Lehti suomalaiselle sijoittajalle

– Toisella vuosineljänneksellä ylsimme vahvaan suoritukseen haastavassa markkinaympäristössä, toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo.

Koneen positiivinen tulosyllätys - toiminta Kiinassa elpymässä

“Tilaukset kehittyivät erittäin positiivisesti Kiinassa ja joissain Euroopan maissa, mutta laskivat huomattavasti muualla", toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo.

Koneen tulos parani huhti-kesäkuussa vastoin analyytikkojen odotuksia.

Koneen oikaistu liiketulos oli 324,6 miljoonaa euroa ylittäen vuodentakaisen vertailukauden 319,6 miljoonaa euroa. Analyytikon konsensusennusteessa liiketulokseksi odotettiin keskimäärin 254,3 miljoonaa.

Hissiyhtiön liikevaihto pysyi liki viime vuoden tasolla ollen huhti–kesäkuussa oli 2 532,1 miljoonaa euroa. Vertailuajanjaksolla liikevaihtoa kertyi 2 541 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos nousi vuodentakaisesta 0,46 eurosta 0,47 euroon. Analyytikot ennustivat 0,37 euron osakekohtaista tulosta.

Yhtiön tilauskertymä heikkeni sen sijaan vertailuneljänneksestä ollen 2 075,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavalla neljänneksellä tilauskertymä oli 2 301 miljoonaa.

Kaikkiaan Koneen saadut tilaukset laskivat 9,4 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

– Toisella vuosineljänneksellä ylsimme vahvaan suoritukseen haastavassa markkinaympäristössä. Jo varhaisessa vaiheessa asetimme itsellemme tavoitteen selviytyä tilanteesta entistä vahvempana yhtiönä, toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth kommentoi tulosta. 

– Vuoden alussa meillä oli positiiviset näkymät kannattavuuskehitykselle. Jopa tämänhetkisessä tilanteessa kannattavuus parani vuosineljänneksellä hieman. Tämä oli tulosta hyvästä projektien toteutuksesta ja siitä että valikoiduilla kustannussäästöillä saatiin osittain katettua COVID-19-kriisin negatiiviset vaikutukset.

– Koko kriisin ajan linjamme on ollut vastuullisuus pidättäytymällä kustannusleikkauksista, jotka parantaisivat tulosta lyhyellä aikavälillä pitkän aikavälin kilpailukyvyn kustannuksella.

Toiminta Kiinassa elpymässä

Yhtiö toteaa uuslaitemarkkinan kysynnän laskeneen useilla alueilla COVID-19 johtuen:

"Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat selvästi Kiinan markkinan korkean aktiviteettitason myötä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski selvästi. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa laski hieman ja Etelä-Euroopassa markkina laski huomattavasti. Lähi-Idässä markkina laski selvästi. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Globaali huoltomarkkina oli melko vakaa, kun taas modernisointimarkkinaan kasvaneella epävarmuudella oli huomattava vaikutus. 

Voimistuva kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti huhti-kesäkuussa."

– Tilaukset kehittyivät erittäin positiivisesti Kiinassa ja joissain Euroopan maissa, mutta laskivat huomattavasti muualla. Hissien ja liukuportaiden asentaminen on jatkunut olosuhteisiin nähden hyvin, ja Kiinassa nähtiin erittäin vahva elpyminen toisella vuosineljänneksellä.

Hyvä tulos johti näkymien tarkistamiseen

Kone tarkisti näkymiään ja arvioi liikevaihdon kasvun olevan -4 prosentin ja 0 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihdon kasvun olevan -10 prosentin ja 0 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihdon laskun tason kerrottiin riippuvan COVID-19 liittyvien hallitusten toimenpiteiden vakavuudesta ja kestosta sekä liiketoiminnan toipumisen vauhdista.

Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan edelleen laskevan jonkin verran tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa.

– COVID-19-pandemialle ei näy vielä loppua ja maailmassa on paljon epävarmuutta. Meillä on kuitenkin toimitettavana vahva tilauskanta ja vakaa huoltoliiketoiminta. Tällaisina aikoina on myös tärkeämpää kuin koskaan pystyä erottautumaan asiakkaiden silmissä. Taitava ja motivoitunut tiimimme, kilpailukykymme ja vahva taseemme mahdollistavat haastavan toimintaympäristön kohtaamisen vahvassa asemassa, Ehrnrooth sanoo.

Pandemian tuoma epävarmuus ei ole ohi

Vuonna 2020 yhtiö odottaa uuslaitemarkkinan olevan melko vakaa Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

– Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Jatkossa yhtiö arvelee kannattavuutta rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen.

Lähde: Kone Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020

Lisää aiheesta:

Koneen tulos notkahti - pahin vielä edessä

Kone toimittaa liukuportaat Tukholman metron laajennukseen

Koneen tulosvaroitus – liiketoiminnan toipumisen nopeus ratkaisee

Koneen 17 miljardin kauppa jäi toteutumatta

Koneen tanakka, odotettu tulos - lähiajan näkymistä varovainen ohjeistus

Kone listattiin jälleen yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä

 

 

Lisää aiheesta "Markkinat"