Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Satamaratkaisuissa konttilukkien vahva kysyntä vauhditti tilausten kasvua kolmannella neljänneksellä.

Konecranesilla alavireinen loppukesä – asiakkaat kääntyneet varovaisemmiksi vuoden edetessä

Nostolaitevalmistaja kuitenkin piti edelleen kiinni koko vuoden tulostavoitteistaan.

Konecranesin liikevaihto oli kasvanut heinä-syyskuussa viisi prosenttia vuodentakaisesta 841,3 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi Kunnossapidossa 5,3 prosenttia ja Satamaratkaisuissa 16,5 prosenttia, mutta laski 3,4 prosenttia Teollisuuslaitteissa.

Syyskuun lopussa Konecranesin liikevaihto jakautui maantieteellisten alueiden kesken 12 kuukauden liikkuvana keskiarvona laskettuna EMEA 51 (52), Amerikat 35 (31) ja APAC 14 (17) prosenttia.

Analyytikot olivat ennakoineet kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi 829 miljoonaa euroa.

Oikaistu käyttökate oli noussut 6,1 prosenttia ollen 96,7 miljoonaa euroa. Oikaistua liikevoittoa syntyi nyt 66,2 miljoonaa euroa eli vajaat kaksi prosenttia verrokkikautta enemmän. Odotukset oli kuitenkin viritetty 73 miljoonan liikevoittoon.

Konecranesin laimennettu osakekohtainen tulos oli pudonnut 0,04 euroon vuodentakaisesta 0,41 eurosta. Roiman laskun taustalla oli neljännekselle kirjatut 48 miljoonan euron kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut.

- Kolmannen neljänneksen suorituksemme oli vaihteleva. Saadut tilaukset kääntyivät kasvuun Kunnossapito-liiketoiminta-alueella, ja Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue teki jälleen vakaan tuloksen. Toisaalta heikentyvä makrotaloudellinen ympäristö vaikutti yhä voimakkaammin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueeseen, jonka tulosta heikensivät myös tilapäiset kustannukset, joita aiheutui tuotannon optimoinnista tehtaillamme Ranskan Vernouillet’ssa ja Saksan Wetterissä, Konecranesin väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola kommentoi katsauksessa.

Tilauskanta kasvoi

Konecranes sai kolmannella neljänneksellä tilauksia 715,3 miljoonan euron edestä eli lähes viimevuotiseen tahtiin, kun Teollisuuslaitteiden heikompi tilauskertymä tasoitti Kunnossapito- ja Satamaratkaisut -liiketoiminta-alueiden kasvun vaikutuksen.

Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 9,1 prosenttia ja oli 263,4 miljoonaa euroa. Kunnossapidon saadut tilaukset kasvoivat viime vuoteen verrattuna kuusi prosenttia 256,4 miljoonaan euroon.

Kaikkiaan Konecranesilla oli tilauskantaa syyskuun lopussa 1 923,2 miljoonan euron arvosta. Se oli muhkeat 18,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Ottolan mukaan Satamaratkaisuissa konttilukkien vahva kysyntä vauhditti tilausten kasvua kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 3,9 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

- Yleinen markkinatunnelma satama-asiakkaiden keskuudessa on edelleen hyvä siitä huolimatta, että joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa on nähtävissä merkkejä epäröinnistä. Trukkien kysyntä teollisuusasiakkaidemme keskuudessa alkoi tasaantua. Satamaratkaisujen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 16 prosenttia edellisvuodesta, ja tilauskanta oli yli 1 miljardia euroa syyskuun lopussa. Volyymikasvu vauhditti oikaistun EBITA-katteen kasvua 8,2 prosenttiin kolmannella neljänneksellä.

Teollisuuslaitteissa heinä-syyskuu oli haasteellinen kolmen uuden tuotteen lanseerauksesta huolimatta.

- Makrotaloudellisten olosuhteiden heikkeneminen näkyi ulkoisissa tilauksissa, joiden määrä laski 9,7 prosenttia edellisvuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Ulkoinen liikevaihto pieneni 6,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja oikaistu EBITA-kate laski 2,9 prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Heikko kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myyntivolyymista, heikentyneestä tuotemixistä ja alhaisesta tuottavuudesta Vernouillet’n tehtaallamme sekä Wetterin tehtaamme heikommasta tehokkuudesta, joka johtui parhaillaan toteutettavista muutoksista. Lisäksi markkinoiden heikentyminen on alkanut rajoittaa kykyämme kattaa kustannusinflaation vaikutukset hinnankorotuksilla.

Ottolan mukaan Teollisuuslaitteiden kannattavuuden odotetaan pysyvän alhaisella tasolla myös neljännellä neljänneksellä ja

- Pidämme myös epätodennäköisenä, että Teollisuuslaitteiden kuluvan tilikauden oikaistu EBITA-kateprosentti paranisi viime vuoteen verrattuna. Näin ollen konsernin oikaistun EBITA-kateprosentin kasvuvauhti hidastuu kuluvalla tilikaudella kahteen edellisvuoteen verrattuna.

Näkymät ennallaan

Konecranes toisti koko vuoden tulosnäkymänsä eli yhtiö odottaa edelleen koko vuoden liikevaihdon kasvavan 5–7 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan viime vuoden tasolta.

Talouden epävarmat ajat ovat kuitenkin vahvistaneet otettaan asiakkaista vuoden edetessä, vaikka kysyntää on edelleen.

- Kysynnän heikkeneminen jatkuu teollisuusasiakkaiden keskuudessa Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kysyntä on Eurooppaa korkeammalla tasolla, mutta heikkenemisen merkkejä on alkanut näkyä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.

Konecranesin mukaan maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat edelleen yleisesti vakaat. Silti yhtiö on huomannut joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa merkkejä epäröinnistä.

Ei vakuuttanut

Konecranesin luvut eivät riittäneet sijoittajille, vaan yhtiön osake painui tulospäivänä lopulta 5,8 prosenttia 25,54 euroon.

Helsingin yleisindeksi laski päivän aikana 1,5 prosenttia.

 

Konecranesin koko kolmannen neljänneksen raportti

Katso Konecranesin kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen webcast tästä (englanniksi)

Konecranes sijoittajille

 

Ei niin huono, arvioi Inderesin analyytikko Erkki Vesola. Katso koko kommenttivideo (2 min 13 s)

Lisää aiheesta "Markkinat"