Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 32,1 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuusta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. 

Konecranes paransi, mutta ei riittävästi

Nostolaitevalmistaja punnersi tulostaan ylöspäin ja kasvatti tilauksiaan toisella neljänneksellä. Maailmantalouden epävarmuus on kuitenkin heijastunut asiakkaiden investointipäätöksiin.

Konecranesin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 794,0 miljoonaan euroon eli 2,8 prosenttia vuodentakaisesta 772,2 miljoonasta. Markkinoilla oli kuitenkin odotettu myynnin kasvaneen 836 miljoonaan euroon.

Yhtiön mukaan liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä: Kunnossapidossa 5,3 prosenttia, Teollisuuslaitteissa 2,9 prosenttia ja Satamaratkaisuissa 1,8 prosenttia. Teollisuuslaitteiden ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto oli kasvanut komeat 21 prosenttia eli vuodentakaisesta 50,5 miljoonasta nyt 60,9 miljoonaan euroon. Tämä jäi silti analyytikkojen konsensusodotuksesta, joka oli 66,7 miljoonaa.

 

Tunnusluvut. Lähde: Konecranes H1/19.

Konsernin oikaistu EBITA kasvoi 67,0 miljoonaan euroon (59,8). Oikaistu EBITA-kate parani 8,4 prosenttiin (7,7). Kunnossapidon oikaistu EBITA-kate parani 16,1 prosenttiin (14,5) ja Teollisuuslaitteiden 2,9 prosenttiin (2,3), mutta Satamaratkaisuissa se pysyi ennallaan 7,9 prosentissa (7,9). Konsernin oikaistun EBITAn kasvu johtui pääosin synergiasäästötoimista. Bruttokate parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Osakettaan kohden Konecranes teki huhti-kesäkuussa 0,25 euron laimennetun tuloksen, kun viime vuonna samaan aikaan sitä oli 0,28 euroa. Markkinat olivat odottaneet huomattavasti parempaa, 0,45 euron tulosta per osake.

Tilauksia ropisi 

Konecranesin saadut tilaukset nousivat toisella neljänneksellä 822,7 miljoonaan euroon. Tämä oli kahdeksan prosenttia vuodentakaista parempi suoritus. Tilaukset olivat kasvaneet kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Tilauskasvu oli erityisen vahvaa Satamaratkaisut-segmentissä.

- Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat 32,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 3,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteetliiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat 3,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen saadut ulkoiset tilaukset laskivat 3,4 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna komponenttien maailmanlaajuisen tilausmäärän laskun takia, raportissa kerrotaan.

 

Lähde: Konecranes H1/2019.

Kunnossapidon sopimuskannan arvo oli kasvanut vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna viisi prosenttia 240,1 miljoonaan euroon. Uusia kunnossapidon tilauksia tuli neljänneksellä vuodentakaista vähemmän, 253,2 miljoonan euron arvosta, kun modernisointiprojektien tilausmäärä laski kaikilla alueilla.

Konecranesin tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa ennätykselliset 1 967,8 miljoonaa euroa eli 19,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna tilauskanta kasvoi 18,9 prosenttia. Tilauskanta kasvoi Teollisuuslaitteissa 15,5 prosenttia ja Satamaratkaisuissa 27,9 prosenttia, mutta laski 0,4 prosenttia Kunnossapidossa.

Heikkenevä suhdanne vaikuttaa

Konecranes näkee teollisuusasiakkaiden keskuudessa merkkejä kysynnän heikkenemisestä Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kysyntä on vakaata ja terveellä tasolla Pohjois-Amerikassa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.
Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat yleisesti vakaat. Silti joidenkin satama-asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksenteossa näkyy merkkejä epäröinnistä.

Toimitusjohtaja Panu Routilan mukaan Konecranesin katteiden parannustahti jatkuu, mutta hidastuu viime vuosien tasosta.

- Ensinnäkin siitä huolimatta, että sekä Wetterissä että Vernouillet’ssa on päästy sopimukseen, käynnissä olevat vähennykset vaikuttavat todennäköisesti tuotantoomme ja kannattavuuteemme vuoden loppuun asti. Tämä rasittaa myyntiämme ja kannattavuuttamme pääasiassa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella, mutta myös Kunnossapito-liiketoiminta-alueella.

 

Lähde: Konecranes H1/2019.

- Toiseksi maailmanlaajuisessa makrotaloudessa näkyi merkkejä heikkenemisestä toisen neljänneksen edetessä. Teollisuuden heikkenevät PMI:t ja jatkuva maailmantalouden epävarmuus alkoivat vaikuttaa asiakkaidemme investointihalukkuuteen erityisesti Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella – ja etenkin Saksassa. Tämä vaikuttaa sekä kiinteiden ja muuttuvien kulujen väliseen suhteeseen, että myyntimixiin pääasiassa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella, Routila ennakoi.

Konecranesin standardinosturitilaukset vähenivät pääasiassa EMEA:ssa, jossa tilauskertymä oli erityisen pieni Saksassa. Prosessinosturien tilausmäärä jatkui vahvana toisella vuosineljänneksellä. Myös standardinosturien tilauskasvu jatkui vakaana Amerikan alueella.

Koko vuoden ohjeistus ennallaan

Konecranes toisti tulosohjauksensa ja odottaa koko vuoden liikevaihtonsa kasvavan 5–7 prosenttia viime vuodesta. Lisäksi oikaistun EBITA-kateprosentin odotetaan paranevan edellisvuodesta.

- Olemme edelleen sitoutuneet saavuttamaan Terex MHPS:n integraation jälkeisen oikaistun EBITA-kateprosenttitavoitteemme, 11 prosenttia. Huomioiden kuitenkin makrotalouden epävarmuuden, kyseisen 11 prosentin virstanpylvään saavuttaminen jo vuonna 2020 voi osoittautua haastavaksi, Routila toteaa.

Yhtiö saavutti 140 miljoonan euron vuotuisten kustannussynergioiden tavoitteensa jo kakkosneljänneksellä, kuusi kuukautta suunniteltua aiemmin.

- Vaikka Kunnossapidon ja Satamaratkaisujen kateparannus on ollut odotustemme mukainen, olemme jäljessä kannattavuustavoitteestamme Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella. Lisäksi komponenttien pienentyneestä suhteellisesta liikevaihto-osuudesta johtuva myyntimixin heikennys painaa Teollisuuslaitteiden oikaistua EBITA-kateprosenttia ensi vuonna. Jatkamme tehokkuuden parantamista Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella, ja luotamme kykyymme kasvattaa jokaisen liiketoiminta-alueen kannattavuutta.

Konecranes ennakoi Kunnossapidon uusien tilausten määrän kääntyvän uudelleen kasvuun kolmannella neljänneksellä, mutta modernisointiprojektien vähäisempi määrä hankaloittaa vertailukelpoisen tilauskasvun kiihdyttämistä edellisvuodesta. 

- Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna kuluvana vuonna enemmän kuin edellisvuonna. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen MHPS-hankinnan jälkeiset pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet eivät ole muuttuneet.

- Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueella tilausnäkymät pysyvät vakaina huolimatta joidenkin asiakkaidemme epäröinnistä lyhyen aikavälin päätöksenteossa. Toisella neljänneksellä Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten kasvu oli yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna useiden tuoteryhmien hyvän tilauskertymän ansiosta, toimitusjohtaja kertoi.

Ei riittänyt markkinoille

Sijoittajat eivät tyytyneet Konecranesin kohtuulliseen suoritukseen, vaan osake on ollut Helsingin pörssissä selvässä laskussa. Kello 12.30 maissa kurssi oli 7,7 prosentin laskussa 28,55 eurossa.

Yleisindeksi OMXH oli samaan aikaan 0,4 prosenttia plussalla.

Konecranes sijoittajille
 

Lisää aiheesta "Markkinat"