Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Konkurssiaalto uhkaa myös kuljetusalaa

SKAL:n jäsenkyselyn mukaan lähes viidennes kuljetusyrittäjästä arvioi yrityksensä ajautuvan todennäköisesti tai varmasti konkurssiin koronan seurauksena.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry kysyi jäsenyrityksiltään koronakriisin vaikutuksista kuun vaihteessa. Kyselyn mukaan lähes viidennes kuljetusyrittäjistä pitää konkurssia todennäköisenä tai varmana.

– Suhteutettuna Suomen noin 9 000 kuljetusyritykseen konkurssiuhka kohdistuu yli 1 500 toimijaan. Tilanne on aivan poikkeuksellinen, sillä vuodesta 1990 alkaen kuljetusalan yritysten konkurssien määrä on ollut enintään 200 vuodessa. Mikäli kyselyssä esitetyt ennusteet toteutuvat, sillä on vakavia seurauksia tavaraliikenteen palvelukyvylle, SKAL:n tiedotteessa todetaan.

– Tämä on pienyrittäjävaltainen toimiala, joka vaatii mittavia kalustoinvestointeja. Kuljetusyritykset ovat tottuneet toimimaan markkinaehtoisesti, ilman tukea yhteiskunnalta. Nyt on kuitenkin se hetki, jolloin yhteiskunnan on tukemalla yrityksiä varmistettava Suomelle elintärkeiden kuljetusten jatkuminen.

Tulossa lomautuksien kevät

Kyselyn mukaan koronakriisin vaikutukset osuivat suoraan noin kolmannekseen kuljetusyrityksistä jo maaliskuussa ja joka kuudes vastanneista laittoi kuljetuskalustoa seisontaan, ja yhtä moni käynnisti lomautustoimet. Yrittäjistä 14 prosenttia on jo hakenut taloudellista tukea turvatakseen toiminnan jatkumisen.

– Apua haettiin pankista (70 %) tai rahoitusyhtiöstä (45 %), ja suunniteltuja investointeja lykättiin eteenpäin (43 %). Kuljetusasiakkaan puoleen kääntyi harva, vain 5 prosenttia apua hakeneista. 

Puolet kuljetusyrityksistä arvioi lomauttavansa henkilöstöään huhti-toukokuussa todennäköisesti tai varmasti. Lomautuksia on tulossa eniten (74 %) kuljetusyrityksiin, joissa työskentelee 11−20 kuljettajaa. Pienistä muuatman työntekijän kuljetusyrityksistä, lomautuksia ennustaa puolet. Irtisanomiset uhkaavat joka kuudetta yrityksistä. Joka toinen vastanneista suunnittelee kaluston laittamista seisontaan.

Kaksi kolmesta vastaajasta kokee myös kuljettajien työolosuhteiden heikentyneen.

– Avoimissa vastauksissa moititaan erityisesti kuljettajilta suljettuja wc- ja peseytymistiloja sekä työn vaikeutumista terminaaleissa.

Kun osa kuljetuksista on peruuntunut, myös kokonaislogistiikan suunnittelusta on tullut vaikeampaa.

– Henkisistä seurauksista keskeisimpiä ovat huoli oman yrityksen tulevaisuudesta ja henkilöstön tilanteesta, sillä moni kuljettaja joutuu työskentelemään jatkuvan tartuntariskin alla.

SKAL ry:n ylimääräiseen barometrikyselyyn koronatilanteen vaikutuksista vastasi yhteensä 828 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 400 jäsenyrittäjälle 27.3.–6.4.2020.

 

Lisää aiheesta "Markkinat"