Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kone Parkin tuotanto- ja kehitysyksikön työntekijöitä Kunshanissa Kiinassa. Kuva: Tuomas Harjumaaskola / Kone. 

Koneen tulosvaroitus – liiketoiminnan toipumisen nopeus ratkaisee

Tulosta rasittavat liikkumisrajoitukset, toiminnan kiinteiden kustannuksien osuuden nousu ja toimitusketjujen varmistaminen. Yhtiö toivoo positiivisen kehityksen jatkuvan Koneen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.

Kone laski vuoden 2020 näkymiään koronavirusepidemian arvioitujen vaikutusten vuoksi. 

COVID-19 leviämisen hillitsemiseksi asetut liikkumisrajoitukset ovat toisaalla jo johtaneet rakennustyömaiden sulkemiseen, tuotannon rajoittamiseen sekä huoltotoimenpiteiden rajoittamiseen, jotka vaikuttavat suoraan hissiyhtiön liiketoimintaan.

– Toimenpiteiden laajuus vaihtelee maakohtaisesti ja tilanne muuttuu päivittäin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rajoitukset ovat olleet merkittävimpiä Kiinassa, mutta siellä on jo nähnyt huomattavaa liiketoiminnan toipumista sen jälkeen, kun rajoituksia on vähennetty helmikuun lopusta lähtien. Muualla maailmassa rajoittavia toimenpiteitä lisätään tällä hetkellä merkittävästi, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Yhtiö odottaa näiden toimenpiteiden vaikuttavan enenevässä määrin toimitusten aikatauluihin useilla markkinoilla ja siten uuslaite- ja modernisointiliiketoimintojen liikevaihtoon.

Huoltoliiketoiminta on yleensä luonteeltaan tasaista suhdanteista riippumatta. 

– COVID-19 liittyvien rajoitusten yhteydessä hissi- ja liukuporrashuolto on tyypillisesti katsottu kriittiseksi palveluksi, joka on sallittu tietyin rajoituksin. Useissa maissa tilanne vaikuttaa kuitenkin myös huoltoliiketoimintaan jollain tasolla. Joidenkin asiakkaiden toimitilat ovat suljettuina, ja vaikka pakolliset huoltokäynnit jatkuvat, tehdään harkinnanvaraista huoltotoimintaa, kuten pieniä korjauksia, vähemmän.

Vuoden 2020 päivitetyt liiketoimintanäkymät

Kone arvioi nyt, että sen vuoden 2020 liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna viime vuoteen. Liikevaihdon laskun taso riippuu liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

– Vakaa liikevaihto vaatisi kohtuullisen vahvan liiketoiminnan toipumisen vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla sekä positiivisen kehityksen jatkumisen Koneen suurimmalla markkinalla, Kiinassa.

Liikevaihdon odotetaan laskevan alle 5 prosenttia, jos rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan pääasiassa vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.

– Mikäli laajat ja tiukat hallitusten toteuttamat toimenpiteet vaikuttavat KONEen liiketoimintaan pitkälle vuoden 2020 toiselle vuosipuoliskolle, liikevaihdon odotetaan laskevan 5-10 prosenttia.

Oikaistun liikevoittomarginaalin yhtiö odottaa laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Kannattavuutta tulevat rasittamaan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, toiminnan turvallisuuden varmistamisen aiheuttamat lisäkustannukset sekä toimitusketjujen toiminnan varmistamiseen liittyvät menot. 

– Lukuun ottamatta COVID-19 liittyviä tekijöitä, kannattavuuden näkymät ovat olleet positiiviset, tiedotteessa todetaan.

Yhtiö arvioi asemansa olevan edelleen vahva lyhytaikaisista liiketoimintaan vaikuttavista negatiivisista tekijöistä huolimatta.

– Koneen kilpailukyky on hyvä ja tase vahva. Yhtiöllä on myös vankka tilauskanta ja huoltoliiketoiminnan näkymät ovat positiiviset.

Aiemmat liiketoimintanäkymät: Aiemmin KONEen vuoden 2020 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 0 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioitiin olevan 1 250-1 400 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet tammikuun 2020 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan noin 15 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Lisää aiheesta:

Koneen tanakka, odotettu tulos - lähiajan näkymistä varovainen ohjeistus

Koneen 17 miljardin kauppa jäi toteutumatta

Inderes: Helsingin pörssissä odotettavissa joukko negatiivisia tulosvaroituksia

Koronaviruksen vaikutuksia – yksityissijoittajat käyvät kauppaa ennätysvauhtia

Kone listattiin jälleen yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä

Lisää aiheesta "Markkinat"