille ja Japaniin sijoittavat rahastot, yhteensä 75 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 9,5 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

Finanssialan rahastoraportti kesäkuu 2019 (pdf) 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"