Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Konsulttiyhtiöltä positiivinen tulosvaroitus

Yritysostosta luvassa uutta potkua Dovre Groupin kuluvan vuoden tulokselle.

Dovre Group kertoo saaneensa tänään päätökseen maaliskuussa julkaistun norjalaisen henkilöstönvuokraus- ja konsultointiyhtiö Tech4Hiren oston. Hankittu liiketoiminta yhdistetään Dovren Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmän lukuihin 30. huhtikuuta 2019 lähtien.

Tech4Hiren osakkeiden lopullinen kauppahinta on 23,6 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 2,4 miljoonaa euroa. Se sisältää 3,6 miljoonaa kruunua korvausta yhtiön kassassa olevista varoista. 

Osana yritysjärjestelyä myyjät merkitsivät 4,0 miljoonalla Norjan kruunulla (noin 0,4 miljoonalla eurolla) Dovre Groupin osakkeita. Lisäksi myyjillä on mahdollisuus saada arviolta 0–10 miljoonaa kruunua (0–1 miljoonaa euroa) lisäkauppahintaa, mikäli sovitut taloudelliset tavoitteet toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Osa tästä mahdollisesta lisäkauppahinnasta tulee käyttää Dovren osakkeiden merkintään. 

Kaupan toteuttamiseksi Dovre Group laski liikkeelle 1 777 978 uutta osaketta Tech4Hiren myyjille suunnatussa osakeannissa. Liikkeelle laskettujen uusien osakkeiden lukumäärä määriteltiin jakamalla 4,0 miljoonaa Norjan kruunua Dovren osakkeen kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla 12.–18. kesäkuuta välisenä aikana Nasdaq Helsingissä eli 0,23 eurolla. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Uudet osakkeet tuottavat rekisteröintipäivästä alkaen yhtäläiset osakasoikeudet kuin yhtiön muut osakkeet. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 1. heinäkuuta.

Suunnatulla annilla Dovre Groupin osakkeiden lukumäärä nousee 101 946 747 osakkeeseen.

Ostoksesta vauhtia koko vuoteen

Tech4Hiren liikevaihto oli viime vuonna 73,5 miljoonaa Norjan kruunua (noin 7,6 miljoonaa euroa) ja sen käyttökate (EBITDA) oli 3,7 miljoonaa  kruunua (noin 0,4 miljoonaa euroa). Sen palveluksessa on noin 90 tekniikan alan, it-alan ja projektihallinnan konsulttia pääasiassa öljy- ja kaasuteollisuuden projekteissa. 

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto (pro forma) vuonna 2018 olisi ollut noin 73 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,4 miljoonaa euroa.

Dovre nostikin näkymiään kaupan toteuttamisen jälkeen. Nyt koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan paranevan viime vuodesta ja liikevoiton ylittävän 1,6 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö oli ennakoinut liikevaihdon paranevan ja liikevoiton olevan yli 1,3 miljoonaa euroa.

Tech4Hiren ostoon liittyvien transaktiokulujen Dovre arvioi olevan 0,1 miljoonaa euroa.

Dovre Groupin osake otti vauhtia uutisesta ja kurssi oli iltapäivällä Helsingin pörssissä 2,1 prosentin nousussa 0,25 eurossa. Samaan aikaan yleisindeksi OMXH oli 0,1 prosenttia plussalla.
 

Lisää aiheesta "Markkinat"