Lehti suomalaiselle sijoittajalle

Kone toimittaa tänä vuonna muun muassa 107 liukuporrasta Shandongin provinssin pääkaupungin Jinanin metrolinjan R2 ensimmäiseen vaiheeseen Itä-Kiinassa. Perinteisesti Jinan avasi ensimmäisen metrolinjansa bussiliikenteen solmukohta vasta viime vuonna. Tällä hetkellä käytössä on kaksi linjaa.

Kone nosti näkymiään loppuvuodelle – uuslaitemarkkina Kiinassa kasvaa

Kone antoi positiivisen tulosvaroituksen. Uusien laitteiden markkina Kiinassa vetää paremmin kuin hissiyhtiö aiemmin ennusti.

Kone ilmoitti tänään nostavansa liiketoimintanäkymiään vuodelle 2020 liiketoiminnan kehityttyä odotettua paremmin kolmannella vuosineljänneksellä.

Hissiyhtiön uuslaiteliiketoiminnan liikevaihto on kasvanut kolmannella vuosineljänneksellä Kiinan korkean aktiviteettitason johdosta.

– Lisäksi palveluliiketoiminnan liikevaihto on kehittynyt toista vuosineljännestä suotuisammin. Myös oikaistu liikevoitto on kehittynyt odotettua paremmin liikevaihdon hyvän kehityksen tukemana, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 22. lokakuuta 2020.

Koneen liiketoimintanäkymät vuodelle 2020

Yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvun olevan nyt -1 prosentin ja 2 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2019. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,1 - 12,7 prosenttia.

Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.  

Aiemmin Kone arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvun olevan -4 prosentin ja 0 prosentin välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2019 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin laskevan hieman tai olevan parhaimmassa tapauksessa vakaa. Vuonna 2019 oikaistu liikevoittomarginaali oli 12,4 prosenttia.

Markkinanäkymät vuodelle 2020

Kone nostaa myös Kiinan uuslaitemarkkinan vuoden 2020 näkymiä.

– Uuslaitemarkkinan arvioidaan kasvavan Kiinassa ja laskevan muilla alueilla COVID-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden johdosta.

Aiemmin yhtiö arvioi markkinanäkymien Kiinan uuslaitemarkkinalle vuonna 2020 olevan melko vakaa. 

Muilta osin yhtiö pitää markkinanäkymät ennallaan.

– Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia. Modernisointimarkkinan kasvuajurit ovat ennallaan, mutta epävarmuus markkinoilla voi lykätä modernisointiprojekteihin liittyvää päätöksentekoa.

Lisää aiheesta:

Koneen positiivinen tulosyllätys - toiminta Kiinassa elpymässä

Koneen tulos notkahti - pahin vielä edessä

Kone toimittaa liukuportaat Tukholman metron laajennukseen

Koneen tulosvaroitus – liiketoiminnan toipumisen nopeus ratkaisee

Koneen 17 miljardin kauppa jäi toteutumatta

Koneen tanakka, odotettu tulos - lähiajan näkymistä varovainen ohjeistus

Kone listattiin jälleen yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä

 

Lisää aiheesta "Markkinat"